Wielkie Białe Braterstwo

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(Hridaya nr 7)

Niektórzy Mistrzowie Wielkiego Białego Braterstwa

1. Dziękuję Ci za Twoją żarliwość w dążeniu do odwiecznego celu, gdyż dzięki temu ŻAROWI w Twoim Sercu powstają kolejne klejnoty i skarby "Nauk Serca". Jeśli jakieś zagadnienia Ciebie interesują to proszę, napisz do Autora ezoterycznych lekcji, a list napisany spal w Ogniu Rytualnej Ofiary. Tym razem powiemy Uczniom trochę o Białym Braterstwie i Jodze – Jedności z Boskością. Studiujcie Nauki o Białym Bractwie! "Niech wszyscy Ci, którzy poszukują Celu Życia, Sensu Istnienia, Boga, Wzniosłego, Prawdy zgromadzą się w Jedną Rodzinę. Wy, którzy poszukujecie Duchowej Wiedzy, Drogi Samopoznania, Wyzwolenia, przyjdźcie wszyscy i pijcie z Tego Źródła. Modlę się za Was abyście byli Jedną Rodziną, Braterską Wspólnotą. Przyjdźcie spragnieni Miłości Boga i trwajcie we wzajemności i życzliwości". --Ryszi Dźiłal Khul Khan, Mistrz D.K.--


2. Takie zawołania padają z ust Wzniosłych Istot tej planety. Jest to wspólne dla nauki Pana Śiwa, Kryszna, Zarathuszthra, Mojżesza, Buddha, Jezusa (Jeszuah), Muhammada, Moinuddina, Ćaitanya, Sainatha i innych Wzniosłych, że zwołują Zgromadzenie Wspólnoty. Ideał Wspólnoty i Braterstwa, to Ideał Pojednania się i Bycia Razem. Duchowa Wspólnota to inaczej SANGHA. Zwołując do Wspólnoty, żaden ze Wzniosłych Mistrzów nie zabraniał spotykać się z innymi, co czynią często członkowie fanatycznych grupek, ograniczeni raczej własną ciemnotą niż nauczaniem liderów. A fanatyzm jest postacią nienawiści, która woła: 'tylko my mamy monopol na Boga'. Taka "wspólnota" fanatycznych sekt pozbawiona jest Miłości, albowiem w Miłości nie ma nienawiści (brak jest w niej fanatyzmu) do wierzących inaczej i podążających za innym akurat z Mistrzów Przewodników. Wspólnota, Sangha, Braterswo, Zakon, Gańa – to podstawy duchowości, platforma od której się zaczyna i bez której nie ma możliwości zakorzenienia się w Duchowości, a tym bardziej w Boskości! Uczniowie Śiwa Jogeśwara tak widzialni jak i niewidzialni tworzą wielkie Gańa - Grupy o dziewięciu stopniach wtajemniczenia, a jest to wielki bracki krąg dusz szukających Wyzwolenia Duszy!


3. "Weźmij wszystko, co jest Tobie przydatne i potrzebne, by wyruszyć Czystą Drogą Bitą - prosto do celu" (Morya). Niech wzrasta Twój duch i Twoja świadomość. Wziąć wszystko, co potrzebne, to w całej pełni uchwycić Oryginalną Instrukcję zawartą w pouczeniach Twojego Nauczyciela i Przewodnika (Guru) i wypełnić zakon, czyli osiągnąć duchowy cel wskazany przez Boga i Anioły Opiekuńcze Ludzkości. Tak nauczają wszyscy Mistrzowie Przewodnicy Wielkiego Białego Braterstwa Oświeconych! Światło Białe jest oczyszczającą podstawą, którą oczyszczamy kolejne wewnętrzne powłoki, subtelne ciała człowieka. Światło Białe jak blask słońca jest fundamentem dla oczyszczenia każdego organu Duszy, Jaźni, a przecież oczyszczanie siedmiu ćakramów jest dobrze znaną metodą pracy nad rozwojem duchowym! Kiedy uczniowie zaawansują się i oczyszczą znacząco z pomocą Białego Światła Pranawy, wtedy pradawna Tantra Joga poleca oczyszczanie ćakramów i ciał subtelnych Światłem Czerwonawym (Czerwono-Różowym) jak blask słońca w czasie jego wschodu czy zachodu. To prawdziwie pierwszy stopień Drogi!


4. Mówimy o Wielkim Białym Braterstwie Oświeconych Mistrzów Mądrości, o Białej Loży Wschodu, raz jako o Mistrzach Oświeconych Światłem Boga, a dwa jako o wszystkich ich Uczniach, którzy oczyszczają się i utrzymują czystość duchową na podstawowym poziomie Białego Promienia Światła! Światło i symbol oraz wibracja Prańawy, AUM są ze sobą powiązane, tak jak Prańa to Energia Życia i Światło Życia, a Prańawa to Wibracja, Dźwięk Życia, Aum, którym rozbrzmiewa duchowa przestrzeń kosmosu, sfera Akaśa! Ugruntowani w Białym Blasku Słońca mogą dopiero zacząć swoją wędrówkę po stopniach Siedmiu Promieni symbolizowanych kolorami tęczy, ale kandydaci do Uczniostwa Tęczowej Drogi Niebios muszą się uwolnić od mroku ciemności, uwolnić od barw burych i brunatnych, a nawet od delikatnych odcieni szarości, które tak mylą podobne bywają do blasku Białego Światła Samourzeczywistnienia Jaźni, Atmana!


5. Ludzie, którzy mają swoją religię (światopogląd, wierzenie, wyznanie) jako wyłącznie jedyną i prawdziwą, rodzą w sobie pyszność i hardość bycia kimś lepszym, wyższym, a ta pyszność rodzi fanatyzm. Sama pycha wynika z egoizmu. Jakże to jest dalekie od Wspólnoty Miłujących Serc. Fanatyzm i potępianie innych wyznań jest zasadniczą oznaką panoszenia się fałszywej, fundamentalistycznej (pseudo)religii. Jest to zawsze religia upadła, system który toczy się w przepaść samounicestwienia. Trudno jest należeć do religii czy wspólnoty wywyższającej się nad innych podobnych sobie, trudno wymagać, aby ktoś kontynuował przynależność do kościoła pychy, obłudy, fałszu, wywyższania się ponad innych czy zainteresowanego jedynie wojną, grabieżą, podbojem kolonialnym i strzyżeniem swych owieczek. Duchowy człowiek, osoba będąca budzącą się Duszą, szuka wspólnot wyższego rodzaju, związanych z autentycznymi Mistrzami Przewodnikami Ludzkości i Esencji Miłości, Prema Sain!


6. Wzrost świadomości (Ćittam) to wzrost poznania Wspólnoty, Sanghi, Bractwa, tego co jest wszystko przenikającym Duchem. Sangha – Bracka Wspólnota Ludzi Boga jest obecna pośród wyznawców każdej religii, każdego wyznania i w każdym ruchu duchowym. Pycha wyłączności, fanatyzm sekciarstwa, obce są Duchowej Wspólnocie. Klika fanatycznych zwolenników czegokolwiek, szumnie tnących mieczem potępienia, jest daleka od realizacji nauk Saibaba, Mohammada, Jezusa, Buddha, Mojżesza, Zarathushra czy Kryszna. Wzniosłe Istoty tej planety uczyły bowiem raczej Niepotępiania i Miłosierdzia, Życzliwości i Dobroci, a w szczególności, dobroci dla niewierzących, czyli dla ateistów i bezbożnych. Wiele jest punktów widzenia. Z każdej strony możesz rozpocząć, jeśli chcesz poznać CAŁOŚĆ. Istotą poznania jest jednak rozszerzanie swego spojrzenia tak, aby dostrzegać coraz więcej tej Całości. Bóg, Brahman, będąc wszędzie jest posiadaczem wszystkich punktów widzenia. Jest wszechwidzącym i wszechobecnym, czyli ma właściwości istoty będącej w każdym punkcie czasu i przestrzeni. Kurczowe trzymanie się jakiegoś jedynego punktu jest wskazówką, iż wewnątrz drzemie niechęć do poznania Boga.


7. Dążenie do Prawdy, czy do Miłości jest tak samo cenne jak potrzeba samouleczenia, czyli wyzwolenia od cierpienia. Słowny zapis zda się być odmiennym, gdyż zależny jest od języka, kultury, epoki, obyczajów i ludzkich charakterów. Potrzeba chwili sprawia, że wypowiadane są wzniosłe nauki do potrzebujących słowa uczniów (Czela). Któż inny zdoła pojąć ich właściwy sens? Każdy człowiek stanowi oddzielną całość. Każdy jest filtrem dla swoich myśli, uczuć, opinii i poglądów. Weź więc wszystko to, co przenika przez Twój Filtr. Pamiętaj, że filtr także podlega udoskonalaniu. Będziemy głównie zajmować się przemianą filtru. Spojrzenie zależy od miejsca, w którym się jest. Wzrok może być bardziej przenikliwy niż dotychczas. Im bardziej oczyszczona świadomość, tym bardziej przenikliwe postrzeganie.


8. Nauka tu głoszona jest w prostej linii wiedzą Duchowego Braterstwa. Jest to wiedza wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków poznawali i doświadczali Boga, Duchowej Mocy, Świętości. Braterstwo Światłości to istności daleko bardziej zaawansowane w rozwoju świadomości niż przeciętna ludzkość. Braterstwo zwane też Hierarchią lub Obcowaniem Świętych to Święci wyrażający Boską Moc. Jawią się jako duchowe istności połączone z Bogiem (Brahmą, Adi Buddą), czyli Iśwarą. Podlegają im prawa całej Natury (materialnej i psychicznej), czyli PRAKRTI. Mówimy tu o istnościach typu: "Duch panujący nad materią". Wielkie Białe Braterstwo to nie tylko wszyscy Ci, którzy osiągnęli oświecenie, zbawienie czy wyzwolenie. Potencjalnie, cała ludzkość przynależy do Braterstwa jako przyszła generacja oświeconych.


9. Święci (Mistrzowie i Prorocy) wszystkich czasów i wszystkich religii, a także wszelkich tajemnych systemów pracy nad sobą, są tymi, którzy wstępowali do grona Wtajemniczonych (Inicjowanych) Wielkiego Braterstwa. Szacowne zgromadzenie Wielkich Wtajemniczonych można nazwać Sercem Hierarchii. Symbol Serca skrywa tajemnicę łączności z Nauczycielem (Guru). Ludzie Otwartego Serca są w ścisłym i głębokim związku z żyjącym Guru! Wtajemniczenie (Dikszan) to jakiś odpowiedni poziom zaawansowania, rozwoju duchowego, w którym Bóg obdarza jakąś szczególną Łaską czy Mocą. Prorocy mogą być posłani przez Boga do świata zwyczajnych ludzi, aby głoszone były Słowa Żywej Nauki. Posyłani być mogą, aby wskazywać na Światło Ducha, głosić zrozumienie spraw wzniosłych, nauczać świat o podstawowych prawdach istnienia. Słowa Przebudzonych (Buddhas) - jak zwiemy czasem Istności Hierarchii - są drogowskazem mówiącym ludzkości jak żyć i dokąd w życiu dążyć. Nauczyciel wskazuje na Cel, objaśnia drogę do Celu, prowadzi do Celu, a także wprowadza w Cel. Potocznie, wprowadzenie w którąkolwiek z tych czterech części, zwie się Inicjacją lub Wtajemniczeniem (Dikszan, Bajat).


10. Święci (Sadhu) wskazują cel ewolucji istot ludzkich. Wszystko to, co jest zawarte w naukach Braterstwa, jest znane i przekazywane od tysięcy lat. Wiedza (Veda, Gnoza, Vidya) jest objawiana przez Hierarchię Świetlistego Braterstwa stopniowo lub natychmiastowo, w zależności od zdolności pojmowania ucznia na różnych stopniach Ścieżki Przygotowania. Każdy godny kultywować Żywą Naukę otrzyma taki przekaz. Godność Przekazu polega na użytkowaniu objawionej wiedzy z pożytkiem dla wszechstronnego dobra ludzkości. Oto jak użytecznie pracować dla Sprawy Boga na Ziemi. Natychmiastowe Oświecenie zdarza się tylko tym, dla których jest to przypomnienie tego, co osiągnęli w poprzednich żywotach!


11. Wszystko co można powiedzieć przynależy do Świętych Ksiąg. Każda Księga Święta zawiera klucze i komentarze do Księgi Boga, w której jest wszystko zapisane. Sutry, Wedy, Awesta, Adigranth, Koran, Biblia to tylko odbicia Żywej Księgi Świętej przechowywanej przez Serce Hierarchii. Religie mają w istotnej części rację, że jest tylko Jedna Święta Księga. Żadna fizycznie spisana Księga (Sutra, Biblia, Koran) nie odzwierciedla jednak całokształtu Wszechwiedzy zawartej w Księdze Żywego Boga. Żadna religia, żadne wyznanie, nawet najliczniejsze nie ma monopolu na Boga, Miłość lub Prawdę. Potencjalnie wszystko to już w Tobie Duszo istnieje i zawsze istniało. Cokolwiek można uczynić, to pomóc sobie w znalezieniu tego potencjału boskości i dogłębnie go rozwinąć. Najlepszą pomocą na całe życie jest Guru, duchowy Nauczyciel, Mistrz i Przewodnik spośród Wielkiej Loży Bodhisattwów, Zbawicieli Ludzkości!


12. Guru jest przede wszystkim kimś, kto pomaga na Ścieżce uwielbienia i poznania Boga. Istotą poznania Boga jest zjednoczenie. Jest to prawdziwe Misterium Ducha. Nie można osiągnąć zrozumienia natury Boga bez zjednoczenia się z Nim, bez połączenia z Jego Duchem. Jest to też istotną sprawą wszelkiego pojednania, wszelkiej duchowej komunii w każdej z religijnych tradycji. Guru jest zawsze Posłańcem Boga, Awatarą Niebios, posiada jakieś cudowne zdolności, prowadzi ludzi przez całe życie, a i nie tylko, bo także poprzez wcielenia! O ile astralni 'przewodnicy' to tak zwane demony lub duchy figlarne udające guru, to prawdziwym Guru, Iśwarąjest zawsze istota fizycznie żyjąca na ziemi w ludzkim ciele, Człowiek-Bóstwo! Bez Bhakti, uwielbienia i oddania nie można ani znaleźć Guru ani przyblizyć się do Guru na stałe! Istnieje pięć kategorii czy stopni Guruttwy, Mocy Prowadzenia!


13. Bóg-Stwórca, Brahma-Śiwa, Allah, z którego wyłonił się cały ogromny Wszechświat jest jeden dla wszystkich. Religii, wyznań, tradycji duchowych i mistycznych, które gorąco na to Praźródło wskazują jest bardzo wiele. Każdy człowiek trochę inaczej wyobraża sobie Boga, każdy inaczej Boga doświadcza. Wiele słów, które mówią o Tym co ponad słowami, nie jest w stanie wyjawić ani troszeczkę z tego co ponad i poza. Kiedy ustaje chaotyczna myślowa i emocjonalna paplanina naszej psychiki, kiedy ciało zastyga w błogim bezruchu i spokoju, wtedy On Sam daje się poznawać bezpośrednio. Om Tat Sat!


14. Spróbuj nie tyle pomyśleć o Bogu, co doświadczyć Boga w całej swej istocie. Eksperyment jest niezależny od teorii na temat tego, co doświadczane. Bóg jest ciągle tą samą istotą. Trwa nieruchomo, czuwa nad całym Wszechświatem. Człowiek jako stworzony na obraz i podobieństwo ma pełny potencjał by przejawiać boskie właściwości, by w całej pełni być Jego obrazem. Kiedy "Obraz" jest wiernym odbiciem "Oryginału" wtedy mówimy, że jest to zjednoczenie (Samjoga). JA I OJCIEC Jedno Jesteśmy. Kształt Boga nie zależy od czyichkolwiek wyobrażeń. Twoje poznanie ubrane w słowa może nadać Bogu formę. Jest tylko jedna jedyna Droga do Boga. I nikt z wyjątkiem Boga nie ma na nią monopolu. Dążąc do Boga człowiek sam staje się podobnym Bogu, lub ściślej Jego Doskonałym Obrazem. Jest człowiek stworzony na wzór i podobieństwo swego Stwórcy. Upodobniamy się do Aniołów Ojca Niebios!


15. Droga (Marga) przypomina czasem wielką Szkołę Życia, duchowy uniwersytet. Mamy różne stopnie zaawansowania i różne typy rozwoju. Każdy doświadcza Drogi na swoim własnym poziomie zrozumienia. Wielkie Religie Świata to te same początkowe, przedszkolne klasy otwierane dla uczniów o różnych zdolnościach. Religie otwierano w rozmaitych epokach, a one ciągle przypominały o zasadniczych sprawach na Drodze do Boga, takich jak fundamenty moralności, rytuału, modlitwy czy medytacji. Weźmy przykład. Jezus (Jeszuah) ciągle uczy jak przejść Drogę w Szkole Życia, jak się modlić i do kogo, jak postępować. Jezus pokazuje wreszcie Drogę własnym przykładem i to jak osiągnąć Cel tej Drogi - Wniebowstąpienie. Teolodzy zaś zwykle opiewają kim to Jezus został zamiast iść w Jego Ślady. Oryginalnie imię Jezus, po hebrajsku Jeszuah znaczy 'Ocalenie', 'Zbawienie'. Rzekł Jezus: "Nie ten, który mówi: "Panie, Panie" wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, który pełni Wolę Ojca mojego, który jest w Niebie". Trzeba mocno trwać w Boskim Duchu, Brahmanie, aby znac Wolę Boga!


16. Wszystkie klasy, w Wielkiej Szkole prowadzonej przez Posłańców Boga, Proroków i Awatarów, są potrzebne. Wskazywanie na cel jest ważne tak samo jak doprowadzanie do celu. Bez początku nie ma końca. Aby zrobić ostatni krok, musisz kiedyś postawić pierwszy krok. Widzenie miejsca każdej religii w systemie Całości jest istotnym punktem widzenia Całości, czyli Boga. Jedno Serce i Jeden Duch zespalają wszystkich wierzących. Wierzyć to znaczy szczerze i mądrze ufać. Ufna, otwarta i wierna postawa to jedna z fundamentalnych lekcji, którą należy wcielić w życie jeśli w ogóle chce się gdziekolwiek dojść.


17. Wiele osób jest uprzedzonych do słowa "Bóg", czy “Bóstwo”. Jest to jednak uprzedzenie tylko do słowa. Ci, którzy poprzez autopsję, poznają znaczenie tego słowa, gubią gdzieś swoje uprzedzenia. Doświadczenie musi jednak być czymś bardzo rzeczywistym, a nie logicznym rozumowaniem, które do poznawania Boga nie tylko nie jest użyteczne, ale zwykle też jest przeszkodą. Droga do Boga to taka Ścieżka, na której umysł, który jest intelektem musi być odłożony lub unicestwiony. Odłożenie intelektu daje czasem błyski chwilowego wglądu. Rozpuszczenie zaś, czyli unicestwienie rozumu intelektualnego powoduje, że wgląd przebudzonej w ten sposób osoby staje się trwały. Jest to wgląd w Naturę Pana Boga. Każdy człowiek może dążyć do Jedności, Pokoju, Miłości, Prawdy - do całości, którą jest Bóg, Brahman, Śiwa-Śakti, Mahadeva, Wielki Boski Kierownik. Natura zdaje się być bliżej Miłości i Mądrości niż gatunek ludzki. Słońce ma więcej tolerancji, gdyż świeci jednakowo, tak dobrym jak i złym. Świetliści Bracia, którzy Jedność osiągnęli, to cudowni Guru, którzy posiadają Moc, aby nam w tym spełnieniu Wielkiego Celu Życia dopomóc.


18. Droga do Boga to stawanie się Jednością i Całością. Dopracowujemy tysiące aspektów i szczegółów. Kierunek leży w sprawach zasadniczych. DOSKONAŁOŚĆ Ducha wyłania się spośród nierozliczonych drobiazgów. Utrzymywanie czystej więzi - poczucia jedności - ze wszystkim i ze wszystkimi jest sposobem pojednywania się z Bogiem. W końcu Obraz zlewa się z przedmiotem, ze Źródłem i przestaje być od Źródła odmienny. Słońce zaprawdę jaśnieje dla każdej istoty. Uczniowie drogi codzień utwierdzają myśli oczyszczające więzi z aniołami, mistrzami, z siostrami i braćmi w Drodze! “Mój związek z każdym aniołem, bóstwem, uczniem guru, z każdym człowiekiem STAJE SIĘ Czysty/m, Czysty/m, Czysty/m ! Mój związek z każdym aniołem, bóstwem, uczniem guru, z każdym człowiekiem JEST coraz Czystszy/m!” Oto afirmacja pomocna w Drodze do Świetlistego Braterstwa!


19. Duchowy Człowiek, jak słońce posyła błogosławieństwo i wsparcie do każdej istoty, aby osiągnęła ukryty Cel swojego boskiego istnienia. Pozwala się rosnąć nawet najmniejszej trawce. Czysta Droga z Guru jest drogą bez pochwalania i bez potępiania. Nie zajmuj się upadłymi ani odpadłymi, utożsamiaj się z tymi, którzy pragną iść Drogą Ducha, bądź razem z Uczniami Guru! Ochrona Życia jest zajęciem Świętych. Pozwalając żyć innym pozwalasz im swobodniej przeżywać niezbędne do ich życia doświadczenie. Błogosław codzień siostry i braci w duchowej Pielgrzymce! Posyłaj wszystkim promień oczyszczającego Światła Najczystszego Ducha!


20. Ten sam Bóg (Iśwara, Śiwa, Allah) mówił i mówi ustami wszystkich Świętych, Mistrzów i Proroków. Przekazywanie wiedzy Boga jest Misją Dzieci Boga, misją Jego Córek i Synów. Braterstwo Oświeconych stoi na straży, aby pomóc najdrobniejszej nawet istocie. I ty możesz uczestniczyć w tej wielkiej pracy. Jest to praca służenia innym (SEWA-JOGA). Bracia Świetliści stoją jako Światła na Górze, pośród tego świata, by ludzie spragnieni jasności mogli przyjść i cieszyć się pełnią Pokoju, Obfitości, Miłości, Szczęśliwości, Radości, Mocy i Życia Wiecznego. Świadomość (Ćittam) jest Uniwersalnym Wiecznym Życiem. Tylko nadmierne utożsamianie się z ciałem, materią, z psychiką i przeżyciami, z problemami pozwala doświadczyć bólu śmierci, końca życia.


21. Ufaj, że Święte Imiona wszelkich Guru i Mahaguru (Wielkich Przewodników) będą pomocą, która zaprowadzi Cię do spełnienia Celu. Wspólnota to cała ludzkość. Braterstwo to Ci, którzy są tego w pełni świadomi. Hierarchia to Wielkie Duchy wprowadzone w głębsze Misterium. Nauka Duchowa przynależy do Boga, choć Jego Święci Ludzie na tej ziemi przekazują i głoszą słowa. Duchowa Ścieżka, którą się wskazuje zawsze będzie prowadzić do Inicjacji. Wtajemniczenie następuje kiedy człowiek jest ku temu gotowy. Poprzedzający wtajemniczenie proces można nazwać Ścieżką Przygotowania. Jedna jest Dusza, Atman całej ludzkości, a jej organami jest dwanaście Ćakramów Ziemi! Jedna jest ludzkość i jedna, wspólna jej Boska Dusza, a serce ludzkości jest Duchem najwyższych gór tej planety, Duchem Himalaya!


22. Pierwszą niezbędną rzeczą na Ścieżce Przygotowania jest wielkie oczyszczenie i poszerzenie świadomości (Ćittam). Obejmuje to zrozumienie praw i zasad Przyrody (Natury) w procesie samopoznawania. Duchowe Samopoznanie (Sampradźńata) nie jest li tylko poznawaniem siebie, ale jest samodzielnym poznawaniem wszystkiego co istnieje poprzez Duszę, z poziomu Atmana! Potrzebna jest wiedza syntetyczna wynikła ze zrozumienia sercem i umysłem. Drugą rzeczą istotną jest całkowite p/oddanie Drodze, Guru i Bogu (Trzem Klejnotom). Szczere i autentyczne musi być dążenie do Źródła Prawdy, do Ostatecznego Celu, albowiem droga duchowego wzniesienia opiera się na przywróceniu natury nieograniczonej szczerości i wierności. Szczerość serca bez cienia fałszu i fanatyzmu zdaje się być podstawą wszelkiego duchowego budowania. Upadli pełni są nieufności, niepokoju, separacji, fanatycznego zaślepienia i poczucia jedynej racji. Szczera wiara, ufność dążenia, życzliwość i współczucie, wierność Guru i Wspólnocie Drogi zawsze najskuteczniej ochraniają Pielgrzyma (Pariwradźaka) przed upadkiem w mamidła skłóconych sekt i ich uczonych w pismach (teologów) nie znających ani Ducha Boga, ani Drogi Bożej. W ten sposób i Ty dołączysz do Światłych Istot, które niosą pochodnie Światła rozjaśniającego wszelki Mrok.


Błogosławiona jest Bogini Hridaya-Lalita-Devi

udzielająca głębokiego Wtajemniczenia w Boską Świetą Wiedzę!


GURUM ŚARANAM GAĆCHAMI! DHARMAM ŚARANAM GAĆCHAMI! SANGHAM ŚARANAM GAĆCHAMI!
OM GURAVE NAMAH! OM TAT SAT! OM AH HUM HRIH! OM ŚANTI, ŚANTI, ŚANTIH!


Śri Himalaya Swami