Joga

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Joga (sanskr. Yoga) - duchowa droga rozwoju zmierzająca do zjednoczenia z Bogiem, Brahmanem. Najlepiej metodycznie opracowana w podręczniku praktyki jakim jest Jogasutra napisana przez Ryszi Patańdżali. W słynnym traktacie "Jogasutry" Patanjali mówi o jodze w rozdziale pierwszym, sutrze drugiej: jogah cittavrtti nirodhah - "Joga jest to powściągnięcie zjawisk świadomości" - (tłum. z sanskr. w przekładzie Leona Cyborana), a w następnej: tada drastuh svarupe avasthanam - "Wtedy widz utrzymuje się w swojej właściwej naturze".

Joga to jeden z sześciu głównych, ortodoksyjnych, uznających autorytet Wed, systemów filozofii indyjskiej. Pewne odpowiednie zaawansowane ćwiczenia jogiczne stosuje się również w buddyzmie w praktykach tantr oraz Dzogczen w celu rozwoju duchowego, np. dla rozpoznania natury rzeczywistości (sanskryt Śunyata). Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem, reintegracją, oczyszczeniem i wzniesieniem ponad plan materialny.

Słowo „yoga” pochodzi od sanskryckiego rdzenia „yuj”, co znaczy „łączyć, kierować, skupiać uwagę”, ale też „jarzmo" oraz „powściągać". Joga była traktowana jako sposób na zachowanie harmonii duszy i ciała, higieny ciała oraz dobrej kondycji psychofizycznej. Joga, albo Samkhja Joga, jest jednym z najważniejszych systemów filozofii indyjskiej. Atman – duch jednostkowy posiada ponadczasowy byt. Joga uznaje prawo (karmana) i koła wcieleń (samsara), wyzwolenie dokonuje się przez odpowiedni trening. Podstawową myślą jogi jest możliwość oświecenia poprzez koncentrację, medytację i ascezę.

Autentyczne Ścieżki Jogi, których w sumie jest tylko 12-cie to:

  • Mantra joga (Vini joga) - ścieżka zjednoczenia poprzez recytacje formuł wedyjskich, mantramów; osiąganie mokszy poprzez recytowanie mantr
  • Hatha joga - ćwiczenia ascetyczno-mistyczne, moralne, oddechowe, cielesne (asany), medytacyjne;
  • Laja Joga - medytacyjna szkoła jogi oparta na pracy z czakrami i mocy Kundalini; metoda Kundalini Joga – dążenie do wyzwolenia przez budzenie energii węża Kundalini jest metodą pomocniczą laja jogi;
  • Radża joga (też asztanga joga lub joga królewska) - ośmiostopniowy system jogi, którego celem jest samadhi
  • Krija Joga - joga oczyszczająca, uproszczona radża joga;
  • Bhakti joga - dążenie do rozwinięcia miłosnego związku z Bogiem w formie bhagawana
  • Dźńana joga – dążenie do mokszy (oświecenia, wyzwolenia się z reinkarnacji) poprzez zdobywanie wiedzy duchowej
  • Karma joga - dążenie do wyzwolenia poprzez bezinteresowne czyny
  • Sahaja Yoga - medytacyjna ścieżka jogi polegająca na obudzeniu Kundalini i pracy z czakranami

W Indii powszechnie przyjmuje się, że Mantra Joga jest podstawową jogą i matką jog, a joga bez mantramów w praktyce nie istnieje, zatem nauczanie jogi bez nauczania mantramów wedyjskich jest oszustwem. Podstawową mantrą systemu Hatha jogi jest praktyka Sau-Ham. Cztery jogi uważa się za Mahajogę jeśli praktykowane są łącznie: mantra, hatha, laja i radża joga. Jest to tak zwana wielka joga Boga Śiva.