Marga

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marga, sanskryckie मार्ग - mārgaḥ - droga, ścieżka, trakt; podróż, podróżowanie; ścieżka czy droga duchowego rozwoju, poszukiwanie, ścieżka dzikich zwierząt; sposób, metoda, zwyczaj; przynależność; gwiazdozbiór Mriga. W taoizmie "tao" czy "dao", japońskie "do" lub "dou" - pojęcie drogi czy ścieżki jest bardzo zsakralizowane i ma głęboki mistyczny sens. Marga to synonim słowa joga, np. radża marga zamiast radża joga czy laja marga zamiast laja joga.

Mārgin to nie tyle osoba praktykująca jakąś sztukę czy styl, ale osoba strzegąca Drogi, jej zasad i powinności. Margin to Strażnik Ścieżki, przewodnik prowadzący po Ścieżce, ktoś kto zarówno strzeże Ścieżki jak i pokazuje Ścieżkę.

Amarga to błędna, niewłaściwa droga, zła droga, bezdroże, zatem Marga rozumiana jest domyślnie jako dobra, prawidłowa droga do celu. Często używany termin Devāmārgaḥ oznacza Drogę Bogów, Drogę Bóstw czyli Boską, Duchową Ścieżkę życia i postępowania. Dharmamārgaḥ to Droga Cnoty i Obowiązku! Ananda Marga w Sanskrycie आनन्द मार्ग,trl. ānanda mārga to Droga Szczęśliwości, Ścieżka Błogości, jeden z najczęściej pokazywanych aspektów Drogi.

Mā w słowie mārgaḥ kojarzone jest z pojęciem Matki, bo Mā to w sanskrycie "Dostojna Matka", "Matrona", "Macierz", matka trzymająca wszystko w swoim ręku, matka rządząca domem czy rodziną. Mār to miara długości dwóch rozłożonych na boki niczym skrzydła czy krzyż rąk bardzo popularna w starożytnej Indii, matka miary długości czy odległości. Mā to przedrostek oznaczający zakaz lub tabu, rzecz niedozwoloną, stąd mārgaḥ kojarzone jest z wykluczającymi regułami drogi z zakazami i ograniczeniami moralnymi takimi jak zakaz zabijania żywych, oddychających stworzeń czy zakaz zdradzania, cudzołożenia etc. Mā oznacza także wielkość, siłę, piękno, autorytet, księżyc; boginie matki jak Lakszmi, Saraswati czy Śakti.

Marga odnosi się do drogi czy sposobu wypełniania praktyki duchowej, sadhany w hinduizmie, dżinizmie i buddyzmie. W buddyzmie Marga to droga jako jedna z Czterech Szlachetnych Prawd, czyli droga wyjścia z kręgu samsary - narodzin i śmierci. Podstawą Drogi zawsze są pewne reguły, zasady czy ślubowania o charakterze zakazów, których generalnie nie należy łamać.

Ścieżka duchowa, droga rozwoju ma zwykle kilka stopni czy etapów. Najczęściej pisze się o czterech, siedmiu, dwunastu lub dwudziestu dwóch etapach wznoszenia czy ewolucji świadomości.

Interesujące jest znaczenie Marga przekładane jako "Ścieżka dzikich zwierząt", gdyż orientalne szkoły i treningi często opierają się na pewnych aspektach zachowania i mocy zwierząt, i to nie tylko w sztukach walki. Asany jogi czy ćwiczenia Kalaripayat często mają swoje pochodzenie w pozycjach czy zachowaniach dzikich zwierząt oraz w naśladowaniu ich ruchu czy sposobach walki.