Ezoteryczne Kręgi Duchowego Rozwoju

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W każdej duchowej Szkole, o ile jest autentyczną Drogą Duchową istnieją cztery podstawowe Kręgi Wtajemniczenia, a ludzie wokół nich zorientowani tworzą coraz wyższe Stopnie Wtajemniczenia. Krąg Pierwszy to wszystkie osoby, które kultywują i rozwijają we Wspólnocie, Ducha wzajemnej życzliwości, sympatii, przyjaźni i miłowania. Wzajemna ze sobą przyjaźń i życzliwość, wzajemne miłowanie, słodka duchowa atmosfera grupowych spotkań jest oznaką przynależności do pierwszego stopnia duchowego Wtajemniczenia w Braterstwie Światłości. Maitri to podstawowa cecha czy oznaka Braterstwa, a przyjaźń i okołoprzyjacielskie postawy czy zachowania doskonale oddają ducha i nastrój początków Drogi Bożej! Inną oznaką pierwszego poziomu, pewnej dojrzałości na tym poziomie jest Witarka, a to jest uporządkowanie myśli i dążeń, jasny kierunek i wyraźny cel osób praktykujących, połączony z prostotą umysłu, z przejrzystą prostotą myślenia, a jest to i otwartość i szczerość, ufność. Śraddha, zaufanie, ufność, wiara i wierność, to także oznaka ludzi z pierwszego stopnia Wtajemniczenia, dodajmy, że ludzi w pierwszym stopniu należycie ugruntowanych, takich, którzy już od Duchowej Drogi i Mistrza, nigdy nie odpadną. Tylko jedna z tych cech nie jest wystarczająca, ale musimy wyraźnie widzieć je wszystkie, aby móc uznać kogoś za godnego miana osoby duchowo Wtajemniczonej na Ścieżce Duchowej w jej pierwszym podstawowym, ezoterycznym Kręgu!


Kwiatuszek.png


Maitri – zasada wzajemnej, słodkiej i sympatycznej życzliwości, kultywowanie braterskiej Przyjaźni, wzajemnego braterskiego i przyjacielskiego Miłowania musi być umocniona i trwała, ale też poparta uporządkowaniem myślenia, prostotą i porządkiem uczuć oraz dążeń każdej osoby, gdyż chaos myślowo-emocjonalny zawsze jest sprzeczny z duchem Braterstwa Ludzkości. Początkujący, przystępujący do Boga, Boskiej Wspólnoty, musi wierzyć, że Bóg jest i musi to być Wiara trwała, mocna i dobrze zbudowana, mająca wyraz w etycznej postawie i świadomym uczestnictwie w duchowej Wspólnocie. Wiraga, mocna odwaga do podążania Ścieżką, także jest konieczna, a jednostki pełne lęków, obaw i wątpliwości, trzeba z ich psychicznej choroby, fobii najpierw wyleczyć, aby mogły umocnić się w Drodze i w pełni przynależeć do Braterskiej Wspólnoty tworzonej przez duchowego Mistrza, Posłańca Boga. Oczywiście, takie rzeczy jak prawidłowa Postawa (Asana) do medytacji, modlitw i innych ćwiczeń, czy zdolność natychmiastowego samowyciszenia potoku myślowo-emocjonalnego, jako bardzo podstawowe także muszą być nauczone i zawsze stosowane! Trzy Miary Poznania muszą być zestrojone i używane, a jest to Pramana, wiedza z naoczności, rozumowania oraz przejęcia nauk od Świętych Istot. Trzy rodzaje wiedzy muszą się zgadzać ze sobą, a Agama - Wiedza Mistrzów musi jak korona, być najważniejszą dla człowieka częścią Drogowskazem dla poszukującej Duszy! Własne spostrzeżenia, a także refleksje i pomysły mają drugorzędne znaczenie, gdyż uporządkowanie Umysłu-Serca także zasadza się na asymilacji Boskich Idei danych przez Mistrzów Świętych i Proroków każdej epoce kierowanych przez Niebiosa do ludzkości! Zdolność radzenia sobie z bieżącymi uciążliwościami i przeszkodami losu, zdolność pokonywania Kleśa-uciążliwych przeszkód też jest bardzo ważna, aby osoba mogła utrzymać się w Drodze i osiągnąć wyższe duchowe Cele. Sukham – pomyślność, powodzenie przychodzi do tych, którzy mają ufność i wiarę, Śraddham w Boga i Guru oraz kultywownie Maitri – Ducha przyjaźni Braterskiej we Wspólnocie bez zachwiań i wątpliwości, które są chorobą duszy i umysłu! Zdolność do długotrwałego skupiania i kontemplowania rzeczy, osób oraz zjawisk, Sawitarka Samapattih z pomocą pogodnego, słonecznego rozmyślania o tym, co jest obiektem skupienia, także trzeba rozwinąć, a Ekstaza (Samah) musi być pod pełną władzą i kontrolą praktykującego Drogę Ucznia! Regulacja Wdechowydechu, rytmicznego i pogłębionego oddychania oraz osiągnięcie z jego pomocą uzdrowienia ze wszelkich stanów cierpienia, złego samopoczucia czy roztrzęsienia, a także zdolność do jednolitego i stałego ćwiczenia w skupieniu, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu, to także cecha osób z Pierwszego Ezoterycznego Kręgu Wtajemniczenia Duchowego!


Kwiatuszek.png


Spośród zasad etycznych, pierwszą jest Ahimsah – Niekrzywdzenie i ta, włącznie z zasadą Czystości i Uświęcenia Śaućam, kultywowana jest w początkowym stopniu Wewnętrznej, Hermetycznej Drogi Ducha. Drugi, Zaawansowany Krąg Ezoteryczny rozwija intensywie właściwość Karuńa, która jest cechą rzeczywiście duchowo zaawansowanego Ucznia Duchowego. Karuńa to wspólczucie, Pomaganie, Czyny Miłosierdzia, Posługa Chorym, Cierpiącym i Uciśnionym. Osoby skupione wokół idei Karuńa czynnie pomagają, natychmiast, gdy trzeba wesprzeć pokrzywdzonych, uwięzionych, cierpiących, chorych czy zbolałych ludzi, a także przyrodę. Pomaganie słabszym, biedniejszym i nieszczęśliwym, czynne, miłosierne pomaganie to rzeczywista oznaka Karuńam! Wićara to czuciowe, współczująco-intuicyjne rozeznanie sytuacji i zdolność przenikania rzeczy i spraw, tak aby właściwie działać. Wićara to praktyczna życiowa intuicja, a każdy jej przejaw umacnia człowieka na Duchowej Drodze, w związku ze Wspólnotą Uczniów, Mistrzami, Aniołami i Bogiem. Wirya jest energicznością, siłą psycho-duchową, wewnętrzną mocą, wigorem, który widać w każdym czynie zaawansowanego Ucznia Drogi. Osoba zaawansowana zawsze może i potrafi działać, pracować dużo lepiej, więcej i efektywniej niźli początkujący adepci na Ścieżce Wtajemniczenia! Działając z Wigorem, z Energią, osoba z pomocą Intuicji, Wyczucia, czyli Wićaram potrafi wszystko zrobić jak najlepiej i jest życiowo bardzo sprawna w każdej aktywności organizacyjnej, zaś Karuńa sprawia, że jest pełna Charis, Łaskawej charytatywnej Dobroczynności, zdolna do czynów prawdziwego Miłosierdzia! Osoba zaawansowana intuicyjnie rozpoznaje i omija wszelkie Wiparyayas, fantazje, wypaczenia będące urojoną i zwodzącą błędną wiedzą, a skorygowana przez Nauczyciela czy Guru, natychmist odrzuca błędne dróżki, błędne poglądy czy oceny! Dzięki pracy wyczucia intuicyjnego rozwijają się dobre postawy dla rozróżnienia Dobra od Zła w prawidłowy sposób, a Wiveka staje się naturalnym stanem odrzucania tego co złe i niedobre. Wiveka jest podstawą Boskiej Wiedzy i duchowego zaawansowania, a jej przejawy wskazują na głębokie oczyszczenie. Satya – prawdziwość, szczerość spośród etycznych zasad jest mocno kultywowana, podobnie i Santosza – trwała satysfakcja, zadowolenie i rozkosz z uczestnictwa we Wspólnocie Uczniów i podążanie Duchową Drogą Życia. Przedłużenie Wydechu, dogłębne oczyszczenie poprzez długi Wydech znany jako Praćczardana niewątpliwie jest istotną praktyką Nirvitaraka Samapati, głębokie skupienie bez myślenia jest istotną oznaką zaawansowania duchowego, co oznacza zdolność długotrwałego kontemplowania rzeczy i zjawisk bez rozmyślania o nich, jedynie przez ich wskazanie przez Mistrza. Iśwaraprańidhana – duchowe oddanie żyjącemu Mistrzowi, Sadguru jest absolutną podstawą Zaawansowanego Kręgu.


Kwiatuszek.png


Trzeci Krąg Ezoterycznego Wtajemniczenia zogniskowany jest wokół takich ideałów jak Ananda, co oznacza stan Szczęścia i Błogości oraz trwaniu w Błogosławieństwie otrzymanym od żyjącego Mistrza duchowego. Mumukszu to trwałe i stałe, nieustające dążenie do Boga, jego wspólnoty i posłańców, dążenie do Wyzwolenia, Zbawienia. Bezpragnieniowość i wolność od przywiązań hamujących duchowy wzrost i postęp jest bardzo istotna, a jest to Wairagjam – Uwolnienie od materialnych przywiązań i Witaraga Ćittam, świadomość bezpożądliwa, bez potrzeby posiadania. Wyższy Trzeci Krąg Duchowy nieustannie żyje w Świetle boskiej prawdy, a myśli osoby są myślami Guru, Boskimi Myślami, stąd mówimy o Smrti, co jest Pamiętaniem Nauki, Pamietaniem Boga. Umysł i Serce zanurzone w Świetle Dźjoti (Jyoti) w sposób trwały wolne są od wytwarzania Wikalpas, czyli od rojeń i urojeń będących fantazjowaniem bez związku z Rzeczywistością, nie bawią się grą słów ani chorymi, egoistyczno-ksobnymi interpretacjami. Taka Wyższa Świadomość jest zdolna do Poświęcenia, Czysta i z Radosnym Zachwytem Mudita pracuje dla dobra Boga, Guru i całej Wspólnoty Uczniów Drogi w ktorej się wychowała. Ludzie, którzy co parę lat idą do innego Mistrza, a porzucają poprzedniego Guru to demoniczne odpady, które nie są nawet na pierwszym stopniu Wewnętrznej Duchowej Drogi, gdyż Ucznia poznaje się przez Wierność, Stałość, Trwałość i Miłość. Mistrz Duchowy dobrze zna stopnie Drogi i właściwe praktyki duchowe, wie kiedy zacząć je uczyć i kiedy sprawdzać, czy owoce praktykowania się już pojawiają. Kręgi Wtajemniczenia rozpoznajemy wyłącznie po rzeczywistych owocach, a przecież tak Asteya, niekradzenie, niezabieranie innym, nieprzywłaszczanie cudzego jak i Tapas – trud, wysiłek, krańcowo mocne i trwałe zaangażowanie, poświęcenie są charakterystycznymi owocami Trzeciego Poziomu!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów