Śraddha

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Śraddha - zaufanie, samozaufanie, wiara, pewność. Pierwsza z czterech głównych cech kultywowanych w Radża Jodze. Śraddha oznacza stan umysłu, który nie rodzi wątpliwości. Jest to postawa funkcjonowania z silną wiarą we własne możliwości, osiągnięcie podjętego celu lub podołanie pewnej roli życiowej. Śradha jest nie tylko pewnym przekonaniem, ale siłą wewnętrzną, siłą naszej postawy, determinacji. Wiara jest siłą, która umożliwia przezwyciężanie trudności i osiąganie wyznaczonego celu. Pojęcie pochodne Śraddhin, oznacza osobę, która ma wielkie zaufanie do siebie, swojego serca, przyjaciół. Śraddhin jest to człowiek wiary o takim natężeniu, że nie rodzą się w nim wątpliwości, powątpiewania, załamania. Wiara ta stanowi siłę wewnętrzną do życia, aktywności, pracy, podążania za obranym celem.

Rdzeniem słowa Śraddha jest sylaba Śri, która oznacza coś uświęconego, dobrego lub prowadzącego do jakiegoś dobrostanu. Zatem oddawanie się ufności jest oddawaniem się czemuś dobremu, uświęcającemu. Można też oddać tę postawę wskazaniem bądź albo gorący, albo zimny, nigdy letni. Śradha jest fundamentem do rozwoju drugiej powiązanej z nią cechy — odwagi, energiczności (Wirja).