Iśwarapranidhana

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Iśwarapranidhana - oznacza Oddanie Woli Boga. Ofiarowanie (Dhana) Życia (Prana) Bogu (Iśwara).

Dhana oznacza oddanie się z całkowitym posłuszeństwem. Pranin to osoba żyjąca, fizycznie oddychająca. '''Iśwara''' to ktoś kto urzeczywistnił Boga lub osobowe wcielenie Bóstwa (Dewa). Podstawowym minimum jest Mądrość Boża, dogłębna znajomość spraw niebieskich i przedmiotu duchowej ścieżki odziedziczona poprzez sukcesję linii przekazu, z Mistrza na ucznia, który zostaje w ten sposób udoskonalony i uświęcony.

Praktyka Duchowego Oddania jest treningiem Czystości i Pokory. SAĆINDA to kultywowanie czystego bytu, czystej świadomości i czystej szczęśliwości. Praktyka Duchowego Oddania zmierza do osiągnięcia stanu pierwotnej czystości własnej prawdziwej jaźni. Pranidhana rozwijana jest poprzez pokorę przed Wielkim, przed ucieleśnionym osobowo Wszechmogącym Bogiem, zwanym w jodze klasycznej Iśwara. W Jodze powiada się, że Obraz Boga, Oblicze Boga - odzwierciedlone jest w ludzkim sercu jako obraz doskonałości Bożej.

Czystość przejawia się tam, gdzie wola ludzka roztapia się w Woli Boga. Poddanie jest krokiem pierwszym i ostatnim dla ludzkiej świadomości. Im bardziej praktykujemy Duchowe Oddanie, tym bardziej stajemy się doskonałą ludzką istotą. Im bardziej uosabiamy istotę i esencję Człowieczeństwa, tym bardziej upodobniamy się do Obrazu Boga, którym jesteśmy, jako stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Pokora jest ciągłą lekcją dla tego, kto oddaje się świadomie Boskiemu Przewodnictwu. Wola Boża, Dobra Wola jest energetycznym źródłem siły i mocy duchowej adeptów kultywujących Duchowe Oddanie.

KARAMAT to Łaska, cudowne znaki, charyzmat. Termin charyzmat rozumiany w sensie biblijnym pochodzi od pradawnego terminu karamat: Boski Znak. W Bractwie Czystości powiada się, iż Karamat to przejaw światła i miłości Wszechmogącego Boga do człowieka, który świadomie oddaje się Jemu na służbę. Pranidhana to w istocie sewa, świadoma służba Bogu zgodna z Jego Wolą i Zamiarem. Karamat oczyszcza serca i umacnia wiarę, nawet w swych najdrobniejszych przejawach, takich jak spontaniczny śpiew, modlitwa w natchnieniu Ducha Bożego, mówienie językami czy uzdrowienie.


Zobacz Iśwarapranidhana - Duchowa Praktyka Oddania