Mumukszu

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mumukszu (sanskr. mumukshu, mumukşu) - jedna z trzech podstawowych obok wiraga i wiweka cech serca uduchowionej istoty. Mumukszu to dążenie do wyzwolenia, dążenie do zbawienia, pragnienie Boga, tęsknota za Bogiem, stan opisywany jako dusza stęskniona za bezpośrednią obecnością Boga, Brahmana i boskich istot. Trwałe i stałe, niewzruszone poszukiwanie prawdy i dążenie ku doskonałości. Chociażby 1000 osób próbowało odwieść ciebie od Drogi i Guru, ty i tam pozostaniesz. Mumukszu to siła sprawiająca, że człowiek wytrwale i skutecznie zmierza ku wzniosłym religijnym i mistycznym celom. Osoby o słabej mumukszu nazywano w szkołach mistycznych Wschodu "mdłymi", "słabej wiary", "kobietami". Słowo "kobieta" w tantrycznych tekstach, o ile jest w pejoratywnym znaczeniu "słabości" nie dotyczy płci, ale jest w tym właśnie swym znaczeniu orientalnej metafory.

Rozwijanie jogicznej cnoty mumukszu jest jedną z trzech podstawowych, wstępnych prac związanych z ćakramem anahata, czyli rozwojem ośrodka serca wewnątrz piersi, siedziby duszy (dźivatman).