Smryti

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Smryti, smṛti w sanskrycie स्मृति - pamięć, pamiętliwość, zapis zdarzeń i przeżyć z całego życia, całe bogactwo naszego życiorysu również pamięć pokoleń całego narodu czy rasy.

Smryti nie dopuszcza do zanikania przeżytych uprzednio doświadczeń życiowych. Pamięć przywołuje dawne doświadczenia, które stają się złudną miarą poznawczą. Zaburzone postrzeganie rzeczywistości uwarunkowane jest dawnymi wspomnieniami, obawami, schematami myślowymi, tym do czego przywykliśmy.

Przekroczenie Smryti (bagażu pamięci) oznacza zdolność do zapominania, która jest zdolnością Świadka (Draszta) do uwolnienia się z bagażu wszelkich wspomnień pamięci obrazowej (okres od poczęcia do 3-5 roku życia). To zapominanie jest w istocie swej przebaczeniem, wyzwoleniem i odpuszczeniem ciężarów zawartych wewnątrz nas samych.Wrytti pamiętliwości zapisane są w komórkach ciała (w genach). Potrzebna jest gruntowna transformacja na poziomie komórkowym, aby oczyścić i uwolnić pamięć ze wszelkich złych wspomnień, urazów i przeżyć. Tym sposobem człowiek uwalnia się od uwarunkowań przeszłej karmy, jest to droga wyzwolenia umysłu i duszy z okowów karmicznych uwarunkowań i odwzorowań engramów z niższych światów.

Szczególną postacią iluzji, zniekształcenia jest połączenie Smryti i Wiparjaja w badaniu poprzednich wcieleń, czyli inkarnacji. Prowadzi to do całkowitego pogrążenia się w fałszywych obrazach pseudo regresji do urojeń psychiatrycznych, zaburzeń tożsamości (zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, osobowość mnoga). Tak zaburzony pacjent twierdzi, że jest na przykład Jezusem, Maryją, Buddą, Napoleonem, Kleopatrą itp. który się właśnie odrodził i domaga się należytej uwagi. W naukach jogi mówi się, że faktyczny wgląd w przeszłe wcielenia jest faktycznie możliwy, ale po osiągnięciu Prawdy (Satyam) i jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.

W Jogasutrach (JS I.11) czytamy:

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः

Anubhūtaviṣayāsampramoṣaḥ smṛtiḥ (Przypomnienie nie dopuszcza do zanikania przeżytego przedmiotu lub przypomnienie narzuca przeżyty przedmiot świadomości.)


Źródła