Waruna - Strażnik Ładu i Porządku Niebios

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednym z najstarszych Archontów, Władców Niebios w wedyjskiej duchowości euroazjatyckiej jest Waruna Dewa, wielka anielska i dobra istota, o której powiada się, że jest tym, który ogarnia i obejmuje sobą cały świat. Śri Waruna Dewa uważany jest przez widzących za personifikację Nieba otaczającego całą planetę, świat ziemi, a także niebiańskiego ducha wód, rzek, jezior i oceanów oraz chmur deszczowych czy rosy, mgły. Często stowarzyszony jest ze Śri Mitrā i występuje w postaci Mitrāwaruńa – Przyjaciela Sprawiedliwych, gdyż Waruňa utożsamiony jest jako Anioł z Wyrocznią Boskiej Prawości i Sprawiedliwości, jest uosobieniem Praw Niebios, Ładu i Porządku natury, jaki panuje pod Niebem na Ziemi. Idea Mitrā-Waruňa symbolizuje też fakt przychodzenia Boskich Posłańców na Ziemię parami, jako bracia jak to było w przypadku Bālarāma i Śri Kriszna, czy jako Mistrza i Ucznia w przypadku Eliasza i Elizeusza! Waruňa jest jednym z Siedmiu Władców Nieba., Wszechrzeczy i duchowym, dobrym Strażnikiem Planety. Żyje w najwyższych Niebiosach zwanych często Niebiosami Niebios albo niebiańskim Empireum.


Kwiatuszek.png


Śri Waruňa ogląda i dogląda całego świata, szczególnie żyjącej ludzkości i dlatego zwany jest Tysiącokim, a Jego Boska Postać faktycznie posiada tysiące oczu i uszu! Święte Pisma, Weda naucza, że Pan Waruňa jest władcą moralnego prawa znanego jako Rta, a jest to Prawo Odpłaty, Zasada Zwrotu, czyli Prawo Kary i Nagrody! Archont Waruňa, Strażnik Rta jest tym, który kara występki istot, które łamią Prawo Boże, ale i wybacza tym, którzy okazują skruchę, żałują grzechów i błędów oraz dokonują zadośćuczynienia. Mitrāwaruňa to jakby duże postacie, nieubłaganej Sprawiedliwości Bożej w imieniu Waruňa oraz Przebaczenia Bożego w imieniu Mitrā, czyli Maitreya. Waruňa Dewa jest też dawcą deszczu i rosy, ożywczych sił dla podtrzymania życia, także wody życia jaka płynie w niebiańskich strumieniach dla Świętych.


Kwiatuszek.png


Człowiek powinien skupiać się w imieniu Waruna, jednego z Siedmiu Czuwających, którzy dzierżą Straż nad rodzajem ludzkim i planetą, skupiać się w świadomości Waruňa Dewa i starać się zrozumieć podstawowe odwieczne zasady i prawa panujące w przyrodzie. Zasada Odpłaty jest bardzo prosta, co człowiek sieje myślą, słowami jak i czynem, to i żąć będzie jako plany swego losu, a odstępstwo od tej zasady jest rzadkie i tyczy tych, którzy szczerze odwracają się od zła, dokonując skruchy i zadośćuczynienia. Niech ludzie stają się świadomi, że co czynią, myślą i mówią, przyjdzie na nich z powrotem, jeśli w porę temu nie zapobiegną całkiem wielkim wysiłkiem. Oczywiście dobro przyjmuje się z radością, ale zło z wielką trwogą. Ludzkie czyny i słowa oraz myśli, czyli wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne działania sumują się i kumulują, a w końcu spadają na człowieka z powrotem niejako odbijając się od niewidzialnego lustra Niebios trzymanego przez Śri Waruňa Dewa!


Kwiatuszek.png


Ludzkim istotom trudno sobie wyobrazić postać anioła, gdyż w rzeczywistości każdy anioł to istota więcej wymiarowa, przekraczająca czas i przestrzeń, a personifikacje niebiańskich bytów to coś takiego jak rzut złożonej figury przestrzennej na płaską przestrzeń kartki papieru. Obrazy i podobizny Niebian, będących Bóstwami i Boginiami to tylko ukazanie przymiotów, jakich człowiek może i powinien się nauczyć od takiej wyższej istoty dla swego dobra, a niekompletne wyobrażenie Istoty, gdyż posiadanie tysiąca oczu może być trudne do pojęcia dla człowieka. Symbolicznie Anioł Waruňa jest przypisany zachodowi z pośród czterech kierunków, żywiołowi wody (Apa) czy zmysłowi smaku i gustu, ale też jest przecież uznanym władcą żyjących w wodzie stworzeń o postaci cudacznych smoków, krokodyli czy jaszczurów, jako panujący nad rasami jaszczurowatymi. Waruňa Dewa kontroluje życie wodne i procesy powstawania życia w wodach, opiekuje się wszystkim, co żyje w oceanach, jeziorach czy rzekach.


Kwiatuszek.png


Waruňa Dewa, jeden z Siedmiu Strażników, Czuwających, którzy wchodzą przed Oblicze Stwórcy jest mocno związany z rozsiewaniem życia w świecie, wprowadzaniem lub usuwaniem, tak ras jak i gatunków i to nie tylko w materialnej sferze istnienia. Prawo dotyczy przecież Jaźni, Duszy, a karma zgromadzona w jednym życiu, jeśli nie spadnie na osobę i nie zaowocuje w tym życiu, będzie jej towarzyszyć w jej dalszym istnieniu po śmierci oraz tworzyć jej los kolejnej, następnej inkarnacji w świecie. Waruňa kontroluje przemiany Ego Jaźni w procesie ewolucji i jest Hierofantem pasującym ludzi do coraz wyższych form ludzkiego bytu, a generalnie wyróżnia się sześć stacji duszy, czyli Sześć stopni transformacji ludzkiego Ego, od najbardziej prymitywnego i zwierzęcego – demonicznego, poprzez humanitarne człowieczeństwo, stopień mądrości i miłości, aż do stadium anielskiego, co zwie się Wyższą Jaźnią, Dewatą! Można powiedzieć, że Śri Waruňa dosiada smoka Jaźni i ujeżdża aligatora Ego, kontrolując dzikie i nieświadome instynkty, czy zachowanie ludzkich istot.


Kwiatuszek.png


Himalajska duchowość poleca kontemplować Śri Waruňa Deva w związku z ośrodkiem Swādhisztana, Siedzibą Światła Jaźni, przedstawianym jako Kwiat Lotosu o sześciu płatkach w podbrzuszu, pod pępkiem. Postać Strażnika Dharmy, Prawa symbolizowana jest pozycją lotosu, a splecenie nóg oznacza całkowicie panowanie nad niższą, zwierzęcą częścią ludzkiej natury w szczególności nad emocjami należącymi do żywiołu wody. Dźwiękiem, sylabą wibracji Śri Waruna jest głoską Wam, w świętym języku aniołów, jakim jest Sanskryt jest to półsamogłoska, co oznacza, ze dźwięk ”a” jest bardzo krótki i ledwie słyszalny w recytacji. Waruňa Deva dzierży wśród swoich atrybutów Czarę, Dzban na leczniczą wodę życia, która jest lekarstwem dla ludzkich pragnień i służy obmywaniu ran skrzywdzonych. Światło lotosu sześciopłatkowego bywa albo pomarańczowe w środku kwiatu, co symbolizuje panowanie nad ego i powściągnięcie od wszelkiego złego oraz religijną, pobożną żarliwość, albo jest zielonkawo-szmaragdowe jak blask wód zabarwionych zielenią przyrody i błękitem nieboskłonu! Joga i Tantra poleca ludziom zestaw praktyk zwanych Szatsampati, Poszóstnym Uzdatnieniem, a jest to w istocie sześć rodzajów tajemnej duchowej Jogi dla transformacji Ego, Niższej Jaźni w Jaźń Wyższą, czyli Boską Duszę! Mamy tutaj i Jogę Skupienia w Świetle i Jogę Śnienia, a także Jogę Cudownej Mocy, a przecież podstawą pracy związanej z ośrodkiem Waruňa mogą być prócz kontemplacji ducha żywiołu wody oraz praw przyrody, także harmonijne związki miłosne pomiędzy kobietą a mężczyzną, co jest częścią Tantry Miłowania i Rozkoszy! Oczyszczenie i sublimacja własnego Ego tworzy bowiem wielką zdolność do pojednania i złączenia dwóch Ego, Jaźni kobiety i mężczyzny!


Kwiatuszek.png


Waruňa Dewa stowarzyszony jest także ze strumieniem Apana przypominającym spływający strumień wód z góry, a jest to rodzaj oddechu do praktyki wraz energią Soma, Ćandra, Anioła Księżyca, praktyką długowieczności, czy z energią Anioła Wenus, Śukra Deva. Rytm Waruňa dzieli rytm na sześć części po dwa miesiące, a także Mitrā-Waruňa dzielą tak dzień jak i noc na sześć równych dwugodzinnych części każdy. Waruňa Dewa to anielski Archont, który namaszcza ludzi Wybranych przez Boga dla wypełnienia Misji, jaka zostanie im powierzona w dziele zbawienia i rozwoju ludzi. Śri Waruňa to Mędrzec- Starzec o wielce Czcigodnym Obliczu, a także Anioł Sędzin, Wykonawca Boskich Wyroków i Sprawiedliwych Sądów Niebios, o jakich mówią religie. Powiązanie Waruňa z Mitrā Dewą oraz Wishņu – Zbawicielami Ludzkości pokazuje Śri Waruňa jako Anioła wielce zaangażowanego w taki zwrot karmy na przeszłych ludzi, aby życie dla nich było lekcją zmuszającą do refleksji, a także zmiany i postępu. Pan Waruna przewodzi Lipika Dewom, Aniołom Karmy, które dopełniają dzieło wykonywania zwrotu i kary, przędą los z ludzkich czynów, mowy i myśli tworząc przeznaczenie oraz cykle przemiany. Waruňa Dewa jest Aniołem Piątku, drugim aniołem Poniedziałku oraz Władcą szóstego roku każdego Siedmiolecia!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów