Swadhiszthana

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Swādhiszthana Padma

SWĀDHISZTHĀNA ĆAKRAM

Drugi Lotos, osadzony jest w podbrzuszu, pomiędzy pępkiem a kością łonową, ponad pęcherzem, a pomiędzy nerkami, gdyż zawiaduje energią wodną i płynami organizmu. Na powierzchni brzucha, pod pępkiem oraz z tyłu na kręgosłupie, są akupresurowe punkty, obszary pomagające stymulować system płynów w organizmie, kontrolowany przez Drugi Lotos! Swādhiszthana to Lotos o sześciu płatkach, to jest sześciu wibracjach dźwięku, sześciu subtelnych kanałach energii, która zasila podświadomą ludzką Jaźń, Ego, mające siedzibę właśnie w Kwiecie Lotosu! Swāh oznacza Jaźń, Ego, Podświadomość, a Dhi oznacza Światło, Blask, Jasność. Swādhi to Jaźni Światło, zaś SHTHANA, w pisowni spolszczonej Szthana, to Siedziba, Miejsce. Swādhiszthana to dosłownie „Siedziba Światła Jaźni”, a nazwa ta wskazuje, że w związku z tym Lotosem skupiamy się w Świetle Własnej Jaźni, poszukujemy Światła Prawdziwej Natury. Skupienie w podbrzuszu, w ośrodku energii pod pępkiem oraz płynięcie, dążenie do Światła, odsłanianie Światła Własnej Jaźni czy skupienie w punkcie Światła i dążenie do Oświecenia jest podstawowym procesem praktyki na tym poziomie rozwoju.


Lotus.png


Słowo Mocy, Mantram tego Lotosu to sylaba WAM ożywiająca i kontrolująca żywioł elementu Wody, a ludzie urodzeni w żywiole wodnym (Ryby, Raki, Niedźwiadki) często spontanicznie skupiają się w tym Lotosie. Wdychamy sylabę OM, a wydychamy myśląc sylabę WAM, to bardzo prosta mentalna praktyka ożywiania i oczyszczania Lotosu Podświadomości, jaką wykonuje się w rytmie oddychania! Można też po prostu wdychać myśląc sylabę WAM oraz wydychać sylabę WAM, aby oczyszczać WARI-PITHAM, czyli Siedzibę Wody, Lotos Wody swego Wewnętrznego Ciała Duszy. Powtarzanie frazy OM WAM NAMAH też należy do podstawowych, recytacyjnych praktyk oczyszczających, stosowanych we wszystkich autentycznych szkołach duchowego rozwoju. Swadhiszthana to Lotos zwany Sercem Podświadomości albo instynktownym Sercem Brzucha.


Lotus.png


Półksiężyc albo Sierp Księżyca jest znakiem, symbolem tego energetycznego, astralnego czy emocjonalnego ośrodka, a przecież wiadomo, że Księżyc wpływa na Wody całej planety i na wody całego organizmu, każdej żywej istoty! Żywioł Wodny i związany z nim zmysł smaku, tak kulinarnego jak i estetycznego mają siedzibę w Lotosie Podpępkowym o sześciu płatkach, które symbolizują sześć faz przemiany, sześć wyraźnie odmiennych etapów rozwoju człowieka, który dociera w końcu do Centrum Jaźni, poznając Prawdziwego Siebie jako Wewnętrzne Światło Duszy Jaźni. Światło Jaźni, Dhi w Lotosie Swadhiszthana jest ostatecznie Światłem Jasnym, Białym, Kremowo-białym, jak blask słońca, stąd ciepłe, kremowo-białe światło jest najpopularniejszym znanym tematem pracy i metodą oczyszczania, przedmiotem dążenia ludzi skupionych, skoncentrowanych, osadzonych swą świadomością w Lotosie Wody!


Lotus.png


Swadhiszthana to ośrodek zmysłowości i namiętności, ośrodek seksualności, przyjemności i zadowolenia seksualnego, ośrodek osiągania erotycznych rozkoszy. Stąd duchowość związana z tym ośrodkiem jest często przemieszana z wątkami erotycznymi, które albo idą w kierunku hiperseksualizmu, albo w kierunku celibatu i ascezy seksualnej. Błąd typowy, sataniczny, to przeciwstawianie seksualności i erotyzmu życiu duchowemu i oświeceniu, a taki rozdział nie powinien mieć miejsca, gdyż osoby negujące i odrzucające własną seksualność, zamiast duchowego światła Oświecenia osiągną jedynie rozdwojenie jaźni, to jest schizofrenię, z którą będą się odradzać w kolejnych wcieleniach.


Lotus.png


Dobry smak, estetyzm erotyczny polega na wymianie i akceptacji własnej seksualności, która w miarę podróży duchowej wysubtelnia się i uwzniośla. Żaden konflikt pomiędzy prowadzeniem życia seksualnego, a dążeniami duchowymi nie powinien mieć miejsca, gdyż jest tylko oznaką psychoseksualnej choroby, schizofrenii. Kontrola ekspresji seksualnej musi opierać się na akceptacji i wysubtelnianiu życia erotycznego, a nie może mieć postaci tłumienia i wypierania potrzeb, budowania kompleksów winy, gdyż to powoduje powstawanie patologii takich jak pedofilia, sadomasochizm, transwestytyzm, awersje do płci przeciwnej, pederastię, i tak zdeformowane osoby odradzają się w kolejnych życiach nie mogąc osiągnąć Światła Duszy, Centrum Własnej Pierwotnej Jaźni.


Lotus.png


Wibruj często wibrację WAM, myśl często wibrację WAM, skupiając się w biało-kremowym blasku Jaźni, a proces rozwoju nabierze dynamiki i staniesz się osobą panującą nad podświadomą, astralną sferą księżycową. Ośrodek Podświadomości odpowiada za rozliczne zjawiska psychiczne, astralne i emocjonalne, w które nie należy się angażować, a traktować jako mało istotne i uparcie dążyć do odkrycia boskiego Światła Duszy.


Lotus.png


Sześć WRTTI – Negatywności trzeba oczyszczać i sublimować, a są to wszelkie słabości, braki w empatii (współczuciu), niszczycielstwo, złudzenia i iluzje, pogarda oraz podejrzliwość! Takie stany emocjonalne i cechy charakteru trzeba usunąć, a radosną seksualność męsko-damską pozostawić w spokoju i kultywować z umiarem i w radości. Sześć płatków tworzy dwa biegunowe trójkąty sił męskości i żeńskości, dzięki którym ludzie tworzą trwałe czy długotrwałe więzi miłosne, erotyczno–miłosne pełne rozkoszy, szczęścia i satysfakcji. Wiedza o tworzeniu związków miłości rodzi się w coraz bardziej oczyszczonym i rozwiniętym Lotosie Emocji, jakim jest serce podświadomości, Swâdhiszthana! Jest to ośrodek naturalnej ekspresji emocji i pierwotnych uczuć, potrzeb niższej jaźni, ego, ośrodek życiowego doświadczenia i mądrości życia na wyższych etapach rozwoju.


Lotus.png


Biegunowe, binarne pary zachowań i reakcji dualnego świata, takie jak pożądanie-tłumienie, pobudzanie-hamowanie, czy też dawanie-branie albo przyjemność-przykrość wynikają z natury Lotosu Podbrzusza, którego dwie podstawowe siły, to jest PRZYCIĄGANIE i ODPYCHANIE tworzą tego rodzaju biegunowe pary w różnych układach. Skupiamy się w Świetle Lotosu Jaźni w podbrzuszu i odpychamy, odsuwamy to, czego chcemy się pozbyć, wyzbyć, a przyciągamy to, co chcemy mieć. Z wydechem wyzbywamy się wad i negatywności, a w czasie wdechu przyciągamy to, co chcemy mieć, nabieramy tego, czym chcemy się stać i być!


Lotus.png


Każdy z sześciu płatków lotosowego Wieńca uwalnia, oczyszcza jedną z sześciu Wrtti, skaz psyche, sześciu Negatywności emocjonalno-psychicznych ludzkiej jaźni. Oczyszczająco- uwalniający, sublimujący kierunek duchowej pracy, to recytowanie lub kontemplowanie wibracji płatków, energii w kolejności BAM, BHAM, MAM, YAM, RAM, LAM, co bardzo szybko, nawet w przeciągu kilku lat całkowicie uwalnia od wszystkich astralnych negatywności i zanieczyszczeń.


Lotus.png


Woda jest esencją życia, a wodolecznictwo jedną z podstawowych terapii, szczególnie dla wszelkich zaburzeń życia emocjonalnego, erotycznego i zmysłowo-psychicznego. Psycho-odpały rodzą się z zanieczyszczeń Lotosu Swādhi, a stan totalnej HARMONII, ZROZUMIENIA i ZGODY leży w Centrum Jaźni, a to jest Siódmy Etap Transformacji Ego, Jaźni. WARUŃA, Anioł Wód, Oceanów, Anioł Strażnik Praw Kosmicznych i Zasad Sumienia oraz Magicznych Znaków Mocy czuwa nad rozwojem Lotosu Wody i Dobrego Smaku (Gustu, Estetyki). Wiszńu i Lakszmi to Anioły, które są Władcami nad astralną, emocjonalną przestrzenią, czwartym wymiarem, stanowiąc doskonałą parę żyjącą w Miłości, Harmonii i Dobrobycie. Wisznu jest symbolem Spełnienia Marzeń, a Śri Lakszmi jest nam Anielicą Obdarzania Dobrami, Anielicą Bogactwa i Dobrobytu.


Lotus.png


Swādhi to Dom Światła Duszy, Jaźni, Dom uaktywnionej Kuńdalini Śakti (Mocy Wiary i Ufności). Mocą tego Lotosu jest Moc usuwania ciemności ignorancji, Moc rozpraszania mroków niewiedzy oraz Moc usuwania wrogów duchowości, tak wrogów i przeszkód wewnętrznych, jak i Moc pokonywania wrogów zewnętrznych! Integracja Jaźni, integracja podświadomości daje poczucie Pełni, poczucie cherubinowego hermafrodytyzmu, który bez przeszkód spełnia się w związku miłosnym kobiety i mężczyzny, ale życie w pojedynkę także doskonale znosi.


Lotus.png


Barwa Żywiołu Wody często przybiera postać przejrzystego wodnego Światła z domieszką zieleni przyrody lub błękitu nieba, co daje zwykle kolor błękitno-zielonkawy, przejrzysty, szmaragdowy! Praca nad związkami miłosnymi często wymaga zabarwienia płatków Lotosu na kolor cynobrowy czy różowo-czerwonawy, a praca uduchowiania zabarwia je w kolorze pomarańczowym, oranżowym. Każdy płatek ma też jednak swoją własną, charakterystyczną barwę, szczególny kolor własny, jaki stabilizuje się dopiero w Siódmym Etapie, to jest w czasie pracy w Centrum Jaźni, na Oświeconym poziomie duchowego rozwoju Kwiatu Lotosu Swādhiszthanam.


Lotus.png


Świadomość osadzona w tym sześciopłatkowym Lotosie tworzy Krąg, Ćakram ludzi, którzy dbają o dobry gust i smak, dbają o smak potraw tworząc duchową, wegetariańską sztukę kulinarną, ludzi, którzy dążą do Światła Duszy, Jaźni, szukając i odkrywając siebie jako Istotę Światła! Jaźń, duszę, kontemplujemy w postaci punktu czy kropli jaśniejącego, słonecznego światła, które oświeca księżycową, astralną naturę człowieka z góry! Krokodyl, Święty Krokodyl, zwierzę ziemno-wodne symbolizuje ego, jaźń podświadomą i niższą naturę człowieka. Sen jest tą wodną, astralną częścią życia człowieka, podczas gdy jawa, to czas, jaki Święty Krokodyl spędza na ziemi. Badanie snów, sfery wodnej, astralnej jest częścią duchowej pracy nad własnym rozwojem, podobni jak magia znaków i symboli oraz ich interpretacja, a raczej dogłębne zrozumienie i poszerzanie zrozumienia.


Lotus.png


Jedność kobiety i mężczyzny, albo jedność matki i ojca jest wiodącym tematem, a mistyczne podejście do przeżywania miłości i pragnienie tworzenia związku miłosnego przeplata się z duchowymi dążeniami i aspiracjami ku oświeceniu! Biała, kremowo-biała, czysta sylaba dźwięku WAM (VAM), której główną graficzną częścią w Sanskrycie jest Okrąg, pokazuje cały kierunek i metody pracy nastawione na Światło, Czystość i Doskonałość oraz wewnętrzną Głębię Jaźni. Krąg Światła jest też wewnętrzną bramą do astralnego planu oraz bramą do świata wodnego, do sfery astralnych, podświadomych snów, marzeń i pragnień! Osiągnięcie Światła Jaźni, Duszy, Swādhi, oznacza pokonanie samego czy samej siebie, pokonanie Ego i całkowite Zwycięstwo nad własną, niższą naturą.


Niechaj Dobry Duch, Anioł Wody Chroni i Błogosławi Ciebie!
OM WAM NAMAH!

Autor: Himalaya Ryszi