Asury - Przezwyciężanie Sześciu Rodzajów Mroku

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Istnienia demonicznych istot i ich ludzkich wcieleń nie neguje nikt rozsądny, choćby i z tego prozaicznego względu, że we wszystkich odwiecznych szkołach mistyki i ezoteryki otwarcie uczy się rozróżniania istot złych od istot dobrych. Rozróżnianie pomiędzy istotami demonicznymi w swej naturze a istotami anielskimi jest wielką podstawą każdej religii i jej mistyki czy hermetyki. Joga i tantra w każdej postaci jest wyczulona na rozwijanie intuicyjnej i naukowej zdolności viveka pozwalającej dokładnie i precyzyjnie rozpoznać charakter i naturę sił oraz energii tworzących aurę miejsca, budynku czy żyjącej istoty. Mistrz Gautama Buddha, podobnie jak Jezus Chrystus, uczył odróżniania od siebie pretów (głodnych duchów), asurów (demonów), narów (ludzi) oraz dewów (bogów, aniołów) i upadewów (półbogów, półaniołów), szczególnie w ludzkich wcieleniach i w widowiskowych zjawach, wizjach, wglądach mistycznych. Liderzy próbujący pouczać innych o sprawach duchowych powinni sami mieć dużą wiedzę o tych rodzajach istot i intuicyjno-fachową zdolność ich wielopoziomowego odróżniania. Nie tylko rozeznawanie i wyczuwanie ogólnego typu istoty żyjącej w ciele, budynku czy okolicy jest potrzebne, ale i odróżnianie ich w sposób siedmiostopniowy.


Kwiatuszek.png


2. Istotom w pełni ludzkim, narom, manavom, stosunkowo łatwo jest osiągnąć duchowe przemienienie i stać się upadevami, istotami półboskimi, tak zwanymi półbogami czy lepiej półaniołami, do których należą siddhowie, ryszi, sādhu, jakszasi, czy gandharvowie. O wiele trudniej asurom czy pretom w ludzkich ciałach zamieszkującym jako jaźnie stać się ludźmi. Mistrzowie, którzy powtarzają, że aby stać się boskim, trzeba najpierw stać się ludzkim, przejść proces oddemonicznienia swej natury i proces uczłowieczenia - doskonale znają się na ewolucji różnych kategorii jaźni. Ogólnie, wyróżnia się trzy stadia rozwoju człowieczeństwa, jak manava (ogół ludzkości) manusha i maniśa (doskonały wzór człowieczeństwa), stadia które poznać po większej otwartości serca, tolerancji, humanitaryzmie, miłosierdziu i inteligencji, woli pokoju i dobra. Człowiek człowiekowi nie jest równy, a powszechnie są znane wady będące cechami demonicznymi, asurowymi, których wymienia się sześć, od sześciu specyficznych sfer piekielnych, gdzie inkarnują w niższym świecie wszystkie asurowe istoty. Wyzbywanie ciemnych, demonicznych wad jest podstawowym ewolucyjnym procesem transformowania jaźni asurowej w formę duszy (jaźni) będącej w pełni ludzką istotą, narą - człowiekiem z odzysku!


Kwiatuszek.png


3. Sześć rodzajów demonicznych inkarnowanych asurów jest dobrze znanych w jodze i tantrze, a także sześć metod jogi, które służą transformowaniu tych negatywności czy wad ewolucyjnych. Kāma (żądza), krodha (złość, gniew, złośliwość), lobha (chciwość, pazerność), moha (zaślepienie, ułuda, obsesja), mada (pycha, arogancja, pretensje), matsarya (rywalizacja, zazdrość, walka o stołki) to cała szóstka demonicznego dziedzictwa, które podlega sublimacji i ostatecznie usunięciu! Kāma jest przez mędrców uznawana za korzeń z którego wyrasta cała szóstka asurowych cech, jednak pojęcie to ma dwa znaczenia, z których jednym jest wszelka żądza jako pociąg do tego co zatrute i szkodliwe albo nienaturalne, a drugim miłosna namiętność posiadająca nawet Kāmadeva jako anielskie bóstwo miłości. Ka + ama to skłonności do tego, co szkodliwe i wbrew naturze, do trucizn, toksyn i oszołomień, a można powiedzieć, że w tym znaczeniu Kāma(s) to namiętnościowa trucizna i dosłownie żądza zła. Kāma w znaczeniu pragnień miłosnych uważana jest za naturalny popęd i część fizjologii płci, jednak trzeba zrozumieć te dwa znaczenia dla jednego słowa. Ścieranie demonicznej substancji zatruwającej duszę zaczyna się zwykle od eliminowania zjawisk zazdrościowych, zawiści i złowieszczej walki o stołki jaką widać u demonów polityki. Matsarya pokazuje, że asurowość osoby jest silna i niejako kompletna, a cywilizacja oparta na rywalizacji o stołki i miejsce jest cywilizacją zgoła demoniczną, piekielną. Silna manifestacja jednej z wad upadkowych pokazuje rodzaj demonicznej istoty, rodzaj demonicznego opętania.


Kwiatuszek.png


4. Sześć to liczba magiczna, pierwotnie boska, o specyficznych właściwościach, jednak asury jako upadłe (anioły) posługują się cechami sześciorakimi dla udawania boskości i zwodzenia, a także są sześciorako rozróżniane. Liderzy duchowego rozwoju muszą rozwijać wielką wrażliwość, wgląd i wiedzę, aby skutecznie rozróżniać to, co boskie, od tego co demoniczne jak przykładowo niechęć do pełnienia funkcji w organizacjach duchowych będąca zaślepieniem przez ‘obsesję niezaangażowania’. Ludziom wydaje się, że to złość i złośliwość, krodha, jest najgorszą i najczarniejszą energią, jednak w rzeczywistości najgorszą jest matsarya - zawiść, urojenia zazdrościowe, w których są elementy wszystkich poprzednich wad jako składniki. Lobha jest cechą pretów, głodnych duchów, które są wreszcie chciwe wszystkiego, żarłoczne i spragnione, tak pokarmów jak i rzeczy, stąd prety żyją jak zwierzęta, jak sępy, które rzucają się na każdą padlinę. Lobha to przyczyna bulimii, po prostu żarłoczność tak samo jak pijaństwo, a to z powodu pragnienia picia. Narkoman, pijak, lekoman, bulimik, cukrożerca, zbieracz wszelkich śmieci, złodziej to zwykła osoba asuryczna albo typowa preta, głodny duch o żądzy żarłoczności trudnej do powstrzymania.


Kwiatuszek.png


5. Matsarya szczególnie plugawa to żądza zawładnięcia cudzej pozycji, stołka, sławy czy umiejętności poprzez jej podgryzanie, podkopywanie czy atakowanie na różne sposoby. Im złośliwszy asur (aszur), tym bardziej podle neguje kompetencje znawcy, tym bardziej podkopuje zaufanie do guruħ czy jego āćārjów, aby zająć miejsce do którego uzurpuje sobie prawo. Afery pomiędzy politykami dla zdobycia stołka adwersarza to właśnie żywy dowód, że ‘władza tego świata jest w rękach szatana’, jak to zjawiska opisywał Mistrz Jezus Chrystus czy chrześcijańscy mistycy. Osoby spętane wadą mada nie tylko są pyszne i dumne, ale też bardzo roszczeniowe i pretensjonalne, a także podejrzliwe i nieufne, szczególnie do tych, co cieszą się zaufaniem i względami jakiegoś boskiego mistrza duchowego. I to jest ważna wskazówka, do rozpoznawania zarówno asurów spętanych pychą jak i zazdrością, bo oba typy należą do zwyrodniałych buntowników, którzy potrafią ugryźć rękę, która ich karmi i błogosławi. Przeciętni ludzie mają niewielką ilość demonicznej naleciałości, ale ludzie zdegenerowani wtórnie, naraka, wcielone prety czy asury mają wielkie pokłady demoniczne zasilane jeszcze przez sferę niższego świata, patala, z którą są powiązani, a podstawą rozpoznawania demonicznych bytów jest ich źle ukierunkowana żądza, złe pragnienia i potrzeby! Pojęcie dewiacja, wypaczenie dewaiczności, boskości najlepiej bodaj oddaje obraz wszelkiej źle ukierunkowanej żądzy.


Kwiatuszek.png


6. Asura znaczy nienaturalny, wszystko to, co nienaturalne, nienormalne, zboczone, wypaczone, przekręcone. Rodzaj żeński pisany jest przez długie ā na końcu jako asurā, co w językach zachodnich trudno podkreślić czy pokazać, ten aspekt płci, który u asurów ulega pomieszaniu i wypaczeniu, nawet w kwestiach sztuki miłowania. Sura to anioł lub anielica (surā), istota zdrowa, naturalna, w harmonii z przyrodą i kosmosem, asura to zaprzeczenie naturalności i boskości, dokładnie przeciwieństwo tego, co zdrowe, naturalne i dobre! Asury robią rzeczy bezbożne i antyduchowe, a to, co dobre i boskie tępią na wszelkie sposoby, wypaczają i wyśmiewają. Demoniczne, złe i zepsute osoby wyśmiewają medytacje, wegetarianizm, jogę, mantramy, duchowych mistrzów, a czasem przedrzeźniają wulgarnie imitując czy nieudolnie podrabiając zewnętrznie. Asury wygadują pomylone brednie typu, że wegetarianizm czy medytacja szkodzi; albo, że guruħ nie jest potrzebny do rozwoju, bo asury czynią zło ze swej diabolicznej, piekielnej mentalności, która asurowe osoby powoduje do wymyślania kłamstw odwodzących ludzi od duchowego rozwoju i treningu! Asurowa osoba, jak usłyszy, że ma przyprowadzić do boskiej Sanghi parę nowicjuszy, zrobi akurat odwrotnie i parę osób zniechęci swoim głupawym zachowaniem albo odrzucającym i raniącym komentarzem. Asura w ludzkim ciele potrafi twierdzić, że ma dużo osób zainteresowanych duchowością, ale nie są one jeszcze gotowe, aby je przyprowadzić do guruħ i sanghi, co jest demoniczną głupotą!


Kwiatuszek.png


7. Osoby o anielskiej, boskiej naturze, bliższe upadewom i dewom będą intensywnie angażować się w aktywności po stronie guruħ i sanghi, a wszelkie programy duchowe są dla takich natur cudownie dobroczynne. Osoby asurowe często udają, że praktykują, po cichu ludzi zbierają dla siebie na boczku, odwodząc od guruħ i wstrzymując przed duchowym rozwojem, a intensywne treningi duchowe są dla asurów i pretów bardzo wyczerpujące, męczące, przerażające czy w inny sposób wydają się jakoś szkodliwe. Jest to strach demonicznego pacjenta przed oczyszczeniem jego diabolicznych wad i czartowskich zniewoleń! Totalne poddanie boskiemu guruħ, wierna praca dla sanghi, dla linii przekazu, stała praktyka, z czasem skumulują się i z łaską mistrza dokonają cudu wewnętrznej transformacji, tak, że negatywności, sześć vrytti, zostanie odrzuconych, a przebudzi się prawdziwie ludzka dusza o stałej dążności ku boskości. Szadvrytti, sześć ciemnych wad ego musi ulec starciu, spaleniu w ogniu wewnętrznej transformacji, który spala wszelkie brudy, którymi oklejone są upadłe z niebios dusze uwięzione w kręgu Ziemi. Shadvŗtti, ściemnienie wrytrowe, które joga zaleca od samego początku unicestwić, są przyczyną wszelkiej niedoli, cierpienia, bólu i nieszczęścia w całym ludzkim świecie. Matsarya - zawiszczenie i zazdroszczenie, jako głowa hydry musi być starte w pierwszej kolejności, aby człowiek stał się ludzkim!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów