Mantra

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mantra - skt. mana umysł, tra wyzwolenie, w dewanagari मन्त्र, od rdzenia man - myśleć, z przyrostkiem tra- wznieść lub ochraniać - w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu go ze splamień. Szczególnie istotną sprawą jest bezpośredni przekaz z ust wykwalifikowanego nauczyciela, gdyż tylko wtedy mantra uzyskuje właściwą moc. Mantra to po prostu wibrująca modlitwa różańcowa w świętym języku Bogów: Devanagari, czyli w sanskrycie. Znaczenie słowa mantra wywodzone jest od manas (umysł) i trayati (ochrona).

Najsławniejszą i najważniejszą w religii wedyjskiej jest mantra Om (AUM). Om-kara oznacza praktykę powtarzania mantramu Om. Przykładową popularną mantrą do Śiwy jest mantra "Om Namah Śivāya", a najpopularniejszą mantrą do żeńskiego bóstwa w hinduizmie jest mantra Gayatri. Z okresu klasycznego pochodzą również mahāvakya. Mahawakja w dewanagari महावाक्य, trl. Mahāvākya - to nazwa dla jednej z grupy klasycznych mantr, których źródłem są teksty Upaniszad. W hinduizmie jak i całej tradycji wedyjskiej do powtarzania mantr (dźapa), służy 108-koralikowy sznur modlitewny zwany dźapamala.

Mantra jest jedną z najistotniejszych metod duchowej praktyki, prowadzących do wyzwolenia i oświecenia. Mantra jest jednym z elementów praktyki na aspekt Oświeconej Istoty (hind. Dewa, Iszta, tyb. Jidam, indywidualna anielska forma medytacyjna. Pozwolenie i błogosławieństwo do praktyki nad tekstami mantramów umożliwia inicjacyjny przekaz znany jako Dikszan, a w buddyzmie Lung.

Stosowanie mantry polega na wielokrotnym recytowaniu, śpiewaniu, szeptaniu lub powtarzaniu w myśli. Niektóre praktyki duchowe oraz religijne wymagają powtarzania mantry określoną ilość razy, często 100 tysięcy razy zapoznawczo. Do liczenia używa się zazwyczaj mali złożonej z 27 lub 108 koralików. Hinduiści, dżiniści czy buddyści są zdania, że wibracja mantry słyszana przez inne istoty lub niesiona przez wiatr może przynieść wiele pożytku innym. Miejsca długotrwałej praktyki kogoś, kto osiągnął z pomocą danej mantry Oświecenie czy Wyzwolenie stają się miejscami świętymi.

Mantra jest modlitwą wzbogaconą w sposób istotny o znaczenie oraz wibracje dźwięków. Można mantram uważać za połączenie modlitwy z recytacją czy śpiewaniem alikwot. Mantram służy do głębszego rozwoju duchowego, wznosząc duszę wprost do świadomości Boga!

Kto nie recytuje mantramów, ten nie ma łączności z Bogiem ani aniołami, nie ma wstępu do niebios. Mantrowanie czyli wibrująca modlitwa różańcowa to podstawowy środek duchowego rozwoju, który pozwala ożywić świadomość w sferze ākāśa (akaszy) czyli duchowego żywiołu Niebian.

Joga i Tantra posługują się ściśle określonymi dźwiękami, które pierwotnie oznaczały modlitwę i tak właśnie traktowane są w Wedach. Współcześnie wykorzystuje się czasem mantry jedynie ze względu na ich wibracje oraz, w niektórych przypadkach, treści filozoficzne, co jest poważnym błędem. Uważa się w niektórych spaczonych umysłowo środowiskach, że nie jest ważne co mantra znaczy, ale jak dźwięczy i jak wibruje. Poprawne zrozumienie i akceptacja treści mantry zwiększa znacząco jej działanie, a samo rozmyślanie nad znaczeniem mantry jest częścią praktyki duchowej z mantrą. Dźwięk jest również jednym z głównych narzędzi, którymi mniej lub bardziej świadomie, posługują się kapłani wielu religii podczas różnych ceremonii. Kapłan udzielając sakramentów lub celebrując nabożeństwo wypowiada pewne słowa mocy, wywierające w ciałach niewidzialnych człowieka zamierzony skutek.

Wibracje dźwięku wytworzone przez mantrę wzbudzają podobne wibracje w sferze eterycznej (akaśnej) i wywołują w niej fale mające harmonizujący wpływ na nasze ciało eteryczne, astralne i mentalne oraz duszę zestrajając je w jedności. Każda mantra ma swój własny kształt myślowy a najświętsze mantry tworzą myślokształt o wielkiej czystości i sile. Wibracje dźwięków wytworzone przez mantry pobudzają tkanki ciała i ćakry do większej aktywności, do wyższego poziomu wibracji. Powoduje to oczyszczenie organizmu ludzkiego oraz środowiska z wibracji niekorzystnych. Godny uwagi jest fakt, że nie tylko mantrujący podlega wpływowi mantry, ale i jego otoczenie, a nawet samo miejsce praktykowania recytacji.

Odpowiednio dobrane mantry mają również działanie lecznicze, przekazując swoją wibrację wewnętrznym organom ciała, będąc swoistą muzykoterapią czy dźwiękoterapią. Szczególnie wrażliwym rezonatorem na dźwięk jest kręgosłup, który w pewnych punktach wibruje w odpowiedzi na tony muzyczne, a jego wibracje przekazywane całemu organizmowi dokonują wewnętrznego masażu. Warto pamiętać, że mantra jest ściśle związana z językiem Sanskrytu i nawet buddyści za mantram uważają tylko taką część tekstu modlitewnego, która recytowana jest w Sanskrycie!