Upadewa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Upadewa, sanskr. upadeva to półbóg, półanioł, istota częściowo oświecona, niejako w pół drogi do stadium deva.

Upadewa to Półanioły czy Półbogowie, zaś Dewa to pełne Anioły, Bogi z wyższych wymiarów bytu, acz dla ludzi Upadewa to coś więcej niż człowiek, ale jeszcze nie anioł, czyli bóstwo nieba! Królestwo istot pośrednich między ludźmi i aniołami jest cywilizacyjnie bardzo bogate, a istnieją tam zarówno sfery i grupy cywilizacji bardzo dobrych, jak i bardzo złych oraz zdegenerowanych, co często jest przeoczane przez ludzkich myślicieli, filozofów i badaczy.

Niektóre rasy Półbogów, Upadewa to także potomkowie krzyżówek Aniołów, Dewów i ludzi, jednak nie zawsze udane w swym końcowym rezultacie, są to podobnie jak ludzkość mieszanki dobrego i złego, czasem lepsze, a czasem gorsze niźli współczesna ludzkość, która w dawnych epokach miała swoje lepsze odpowiedniki niźli w trwającej aktualnie ponad 5100 lat Kāli Judze.


Rasy Półbogów

Można dla celów poznawczych wymienić parę cywilizacji innych istot związanych z zieloną planetą Ziemią i jej subtelnymi sferami bytu, a są one doskonale znane i opracowane od tysięcy lat w indoeuropejskiej kulturze wedyjskiej!

  1. Yaksha, Jakszasi to mieszkańcy wnętrza Ziemi o dobrej naturze, rozwiniętej technice panowania nad materią, posiadający obie płcie i władzę poruszania pojazdami poprzez wnętrze Ziemi oraz Oceany. Jakszasi inspirują rozwój technologii panowania nad materią, a żyją w podziemnych miastach i grodach jako istoty półmaterialne, czyli częściowo fizyczne, a częściowo eteryczne, znane także jako władcy skarbów i podziemi. Pojazdy Jakszasów wydają charakterystyczny wibrujący i przeraźliwy dźwięk, który zmienia właściwości materii. Mają wielkie poczucie ponadludzkiej wyższości i personalnie niechętnie współpracują z ludźmi, chyba, że trafią na jakąś wybitną jednostkę o dużych zdolnościach i bardzo dobrym charakterze!
  2. Kinnāra, Kinnarowie to Nadludzie albo Superludzie, wyższa rasa ludzka bardziej technologicznie rozwinięta, a jej przedstawicieli trudno odróżnić od ogółu ludzkości, szczególnie rasy białej, a potrafią przekraczać bariery czasu i przestrzeni pojawiając się jako istoty z wyższych wymiarów i sfer bytu, choć żyją w rzeczywistości na Ziemi równoległej zasłoniętej barierą czasowej wyspy.
  3. Gandharwa, Gandharwowie to rodzaj istot podobnie ludzkich z wyglądu, mieszkających w kosmicznych miastach wokół Ziemi, które mają bardziej niebiańską naturę i są strażnikami czasu i przestrzeni pilnując ziemskiego globu. Zajmują się rozwojem sztuki, muzyki, tańca i śpiewu oraz malarstwa i w tym kierunku inspirują często ludzkie istoty, w kierunku rozwoju wysokiej kultury twórczej i duchowej!
  4. Widjadhara, w sanskr. Vidyādhara; od Vidyā - wiedza, wiedzenie, widzenie oraz आघर ādhara - zbiornik, naczynie, podstawa, fundament; dosł. posiadający wiedzę, zbiornik wiedzy, rodzaj półboskich czy półanielkich istot, upadewa zamieszkujących obszar Himalajów.

Istnieje dużo więcej ras upadewów, jednak należy pamiętać, że część z nich należy do upadłych czyli demonicznych.