Rudra

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rudra (hindi रुद्र Sanskrit: रुद्रः) — dosłownie: "ryczący", "wyjący", "rudy", "groźny", "czerwony", "jaśniejący" — anioł, archanioł, prawedyjski i hinduski bóg (archanioł) czasu i śmierci, uzdrawiania i leków, burzy, a także całej przyrody, natury. Rudra jest trzecią emanacją Boga Śiwa, często nazywany Rudra-Śiwa. Ogniowa natura Boga Rudra daje powiązanie z anielskim Bogiem Agni, który wyznacza ścieżkę do świadomości Rudry. Mandala Rudra-Śiwa wymienia siedem lub jedenaście aniołów rudrowych, form czy inkarnacji Rudra Dewa. Rudra należy do siedmiu głównych władców niebios i przyrody w kulturze wedyjskiej, jest dewą żywiołu ognia.

Medycyna ajurwedyjska odnosi się do Rudra, który ma tytuł Bheszadźja (Bheshajya) - lekarstwo i lekarz wszystkich chorób. Rudra uważany jest często za ojca Marutów - niebiańskich dworzan stanowiących orszaki różnych bóstw. Groźną funkcją Boga Rudra jest aspekt śmierci i umierania, włącznie z tak zwaną "śmiercią mistyczną" adeptów duchowości, która wiedzie do moralnego odrodzenia i odnowienia. Rudra-Śiwa jest też niszczycielem kreacji u końca cyklu czasów, kiedy światy przechodzą w stan pierwotny, w Mahapralajam.

Rozpropagowana głównie przez buddystów postać Bhaishajya (Bhaiszadźja) czyli Buddy Medycyny, to właśnie lecząca postać starożytnego bóstwa Rudra Bheshajya - Uzdrawiającej Mocy Przyrodolecznictwa, Naturoterapii. Istnieje w dwóch postaciach, jako Nila Rudra w barwie niebieskiej oraz jako Śukla Rudra, czyli Rudra o białawej barwie ciała symbolizującej medycynę naturalną.

Vaidyanātha (Waidjanatha) - Strażnik Lekarzy (Vaidya) to właśnie postać białego Śukla Rudra medycznego częściej znanego jako [[Śiwa] Waidjanatha lub Bhaishajya Samudgata (Najwyższy Uzdrowiciel).

Dziesiąty Guru Sikkhów, Śri Guru Gobind Singh opisuje inkarnację Boga Shiva (Śiwa) w swojej książce Dasam Granth. Kanto z opisem jest zatutułowane "Rudra Avatar".

Narodzinom rudrowej inkarnacji Awatara towarzyszy osiemnaście niepomyślnych znaków, takich jak towarzyszyło narodzinom Guru Padmasabhawa, co opisano w traktacie "Golden Rosary of Padma-Sambhava". Jednym ze znaków jest długotrwały głód. Inkarnacja Rudra pojawia się kiedy świat podupada, a losami ludzi kierują kryzysy, nieszczęścia i kataklizmy, takie jak długotrwały głód.


Dakszinamurti

Istnieje także postać Rudra czy Rudra Śiwa jako Mistrza Nauczyciela i Przewodnika Duchowej Drogi czyli Dakszinamurti (Dakshinamūrti). Sam Rudra Śiwa bywa przedstawiany w postaci niebieskawego lub szafirowego lingamu, czyli Nila-Linga.

Imię Rudra oznacza także uchodzącą w numerologii za mistyczną liczbę jedenaście. Rudra jest nazywany w Rygwedzie (2.33.1) Ojcem Marutów - aniołów światłości służących na dworach rozmaitych niebiańskich bóstw wedyjskich. Maruta Dewy zwane są synami Rudra czyli synami Boga. Rygweda 8.96.8 powiada o liczbie trzy razy po sześćdziesiąt Marutów, acz różne opisy podają dla różnych dworów rozmaite liczby tych aniołów światła, od dwóch do sześćdziesięciu lub także 300 czy 330. Najwięcej Marutów kojarzonych jest z powietrzem i archaniołem bóstwem wiatrów, z Vāyū Dewą.

Przymiotnik "shivam" (śivam) o znaczeniu pomyślny i przyjazny, uprzejmy oraz łaskawy został użyty w odniesieniu do Rudra Dewa w hymnach Rygwedy 10.92.9.

Rudraksha (Rudraksza - Rudra Aksza) w odniesieniu do Rudra to owoce z drzewa rudrowego, a także używany przez śiwaizm w formie naszyjnika rodzaj różańca z rozmaitą ilością koralików, w tym najczęściej 108. Rudraksza to dosłownie Oko Rudra, bo Aksza (Aksha) oznacza Oko.


Rudra Vina - Instrument muzyczny Rudradewa

Rudra vina (dewanagari: रुद्रवीणा Rudra Vīṇa, alternatywna nazwa: बीण bīn; ang.: rudra veena) - indyjski strunowy instrument szarpany, wykorzystywany w stylu północnoindyjskim klasycznej muzyki indyjskiej, tzw. muzyce hindustańskiej oraz himalajskiej. Rudra vina jest bardzo archaicznym rudrowym instrumentem muzycznym o bardzo długiej historii, rzadko obecnie wykorzystywanym. Straciła ona na popularności po wprowadzeniu na początku XIX wieku surbaharu, co pozwoliło sitarzystom na łatwiejsze wykonywanie alapów w powolnych ragach w typie dhrupadu.

Rudra vina posiada długi, drewniany lub bambusowy cylindryczny korpus o długości 150 cm, wsparty na dwóch dużych, okrągłych rezonatorach, wykonanych z wysuszonych i wydrążonych tykw. Posiada 24 podniesione progi. Rudra vina stanowi jedną z trzech odmian viny, wykorzystywanych współcześnie. Pozostałe dwie to vićitra vina (muzyka hindustańska) oraz Saraswati vina (muzyka karnatacka).


Rudra Dewa - Idam w Lotosie Manipura

Postać Rudra jako Władcy Ścieżki umieszczana jest w mandali ośrodka manipura czyli ćakry splotu słonecznego. Rudradewa obrazuje procesy rozwojowe świadomości przejawiającej się przez lotos manipura wyrastający z pępka w obszarze żołądka i splotu słonecznego. Lotos posiada dziesięć płatków symbolizujących 10 zasad jama i nijama wykładanych przez Ryszi Agnidewa i kojarzonych z jogą klasyczną. Pięć płatków jama jest po lewej stronie ciała, a pięć płatków nijama jest po prawej stronie ciała w wieńcu mandali splotu słonecznego zwanej ośrodkiem manipura lub daśadala (wieniec dziesięciu).


Siedmiu Rudrów Ścieżki - Rudrayana

 • Ugra Rudra - Władca Północy, Groźny Rudra; Odstraszający Zło;
 • Paśupati Rudra - Władca Zachodu i Zwierząt, Dusz Zwierzęcych; Władca Przyrody;
 • Śarva Rudra - Władca Południa, Strzelec, Łucznik, Wojownik, Obrońca, Strażnik;
 • Bhava Rudra - Władca Wschodu; Łagodny, Uczuciowy, Subtelny, Przyjazny, Ekstatyczny;
 • Bhīma Rudra (Agni Rudra) - Władca Nadiru i Świata Podziemnego, Ogień Zagłady, Rudra Straszliwy;
 • Īśāna Rudra - Władca Światów Pośrednich na Górze SuMeru, Meru, Środek, Centrum;
 • Mahādeva Rudra - Władca Zenitu i Światów Wyższych, Niebiańskich.

Śarva Rudra to Bóg czy raczej boski archanioł z atrybutem Łuku i Strzały, znany jako wojownik chroniący przed złem i mrokiem, jako ten, który usuwa ciemność i eliminuje wszelkie zło. Śarva Rudra często posiada jako przymiot Dhanvin (Łucznik) lub Bāṇahasta (Człowiek uzbrojony w strzały).

Rudra Śiwa czyli sam Śiwa Bóg jest uważany za ósmą formę antropomorficzną w mandali Rudra Dewa.

Rudra w Rygwedzie

Istnieją trzy hymny Rygwedy znane jako Ćakravarti, które są w całości poświęcone bóstwu Rudra Dewa (1.43, 1.114, 2.33). Czwarty hymn także należy do trzech najstarszych wzmianek o Rudra Dewie (7.46). W Rygwedzie Rudra pełni najczęściej rolę odstraszającą dla sił zła i mroku mając jako atrybut "ghora" - przerażający, straszliwy. Nazywany jest "po prostu bogiem" - asau devam. Rudra opisywany jest jako dziki na podobieństwo bestii oddając tym raczej funkcjonowanie pierwotnej natury i jej instynktów (RV 2.33.11). Rudra jest bóstwem którego gniew niszczy a łaska uzdrawia.

RV 1.114 - to odwoływanie się do Rudra Łaskawego, który jest potężny, mocarny, którego włosy spięte są w kok.

RV 7.46 - to odwoływanie się do Rudra uzbrojonego w łuk i bardzo szybko latające strzały. Strzały Rudra błyskawicznie szybują pomiędzy niebem a ziemią, co sugeruje zdolności do niszczenia zła z pomocą promieni światła posyłanych jako świetliste strzały.

RV 7.46.2 - hymn Rygwedy który jest błaganiem, aby uchronić dzieci przed chorobami i szkodliwymi wpływami.

RV 1.114.1 - to hymn błagalny aby uchronić wioskę od epidemii i chorób, aby wioska była wolna od chorób.

RV 1.43.4 - Rudra opisywany jest jako posiadający leki na wszystkie choroby.

RV 2.33.4 - opisuje Rudra Dewa jako najlepszego z lekarzy a także jako najlepsze lekarstwo.

RV 7.46.3 - wspomina Rudra jako posiadacza tysięcy lekarstw, którymi można wyleczyć z każdej choroby.

RV 7.40.5 - wspomina Rudra pośród innych bóstw archanielskich z empireum Niebios jako "magnificencję Przyrody". Rudra wszystkim z nim praktykującym udziela subtelnych, wręcz magicznych mocy Przyrody, takich jak lecznicza moc przyrody.

RV 6.49.10 - opisuje Rudra jako Ojca Wszechświata, Ojca Kosmosu czy Uniwersum, Ojca Przyrody Wszechrzeczy. Przy czym "bhuvanasya pitaraṃ", Ojciec Wszechświata oznacza tutaj Ojca Bhuvana, a to jest subtelna sfera rzeczywistości, świat eteryczny i astromental.

RV 2.33.10 - opisuje Rudra jako Ojca Władztwa Kosmicznego, Īśānādasya bhuvanasya jako Kosmicznego Suwerena.

Także Atharva Veda oraz Yajur Veda wiele razy wspomina imię Rudra, a niektóre z hymnów są podstawą liturgiczną praktyk rudrowych. W wydaniach Yajur Veda następujące hymny poświęcone są Rudra Dewie:

 • Maitrāyaṇī-Saṃhitā 2.9.2,
 • Kāṭhaka-Saṃhitā 17.11,
 • Taittirīya-Saṃhitā 4.5.1,
 • Vājasaneyi-Saṃhitā 16.1–14

Litania nazywana jest Śatarudriyam, Namakam lub Rudram. Nazwa Namakam wywodzi się stąd, że wiele mantramów kończy się słowem "Namah".


Śri Rudram Ćamakam (Shri Rudram Chamakam)

Śri Rudram, w sanskrycie श्रि रुद्रम्, do którego tradycja pisemna dodała Ćamakam चमकम्, jest wedyjską stotrą (hymnem) dedykowaną bóstwuŚri Rudra lepiej znanemu jako Rudra Śiwa. Śri Rudram jest również znane jako Śri Rudraprasna, Śatarudrīya, and Rudradhyaya. Jest to bardo ważny tekst dla Wedanty, gdzie Śiwa (Śiva, Shiva, Siva) jest rozpoznawany jako Bóg Najwyższy, Uniwersalny Brahman. Hymn jest bardzo starożytnym przykładem wymieniania imion czy atrybutów bóstwa, która to tradycja rozwinęła się w literaturze hinduistycznej jako Sahasranama - zbiory tysiąca Imion Bożych. Recytacja Śatarudrīya już w pierwszych wiekach e.ch. była znana i kultywowana jako prowadząca do nieśmiertelności, a wspominana jest w Jābala Upanishad. Hymn Śri Rudram polecany jest w Śiwa Puranach.

Śri Rudram Ćamakam to tekst słynny ze wspominanej w nim śiwaickiej pięciosylabowej Pañćakshara Mantry: Namaḥ Śivāya, która pojawia się w ósmej anuvaka Śatarudrīya. Księga Śri Rudram zawiera także bardzo istotną mantrę Aum Namo Bhagavate Rudraya.

Dzięki intonowaniu Śri Rudram, Śiwa Bóg i jego rozmaite atrybuty oraz aspekty są przywoływane oraz uwielbiane. Intonowanie, recytowanie oraz śpiewanie Śri Rudram Ćamakam uważa się za wielką zasługę, za wielce korzystną aktywność duchową oraz religijną. Śri Rudram Ćamakam można intonować zarówno jako Vedic Yajña jak i bez przeprowadzania tego rytuału ogniowego.

Kiedy Śri Rudra intonowane jest w czasie wedyjskiego rytuału ogniowego, wtedy nazywana jest Rudra Yajña, Ofiarą Rudrową.

Wedle historycznych opowieści w Indii, kiedy Śiwa Bóg zgładził złego demona Bhasmasura (Bhasma Asura, Demona Popiołów) z pomocą MahāVishṇu, wykonał wtedy Taniec Tandava, a zaraz potem rytuał Rudna Yagña dla polepszenia los ludzkości. Miejscem wykonania tego tańca oraz rytuału jest teraz Świątynia Śri Kalahasti, gdzie znajduje się jeden z dwunastu Dźjotirlingamów (Jyotirliṇgas) Parameśwara Śiwa. Czczenie tych dwunastu Lingamów Światła, symboli Boga przynosi wyzwolenie, zbawienie i jest jednym z tegoż warunków!


Rudra Mantra - Praktyki Rudrowe

 • Om Rudrāya Namaḥ! ॐ रुद्राय नमः - Bądź Rudro Pochwalony! Chwała Tobie Rudra!
 • Om Namo Bhagavate Rudrāya! ॐ नमो भगवते रूद्राय । - Uwielbiajmy Wszelakie Dobro Dającego Rudra!
 • Namaḥ Śivāya! ॐ नम: शिवाय: - Chwała Łaskawemu!
 • Rudra Gāyatrī Mantra:

Aum (Om) Bhūr Bhuvaḥ Svāḥ!

Aum (Om) Tadpuruṣāya Vidmahe, Mahādevāya Dhīmahi |

Tanno Rudraḥ Praćodayāt ||

ॐ भूर्भुवःस्वाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि | तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ||

Zamiast Tatpurusha często używa się Panćavaktra (or Panćamukha), a to kombinacja wszystkich pięciu form Śiwa Boga.

 • Mohana Mantram - recytowana dla osiągania sukcesów, powodzenia i realizacji duchowej, usunięcia złudzeń i światowych iluzji.

Om Namo Bhagavate Rudrāya Sarva Jagat-Mohanaṃ Kuru-Kuru Svāhā ||

ॐ नमो भगवते रूद्राय सर्व जगत्-मोहनँ कुरु-कुरु स्वाहा

Praktyki Rudrowe to także wizualizowanie postaci o ciele w kolorze płomieni ognia lub żaru ogniska, z białym bykiem Vṛsha oraz widokiem na góry Himalaje. Obraz przyrody, piękne krajobrazy, szczególnie widoki zimowe szczytów górskich oraz widoki zielonych himalajskich dolin, kontemplacje przyrody - to wszystko rudrowe medytacje. W medytacjach postać Rudra pojawia się wyłaniając formę antropomorficzną z żaru lub płomieni Ognia Ofiarnego, a także z tarczy wschodzącego lub zachodzącego Słońca o płomiennym zabarwieniu.

Maṇi - Klejnot, Diament, Kryształ (Górski), to także symbol praktyki rudrowej w lotosie Maṇi-Pūra(ka) o dziesięciu płatkach, który jest siedzibą solarnego typu świadomości idealizowanej w postaci bóstwa o imieniu Rudra lub Rudra-Śiwa.

Agni Dewa - bóstwo żywiołu ognia, władca płomieni i ognia kosmicznego jest stowarzyszony z Rudra Dewą podobnie jak Bogini Lākinī (Bhadrakālī) czyli, życzliwej i pomyślnej Kālī.


Rudra-Dewata - Postać Czteroręka

Forma medytacyjna związana z lotosem dziesięciopłatkowym czyli maṇipūra padma. Siedzi na białym byku z gatunku Vṛṣa. Na szyi, wokół nadgarstków, ramion i kostek różaniec z koralików rudraksza. Przepaska biodrowa z tygrysiej skóry. Postać znajduje się n tle gór Himalajów z widokiem na ośnieżone szczyty lub zielone doliny. Widzimy w ikonografii Rudra Dewa zarówno krystaliczne góry jak i zielone doliny i przestrzenie. Widzimy węże (nayah, sarpah) wokół bioder, szyi i ramion.

Postać Rudra nawiązując do linii solarnych inkarnacji boskich wyłania się z tarczy Słońca o Wschodzie lub Zachodzie. Kolor skóry postaci Rudra Dewa jest czerwonawa jak poranna tarcza Słońca. Przypomina czerwonoskórego szamana indiańskiego. Postać jest silna, masywna, zwinna, energiczna, spontaniczna, sprawiedliwa, wojownicza i uczciwa. Na szczycie głowy widać Śakti (Dewi) w postaci kobiecej, a także sierp księżyca we włosach znamionujący Święto Nowiu jako początek miesiąca, dzień nauk, praktyk i wspólnotowych spotkań uczniów duchowych.

Groźna forma Rudra posiada także wieniec z czaszek wokół szyi zwany Muṇḍamālā, jednak nie oznacza on w ikonografii skalpów wrogów, a jedynie pamięć własnych inkarnacji.

Ręka dolna prawa jest w geście Abhaya Mudra, z palcami dłoni ku górze, co oznacza błogosławienie i rozpraszanie obaw oraz wątpliwości. Lewa dolna pokazuje gest Varada oznaczający wsparcie, gdzie palce dłoni skierowane są w dół, a wnętrze w przód.

Górna ręka prawa trzyma trójzębną włócznię znaną jako Triśūla. Lewa górna trzyma specjalny bębenek magiczny zwany Ḍamaru, którym bóstwo wybija rytm tańca wszechświata.


Linki zewnętrzne

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego