Ofiel

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ofiel z greckiego Ophiel – to w mistyce i kabale archanioł, wielki anioł światła boskiego zamiaru – strzeże ezoterycznych tajemnic duchowych, strzeże mistycznych sekretów i wiedzy ezoterycznej. Sprawuje władzę duchową nad planetą Merkury (Hermes, Budha) i Oświeconymi Jaźniami i jest jednym z 14 duchów kierujących Empireum, Świątynią Boga w Niebiosach. Pod rozkazami Archanioła Ofiela służy 144 tysięcy anielskich duchów udzielających oświecającego światła rozumienia i pojmowania.

Archanioł Ofiel jest aniołem oświeconego rozumu, oświeconych wyższych Jaźni. Ofiel to także jeden z siedmiu lub czternastu duchów olimpijskich. Jako archanioł władca niebiańskiego chóru potęg duchowych, jest przywoływany w zaklęciach magicznych. Pod rozkazami Ofiela służy sto tysięcy oświecających duchów anielskich. Imię Ofiela wypisano na nekromantycznym dzwonie Girardiusa, którego dźwięk, jak uważano, miał moc przywoływania zmarłych.

Ofiel jest także jednym z 70 aniołów amuletów porodowych. Ofiel to opiekun wszystkich dusz poszukujących wzrostu świadomości i duchowego oświecenia. Ofiel jest bardzo ważnym okultnym patronem dla osób praktykujących wszelką gnozę, różokrzyż, ezoterykę, mistykę, hermetyzm i duchowe uzdrawianie. Ściśle współpracuje z Archaniołem Rafaelem w dziedzinie duchowego uzdrawiania i medycyny.

Archanioł Ofiel prowadzi zmarłych po śmierci na Sąd Boży, ale tylko tych, którzy za życia dążyli ścieżką duchową ku oświeceniu i wyższej świadomości. Pokazuje zmarłemu jego życie a ten sam wymierza sobie wyrok, jeśli jest już wysoko świadomą duszą na stopniach oświecenia niebiańskiej świątyni. Archanioł Ofiel jest odpowiedzialny za Guff czyli zdrój dusz. Archanioł Ofiel przydziela uduchowionemu płodowi w łonie matki duszę a po śmierci przychodzi ponownie po nią, aby Sąd Boży ocenił postępy tej duszy na ścieżce mistycznej.

Ofiel i Ofielici

Archanioł Ofiel jest w niebiosach głową aniołów niosących Oświecenie (Iluminację Duchową), które tworzą pewną hierarchię czy rodzaj zakonu, braterstwa. Mówi się, że Ofielici wiedzą o wszystkim, co było, jest i będzie, że nie ma wydarzenia, informacji, księgi czy przepowiedni, która byłaby poza ich zasięgiem. Archanioł Ofiel jest dla swojego Zakonu równie nieprzenikniony, jak jego dzieci wydają się tajemnicze i niezrozumiałe pozostałym aniołom niebios. Ofielici służą i wypełniają wolę boskiego Mistrza, kierowani szacunkiem, ale również fascynacją i pragnieniem zgłębienia jego duchowych sekretów.

Nietrudno wypatrzyć członka Zakonu Ofiela pośród innych aniołów Świątyni, Empireum Niebios. Nie chodzi tylko o magiczne znaki, którymi pokrywają swoje siedziby czy specyficzny strój anielskich plemion związanych z archaniołem Ofielem. W ich spojrzeniu kryje się coś przenikającego, zdają cię patrzeć dalej i głębiej, pod powierzchnię zdarzeń, uczuć i pozorów, jakby śledzili wzrokiem niewidoczne dla innych nici przeznaczenia. Zdarza się, że podczas płomiennej dyskusji Zgromadzenia nad ważkimi dla Niebiańskiej Świątyni sprawami, wystarczy jedno chłodno wypowiedziane zdanie Ofielity, aby zamknąć usta wszystkim nawiedzonym. Brać Ofielowa nie musi kłócić się ani udowadniać swoich racji, gdyż anioły Ofiela po prostu wiedzą, są znawcami i ekspertami od mistycznych czy ezoterycznych tajemnic. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to jego problem, ale Ofiel jest mistrzem gnozy, ezteryki czy hermetyzmu.

Anioły światła nie mogą jednak zapominać, że wiedza nie przychodzi łatwo i trzeba za nią płacić, często bardzo wysoką cenę. Niektóre z chórów czy zastępów Aniołów Ofielowych padły ofiarą demonów, próbując zdobyć ważną apokryficzną księgę, bądź też zaginęły, odprawiając wyjątkowo niebezpieczny rytuał niebiańskiej białej magii. Nikt tak jak oni nie zna miasta, wraz z jego tajemnymi ścieżkami, ukrytą mocą, mistycznym pulsem, który tętni pod stopami każdego Ofielity. Tym jednak, których duch jest słaby, zdarza się zagubić w wielości znaczeń, wskazówkach, zagmatwanych przepowiedniach. Wiedza wymaga czystego umysłu, a to niełatwo osiągnąć, kiedy wokół szaleje ziemska czy astralna apokalipsa. Dlatego braterski Zakon Ofiela poleca swym braciom w niebiańskiej wielkiej drodze oświecenia i wzrostu świadomości modlitwę, pokutę i umartwienie ciała. Oczyszczenie poprzez ból i ascezę pozwala otworzyć umysł na myśli i sugestie Archanioła Ofiela oraz zobaczyć Prawdziwą Niebiańską Ścieżkę.

Sufi jako mistycy i różani gnostycy wielce praktykują z Archaniołami Niebios jako ze strażą przyboczną Boga i władcami Empireum. Głównymi archaniołami w kontemplacjach sufich są Archanioł Gabriel (Jibra’il), który objawiał Święte Pisma oraz Archanioł Michael (Michał, Mikha’il), dowódca wojsk niebiańskich. Kolejnymi z ważnych archaniołów są Archanioł Rafael od duchowego uzdrawiania i wszelkiej medycyny oraz Archanioł Uriel związany z ogniowymi ofiarami i światłem Niebios. Sufi dużo praktykują kontemplacji także z Archaniołem Azraelem (Azra’il), który ujawnia tajemnice śmierci i umierania oraz pomaga odchodzącym w przejściu pomiędzy światami. Archanioł Israfil czy Iśraf’il jest patronem więzi miłosnej i par małżeńskich.

Archanioł Ofiel jest w niebiosach głową aniołów niosących większą świadomość i oświecenie, które tworzą pewną hierarchię czy rodzaj anielskiego zakonu, braterstwa rozumnych dusz oświeconych. Mówi się, że Ofielici wiedzą o wszystkim, co było, jest i będzie, że nie ma wydarzenia, informacji, księgi czy przepowiedni, która byłaby poza ich zasięgiem. Archanioł Ofiel jest dla swojego Zakonu równie nieprzenikniony, jak jego dzieci wydają się tajemnicze i niezrozumiałe pozostałym aniołom niebios. Ofielici służą i wypełniają wolę boskiego Mistrza, kierowani szacunkiem, ale również fascynacją i pragnieniem zgłębienia jego duchowych sekretów.

Nietrudno wypatrzyć członka Bractwa Ofielitów pośród innych aniołów Świątyni, Empireum Niebios. Nie chodzi tylko o magiczne znaki, którymi pokrywają swoje siedziby czy specyficzny strój anielskich plemion związanych z Archaniołem Ofielem. W ich spojrzeniu kryje się coś przenikającego, zdają cię patrzeć dalej i głębiej, pod powierzchnię zdarzeń, uczuć i pozorów, jakby śledzili wzrokiem niewidoczne dla innych nici przeznaczenia. Zdarza się, że podczas płomiennej dyskusji Zgromadzenia nad ważkimi dla Niebiańskiej Świątyni sprawami, wystarczy jedno chłodno wypowiedziane zdanie Ofielity, aby zamknąć usta wszystkim nawiedzonym. Brać Ofielowa nie musi kłócić się ani udowadniać swoich racji, gdyż anioły Ofiela po prostu wiedzą, są znawcami i ekspertami od mistycznych czy ezoterycznych tajemnic. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to jego problem, ale Ofiel jest mistrzem gnozy, ezteryki czy hermetyzmu.

Anioły światła nie mogą jednak zapominać, że wiedza nie przychodzi łatwo i trzeba za nią płacić, często bardzo wysoką cenę. Niektóre z chórów czy zastępów Aniołów Ofielowych padły ofiarą demonów, próbując zdobyć ważną apokryficzną księgę, bądź też zaginęły, odprawiając wyjątkowo niebezpieczny rytuał niebiańskiej białej magii (magii boskiego białego światła). Nikt tak jak oni nie zna miasta, wraz z jego tajemnymi ścieżkami, ukrytą mocą, mistycznym pulsem, który tętni pod stopami każdego Ofielity. Tym jednak, których duch jest słaby, zdarza się zagubić w wielości znaczeń, wskazówkach, zagmatwanych przepowiedniach. Wiedza wymaga czystego umysłu, a to niełatwo osiągnąć, kiedy wokół szaleje ziemska czy astralna apokalipsa. Dlatego braterski Zakon Ofiela poleca swym braciom w niebiańskiej wielkiej drodze oświecenia i wzrostu świadomości modlitwę, pokutę i umartwienie ciała. Oczyszczenie poprzez ból i ascezę pozwala otworzyć umysł na myśli i sugestie Archanioła Ofiela oraz zobaczyć Prawdziwą Niebiańską Ścieżkę.