Azrael

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Archanioł Azrael_Izra'il_Anioł Śmierci

Azrael (arab. عزرائیل – ten, któremu pomaga Bóg; również: Azra'il, Izra'il, Azraiel) – anioł śmierci w islamie. Występuje w legendzie o cudownym wniebowstąpieniu proroka (Miradżu). Według mitów ludowych kultury islamskiej strzeże tablicy, na której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyć – od pierwszej pary aż do końca świata. W Koranie pojawia się jako Malaikat Maut - dosłownie: Anioł Śmierci (Koran 32:11). W islamie bywa utożsamiany też z archaniołem Rafałem.

Jego funkcja anioła śmierci wiąże się z mitem o stworzeniu człowieka. Allah zamierzał stworzyć najwyższą po sobie istotę – człowieka – z prochu ziemi. Iblis, dowiedziawszy się o tym i zazdrosny o swoją uprzywilejowaną pozycję, przekonał ziemię, by ta błagała każdego, kogo Allah pośle, by nic z niej nie zabierał. Pierwszym posłańcem był Gabriel (Dżibril), lecz dał się ubłagać ziemi i wrócił bez niczego. Dopiero Azrael, rzekłszy "Nie będę nieposłuszny rozkazom mego Pana" wziął po garści z każdego z rodzajów ziemi, z ziemi wszystkich kolorów i odcieni (w ten sposób mit tłumaczy różnorodność gatunku ludzkiego). W nagrodę Bóg dał mu władzę nad ludzkimi duszami po ich śmierci.

Imię Archanioła Azraela (Azra'il) oznacza "ten, któremu pomaga Bóg". Azrael bywa nazwany aniołem śmierci, ponieważ wychodzi na spotkanie ludziom podczas fizycznego przejścia i eskortuje ich w drodze na drugą stronę, jest władcą hierarchii aniołów przejścia, aniołów śmierci i pośmiertnego sądu nad duszami śmiertelników. Pomaga duszom, które właśnie tam przeszły, poczuć się kochanymi i daje im ukojenie, a anioły z hierarchii Azraela odprowadzają duszę na miejsce wskazany przez mały, pośmiertny Sąd Boży. Archanioł Azrael towarzyszy kapłanom wszystkich religii, a także duchownym nauczycielom i mistrzom przewodnikom. Wezwij Anioła Azraela, by przybył do twoich zmarłych lub umierających bliskich, a także by pomógł ci w formalnym lub nieformalnym kapłaństwie.

Nazywany Aniołem Śmierci, choć jego imię oznacza: "Ten Któremu Pomaga Bóg". Anioł Azrael, Azra'il, jest odpowiedzialny za oddzielenie duszy od ciała, oraz wsparcie w żałobie dla tych, którzy stracili najbliższych. Archanioł Azrael jest przedstawiany jako granatowy lub fioletowy i cichy, jednak nie przerażający. Jest uważany za najdelikatniejszego i najczulszego ze wszystkich bożych stworzeń. Tradycja arabska przedstawia Azreala jako tego, który wiecznie pisze w wielkiej księdze życia (losu, przeznaczenia) i wiecznie wykreśla to co zapisał, to co pisze to narodziny człowieka, wykreśla wszystko w chwili jego śmierci. Muzułmanie niektórych nurtów często uważają Azraela za inne wcielenie Archanioła Rafała (Israfila). W tradycjach ludowych i mistycznych jest przez nich opisywany jako posiadający 70 tysięcy stóp i 4000 skrzydeł, a na jego ciele jest tyle języków i oczu ilu ludzi na świecie. Dzięki tak wielkim rozmiarom anioł ten może jedną nogą na każdym z poziomów nieba, oraz w piekle i raju, może obsłużyć sam dużą ilość dusz jednocześnie.

Malik jest aniołem, który pilnuje piekła (nad piekłem)(Koran 43:77). Malik zatem mocno współpracuje z Azraelem, który tam odstawia grzeszników. Azrail (Izra'il) - anioł śmierci - oddziela po śmierci dusze człowieka od jego ciała. Jest on jednym z najbardziej bliskich Bogu aniołów. Tradycja mówi, że: "Izra'il, jak istota o rozmiarach kosmicznych, siedzi na łożu czy sofie ze światła. Ma cztery twarze, 4 tysiące skrzydeł, a jego ciało składa się z oczu i języków, których ilość równa się liczbie ludzi żyjących na ziemi". Uważa się, że najpierw był jednym z głównych aniołów. Przed stworzeniem Adama Bóg polecił aniołom przynieść mu glinę (proch ziemski) z różnych miejsc na ziemi. Ziemia się sprzeciwiła i Gabriel (Dzibril), Michał (Mikail) i Rafał (Israfil) nie potrafili wziąć ani kawałka. Natomiast Azrail przyniósł potrzebny Bogu kawałek gliny. Z uwagi na surowość i zdeterminowanie został aniołem śmierci, aniołem przejścia. Gdy człowiek ma umrzeć, z drzewa rosnącego przed tronem Boga, zrywa się liść i spada na jego imię. W ciągu 40 dni (6 tygodni) dusza tego człowieka musi być oddzielona od ciała. Jeśli zaś człowiek nie chce umrzeć dobrowolnie, Azrail przesyła mu rajskie jabłko z napisem: "W imię Boga miłosiernego, łaskawego", i wtedy śmierć następuje nieodwołalnie. Azrail wyrywa dusze ludzi z ciała, z serca. Robi to bardzo okrutnie, jeśli umierający jest zwyrodniałym grzesznikiem, okrutnikiem, czarnoksiężnikiem (współpracujący z demonami) lub czarnym magiem (używa energii ciemności czy chaosu). Dlatego ludzie źli najczęściej umierają strasznie cierpiąc. Natomiast ludziom wierzącym prawidłowo, dobrym, robi to delikatnie i bezboleśnie. Po rodzaju śmierci poznać jakim kto był za życia człowiekiem.

Azrail - Anioł Śmierci

Azrael, dosłownie “wspomagany przez Boga“ lub „pomocnik Boży“, to dobrze znany z religii objawionej, żydowskiej i mułzumańskiej Anioł Śmierci, którego wysłannicy stoją u wezgłowia umierających, aby odzielić duszę od ciała. Azrail to bardziej arabskie brzmienie tego starobiblijnego, dobrego anioła, w istocie Archanioła i Wodza Zastępów aniołów śmierci. W tradycji staroperskiej nosi imię Murdad, a tradycji wedyjskiej znany jest jako Jama dewa, a jego funkcja spisywania dziejów ludzkiego losu i wyświetlania ich w czasie śmierci, z pełnym rozliczeniem kończącego się życia w ludzkim wcieleniu jest dobrze znanym doświadczeniem całej ludzkości. Znanych jest bardzo dużo modlitw do Anioła Azraela, które są prośbami o przedłużenie życia i odroczeniem chwili śmierci ludzkiego ciała i godziny Pierwszego Sądu w chwili śmierci. Kontemplowanie imienia tego anioła w każdej tradycji i skruszone przebłagiwanie własnych grzechów czy win jest uznaną powszechnie wśród ludzi uduchowionych praktyką przedłużania życia! Azrael ma swoją siedzibę w Trzeciej Sferze Niebios a jednostki, które sięgną wyższego poziomu świadomości niż Trzecie Niebo, gdzie jest Rajski Ogród Eden, nie podlegają jego władzy, lecz ich życie i śmierć jest w rękach jeszcze wyższych istot z Niebios. Zawsze dwoje posłańców przechodzi zabrać duszę człowieka z jego ciała, działając na rozkaz wielkiego Światła, jakim jawi się Książę Azrael, Władca Krainy Umarłych, Podziemnego świata ludzi odzielonych od fizycznych ciał dla dopełnienia i wyczerpania przeżyć swego astromentalnego jestestwa żądz i planów. Ludzie, którym blisko już do śmierci powinni zaprzyjaźnić się z Azraelem, tym bardziej, że rozkaz zabrania duszy z ciała, wezwanie na Sąd Boży otrzymują Posłańcy Śmierci na 40 dni, czyli około 6 tygodni przed wykonaniem wyroku Woli Niebios, która zakańcza cielesny żywot ludzki. Lęk przed śmiercią jest lękiem przed rozliczeniem wobec Sądu Bożego.

Linki zewnętrzne

Portal nauk duchowych i społecznych tradycyjnych szkół i zakonów sufickich w Polsce

Portal z naukami duchowymi najstarszej indyjsko-perskiej szkoły sufickiej czisztijja z Ajmer w Polsce