O Podążaniu Ścieżką Uczniostwa Siedmiu Lotosów

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

CZAKRAMY, a właściwie, bardziej poprawnie mówiąc: Ćakramy, to temat wielkiego zainteresowania wśród wszystkich ludzi, którzy wznoszą się w swej subtelności w wyższy, niematerialny wymiar postrzegania rzeczywistości, w subtelne sfery duchowe, mistyczne. Nie ma zaawansowanych poziomów samorozwoju bez pracy z Ćakramami, bez pracy z 7, 9 lub 12-toma podstawowymi Ośrodkami Świadomości w ludzkim, subtelnym ciele. Ćakramy przynależą do subtelnej rzeczywistości, w której co bardziej światli ludzie doświadczają śnienia, wizji, eksterioryzacji czy doświadczeń związanych ze śmiercią kliniczną. Powłoka zwana eteryczną, witalną czy lingamiczną jako swe główne organy posiada właśnie ćakramy, a szczególnie Siedem z nich, począwszy od dołu tułowia, aż po szczyt głowy i obszar ponad głową, położone w środkowej linii wyprostowanego tułowia stanowią najważniejsze organy Psyche, Duszy czy Jaźni każdej ludzkiej, a także zwierzęcej istoty, która oddycha i porusza się. Ośrodki Energii, Ćakramy, rozwijają się prawidłowo i naturalnie, kiedy człowiek trzyma się prosto, kiedy tułów jest wyprostowany, a szyja i głowa mocno osadzone w jednej linii przedłużającej tułów. Podbródek lekko przyciągnięty do szyi, wzrok przed siebie do przodu skierowany, ramiona luźno obciągnięte w dół i do tyłu, tak, że pierś, serce idzie do przodu wyprostowując sylwetkę. Prawidłowa pozycja podczas medytacji, śpiewów, inwokacji, modlitw (mantramów), skupienia czy koncentracji jest bardzo ważna, gdyż osoby garbiące się, skulone, o złamanej czy krzywej sylwetce, same sobie powodują zaburzenia w pracy Ćakramów, co przyczynia się do słabości psychiki, słabości woli, chaosu myśli i chorób fizycznych. Trzymaj się prosto, luźno i swobodnie, ale prosta sylwetka jest najważniejsza i większość ludzi musi ją najpierw dobrze wyćwiczyć!


Kwiatuszek.png


Siedem Ćakramów osadzonych w jednej pionowej linii, wzdłuż centralnego kanału energii, osi ciała znanej jako Suszumńa jest odbiciem Góry Meru (Sumeru), będącej niczym piramida o Siedmiu Stopniach Wtajemniczenia. Duchowa Ścieżka w swej istocie zawsze zawiera wiedzę o Siedmiu Stopniach Drogi i proces Uczniostwa, wzrostu duchowego odnosi się dokładnie do rozwoju właściwości kolejnych Ośrodków Energii, przyrównywanych symbolicznie do Kwiatów Lotosu, Padmas, o określonej liczbie płatków, cech i właściwości. Tak jak Kwiat wymaga pielęgnacji, podlewania i dbania o warunki, w których może się prawidłowo rozwijać, tak każdy Lotos, Kwiat Duszy wymaga dbałości, podlewania go pięknymi myślami, ćwiczeniami, dźwiękami czy medytacjami. Pełny rozwój każdego kwiatu dopełnia się w odpowiednich cyklach, które trwają wiele lat i jest to po prostu cykl rozwojowy, cykl wzrostu, który musi się dopełnić, aż kwiat rozwinie się i zacznie wydawać pewne ściśle określone Owoce, znane jako Ćakra-Siddhi, Moce Kwiatów Lotosu. Doświadczenia Mistrzów Mądrości jasno pokazują, że Ścieżka Uczniostwa, Ścieżka Rozwoju Ucznia ma ściśle określone etapy, a okres wzrostu, rozwoju, dojrzewania i owocowania każdego Kwiatu, wymaga odpowiedniego Terminowania, nieustannego ćwiczenia się i doskonalenia pod okiem Mistrza, który jest doświadczonym Nauczycielem i Przewodnikiem (Guru).


Kwiatuszek.png


Z jednej strony, proces rozwoju i wzrostu Ćakramów jest naturalny i zawiera się w naturalnych cyklach, to prawda, ale z drugiej strony żadna roślina nie jest w stanie wyrosnąć i owocować bez zapewnienia jej odpowiednich dla rozwoju warunków, okoliczności i pielęgnacji. Kwiaty Lotosu to kwiaty z Ogrodu Duszy i każdy człowiek musi dbać o to, aby ten kwiatowy Ogród dobrze uprawiać w charakterze Ogrodnika, który i podlewa i plewi chwasty, które mogłyby wzrost Lotosu zagłuszyć i powstrzymać. Można powiedzieć, że ludzie, którzy nie dbają o pielęgnację swoich Kwiatów Duszy, Padm, Latif, opóźniają lub uniemożliwiają ich rozwój i owocowanie w swoim życiu, a ich Ogród Duszy przypomina ugór szkodliwego chwastu. Ścieżka Uczniostwa polega na rozwijaniu i pielęgnacji ośrodków energetycznych, Kwiatów, począwszy od najniższego w tułowiu, aż ku górze, w obszar ponad głową znany jako Lotos Korony wchodząc u końca możliwości rozwoju w ludzkim ciele. Owocowanie Siddhi każdego Kwiatu Lotosu przejawia się jako Dar Duchowy, Charyzmat, Moc Duszy, jaka się pojawia, a Uczniowie, którzy rozwiną w pełni Siedem Kwiatów, przejawiają przynajmniej Siedem Charyzmatów, Siedem Siddhi, takich jak Dar Mądrości, Dar Uzdrawiania, Dar Egzorcyzmowania, Dar Czystości, Dar Męstwa, Dar Rady czy Dar Cudów! Każdy Kwiat Lotosu ma swoją kilku lub kilkunasto etapową drogę rozwoju, której fazy i procesy wyznaczają PŁATKI LOTOSU, których liczba jest ściśle określona. Podstawowy Lotos Korzenia u dołu ciała posiada cztery Płatki, co pokazuje cztery okresy, cztery fazy rozwoju i wzrostu podobnie czterem Porom Roku czy Czterem Yugom (Epokom) Manwantary (Wiek Złoty, Srebrny, Brązowy i Żelazny). Sezony takie jak Zima, Wiosna, Lato i Jesień oraz rolnicze odniesienia do siewu, wzrostu i zbiorów dobrze oddają cykl rozwojowy Ucznia na Pierwszym Stopniu Wewnętrznej Drogi. Każdy Lotos, kiedyś osiąga pełnię rozkwitu jako rodzaj Oświecenia czy Przebudzenia, jednakże trwałość tego doświadczenia przypomina rozpalenie Lampy, która daje pewien specyficzny rodzaj oświecającego i budzącego Światła. Mistyka Chrześcijańska również u swego zarania uczyła o przebudzeniu czy zapaleniu Siedmiu Lamp, a raczej Siedmiu Świeczników w ciele, na podobieństwo do rajskiej, siedmiolampowej Menory – Świątynnego Świecznika.


Kwiatuszek.png


Kwiat posiada nader subtelną i delikatną naturę, stąd należy troskliwie dbać o rozwój kwiatów Lotosu, a to wymaga i regularności, i cierpliwości, bo trzeba cierpliwie pielęgnować Ćakram, aż Kwiat Mistyczny rozkwitnie i wyda swoje Owoce! Sześć Lotosów położonych w ciele wyznacza i rytm pracy Sześciu Stopni Ziemskich podczas ewolucji ludzkiej Jaźni, Duszy, zaś Siódmy Lotos w Koronie ponad głową ukazuje Ścieżkę Nadziemską, Ponadmaterialną. Mówienie czasem o Siedmiu Drogach czy Ścieżkach jest mówieniem o ludziach na różnych stopniach Piramidy, na różnych Tarasach Góry Meru (Sumeru), gdyż w istocie są to etapy Wielkiej Drogi, tyle, że etapy mające zająć wiele lat, a nawet całe życie lub kilka wcieleń, zależnie od determinacji Ucznia podążającego Drogą. Przykładowo, Lotos Serca, Anāhata Padma posiada 12 płatków (węzłów energii), co daje cykl 12-letni jako minimalny okres Terminowania, ścisłej i bardzo intensywnej Nauki, Praktyki i Służby pod okiem jednego Mistrza-Nauczyciela, jednak wymaga to wielkiej gorliwości, gdyż wolniej pracującym cykl rozwoju i owocowania może zająć 36 lat, co częściej się w praktyce zdarza. Nikogo nie można uznać za Przebudzonego w Sercu, jeśli nie uczył się od Jednego Guru, Mistrza w sposób intensywny przynajmniej przez 12 lat, bo to jest najszybszy cykl pełnego przebudzenia Lotosu Serca zwany Rokiem Jowisza.


Kwiatuszek.png


Subtelniejszą sprawą jest fakt, że szansa dana człowiekowi dla Przebudzenia Lotosu Serca nie może być dłuższa niż 12 Wcieleń, 12 kolejnych ludzkich inkarnacji, co daje pełny rozwój Mocy jednego płatka w jednym Wcieleniu li tylko, gdyż po przekroczeniu tego okresu, Dusza jest pozbawiona dalszej możliwości pracy i zawracana ze Ścieżki wzrostu na Ścieżkę Upadku. Z uwagi na takie subtelne prawa ewolucji tyle jest ostrzeżeń przed porzucaniem Ścieżki i tyle przestróg przed Upadkiem Duszy. Oczyszczanie i rozwijanie Ośrodków Jaźni, Duszy, jawi się jako jeden z najbardziej istotnych procesów na Ścieżce, a wielu ludzi rzekomo uduchowionych, nawet instruktorów czy nauczycieli duchowości i samorozwoju w rzeczywistości nie ogarnia Całej Ścieżki, którą widzą Mistrzowie, a jedynie swój Etap Pracy związany z jednym, konkretnym Kwiatem Lotosu, a czasem li tylko jedną jego fazą rozwoju związaną z jednym PŁATKIEM KWIATU. To oznacza, że przykładowo dla Ogniowego Poziomu Manipuraka, Trzeciego Lotosu o 10-ciu płatkach można znaleźć 10 typów szkół czy organizacji, ich uczniów oraz nauczycieli, którzy pracują nad rozwojem poszczególnych PŁATKÓW LOTOSU, czyli zespołu cech i właściwości, ideałów i umiejętności, jakie etap wyznacza.


Kwiatuszek.png


Pięćdziesiąt Płatków Sześciu Lotosów ciała od Ośrodka Korzenia aż do Trzeciego Oka, Adźny w głowie, w okolicy przysadki, pokazuje szczegółowo 50 etapów, faz wzrostu, a także 50 różnych treningów rozwoju, jakie musi uczeń przejść gruntownie, wraz z osiągnięciem Owoców, aby duchową Podróż odbyć w należyty sposób i ożywić w pełni Sześć Kwiatów Ciała. Przypominanie Uczniom, że Lotos Korony, Sahasrara posiada 1000 płatków nie jest może tutaj budujące, ale pokazuje, że Siódma, Nadziemska Faza ewolucji ludzkiej Duszy, Jaźni jest 20 razy bogatsza, niźli całych Sześć wielkich Faz Ewolucji w ludzkim ciele, pokazuje różnicę możliwości i zaawansowania pomiędzy Uczniami, a Mistrzami Duchowymi na Szczycie Góry Meru (Sumeru) w Empireum Duchowości i Mistrzostwa Jaźni!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów