Muladhara

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mūlādhāra Padma

MULĀDHARA ĆAKRAM

Krąg Zbiornika Podstawy, jak można przełożyć tytuł, otwiera nam pracę z Lotosami, z ośrodkami świadomości, poczynając od samego dołu tułowia, od miejsca pośrodku, pomiędzy łonem a kością ogonową. Mula – oznacza Korzeń, Podstawę lub Spód, stąd nazwa odnosi się do dolnej partii ciała, która w pozycji siedzącej, na ziemi jest spodnią i przypomina miejsce, gdzie z pnia drzewa w głąb ziemi zapuszczane są korzenie. Wibracyjnie słowo Mula oznacza pracę rozpuszczenia i wysubtelnienia wszelkich trucizn i zanieczyszczeń materialnej świadomości. Adhara to naczynie, zbiornik, oczywiście czara energii, a tą właściwą czarą jest umiejscawiana w tym Lotosie, tak zwana Swajambhu Lińga, która jest zbiornikiem energii zasilającej jaźń, dającą siłę psychiczną, a także przechowującą pamięć pozaświadomych wzorców zachowań. Adhara Ziemi, zbiornik energii podstawowej, ziemnej, opisywany jest jako piękny kwiat lotosu o czterech płatkach, a ściślej o czterech kanałach energetycznych, które z tego zbiornika energii świadomości wypływają, a poświatą czy aurą czterech płatków lotosu są symbolizowane!

Lotus.png

Wibracja liczby cztery, czwórki i symbol żółtego kwadratu energii ziemnej warte są przemyślenia, gdyż pracują w związku z tym ośrodkiem energetycznym. Ćakram jak się prawidłowo zapisuje w transkrypcji naukowej tę nazwę, literalnie oznacza Krąg lub Okrąg, a tu chodzi i o kulisty kształt całego ośrodka i o to, że oczyszczony i rozbudzony obszar daje krąg rozwoju duchowego, pierwszy i bardzo podstawowy, od którego rozpoczynają wszyscy Pielgrzymi Drogi.

Lotus.png

Żywioł ziemi rysowany polem kwadratu zabarwionym na żółto jak blask świeżo wykopanej, żółtej ziemi, piasku, przypomina nam jak energizować i rozwijać ten ośrodek w jego bardzo istotnym aspekcie. W systemie pracy z elementarnymi żywiołami, napełniamy ośrodek żółtą barwą, siedzimy na kwadratowym, żółtym dywaniku w czasie modlitw i medytacji, chodzimy boso po żółtym, świeżo wykopanym piasku, jako dzieci bawimy się w piaskownicy o kształcie kwadratu, ze świeżą, czystą, żółtą ziemią! Mieszkamy też w pokojach o podstawie wyznaczonej dokładnie przez kwadrat, a podłogę malujemy sobie na kolor żółty, ziemisty. Mieszkanie w komnacie o kształcie kwadratowego sześcianu szczególnie dobrze wzmaga oczyszczanie i pracę tego ośrodka, ale w wystroju wnętrz i odzieży należy unikać kolorów brudnych, czyli czarnych, ciemnych, brunatnych, brązowych i szarości, gdyż ich oddziaływanie zanieczyszcza aurę i zakłóca pracę Ćakramów.

Lotus.png

Żywioł ziemi symbolizuje sylaba LA recytowana z unosowionym, dźwięcznie wibrującym M na końcu, czyli razem LAM, gdzie mocno i intensywnie wibrujemy samogłoskę L, dźwięk ziemi, jako elementu przyrody, żywiołu, czyli Tattwy! Wibrowanie sylaby nasiennej LAM jest podstawą do pracy nad rozwojem ośrodka, a dźwięk musi być dobywany głęboko z dołu tułowia, co wymaga pewnej wprawy i fachowego instruktażu. Bez pracy z dźwiękiem, bez wibrowania sylaby nasiennej i rozwijającej ośrodek, czyli dźwięku L, LA, LAM, żaden rozwój Korzennego Zbiornika nie jest możliwy w istotny sposób! Wibrowanie głosem i kontemplowanie sylaby, dźwięku LAM rozwija magnetyzm pozwalający na przyciąganie wszystkiego tego, co potrzebujemy w materialnym świecie, pomaga w dążeniach do wzrostu, tak materialnego, jak duchowego bogactwa człowieka.

Lotus.png

Zmysł Węchu ma siedzibę w tym ośrodku i w miarę praktyki rozwijania Mulādhara Ćakra, człowiek przechodzi rozmaite zjawiska związane ze zwiększeniem wrażliwości na wszelkie zapachy. Nos jako organ węchowy mocno związany jest z czteropłatkowym lotosem u podstawy tułowia i w czasie wąchania należy skupiać świadomość w obszarze miednicy i krocza, pomiędzy odbytem, ogonem, a zewnętrznym narządem płciowym, łonem! Sylaba LA odziaływuje na zmysł powonienia i może być pomocna w terapii zaburzeń węchowych, oraz w dolegliwościach organu powonienia, czyli nosa!

Lotus.png

Cztery podstawowe, życiowe, zwierzęce aktywności, wypływają z ośrodka korzeniowego, a są to pragnienia i potrzeby nieomal instynktowne, związane z człowieczym bytem, jak pożywianie, spanie, seks i przeżycie (walka o przetrwanie i zdobywanie bogactw). Każda z tych sfer musi być oczyszczona i wysublimowana, a w odżywianiu i spaniu należy zachować zdrowy umiar, podobnie jak w aktywności seksualnej oraz w zdobywaniu bogactw materialnych i pozycji w świecie. Wszelki prymitywizm i chaos w tych czterech aspektach jest niewskazany. Brak kontroli nad swoim odżywianiem, tak jego jakością jak i ilością prowadzi do rozlicznych dolegliwości, dobrze jest jeść zdrowe, jarskie jedzenie i pić czystą, źródlaną wodę, a od czasu do czasu przestrzegać postu przez wstrzymanie się od przyjmowania wszelkich pokarmów, chociaż przez parę dni, przez liczbę płatków ćakramu!

Lotus.png

Głębokie, dolnobrzuszne oddychanie z lekkim ściskaniem zwieracza odbytu przy wdechu i rozluźnianiem podczas wydechu pomaga w oczyszczaniu i sublimacji, wysubtelnieniu tego podstawowego poziomu świadomości, zachowań i energii. Praca fizyczna na granicy wytrzymałości fizycznej, mocny trening energetycznych sztuk walki (Kalarpayat) czy ćwiczeń Hatha Yogi jest bardzo polecany, podobnie jak długie marsze i górskie wspinaczki, praca w ziemi, w lesie czy ogrodzie w sposób oczywisty, bo w związku z żywiołem ziemi.

Lotus.png

Ādhara to ośrodek przetrwania, ośrodek instynktu życia, zachowania życia, obrony i ochrony życia, a czysta i silna energia tego czteropłatkowego lotosu uniemożliwia samobójstwo, uniemożliwia też zabójstwa, z wyjątkiem obrony własnej, gdy nie ma innego ratunku dla nas samych lub naszych bliskich! Gdy element ziemi dobrze pracuje, osoba jest zintegrowana, ma dobre poczucie stabilności, silne poczucie osobistego bezpieczeństwa i mocne oparcie w sobie samej, jest dojrzała, zaradna i samodzielna w podstawowych sprawach życiowych. Osoby zaabsorbowane nadmiernie życiem seksualnym, lub w drugą stronę, unikające życia seksualnego, to jednostki patologiczne, z zanieczyszczonym i chorym ośrodkiem. Podobnie wynaturzenia typu skrajna bieda lub chorobliwa pogoń za bogactwem albo nadmierne zaabsorbowanie odżywianiem czy skrajności w ilości snu, to wszystko patologie związane z ośrodkiem korzeniowym, z Mulādharą!

Lotus.png

Spokojne spacery wśród przyrody, w rytmie czterech kroków wdech i w rytmie czterech kroków wydech, pozwalają na zrównoważenie i wysublimowanie ośrodka i jego funkcji. W szczególności należy oczyścić i uwolnić się od czterech zasadniczych zakłóceń, negatywności, jakie płyną z nieoczyszczonego, zabrudzonego ośrodka Mulā, a są to tak zwane cztery Wŗttis! Odpowiadają czterem energiom związanym z kanałami czy strumieniami energii, łączącymi ośrodek podstawy tułowia z ośrodkiem korony ponad głową. Pierwszą szkodliwą Wŗtti jest wszelka niepewność, chwiejność, zwątpienie, powątpiewanie. Drugą negatywnością jest wszelki strach, lęk, obawa, fobia lękowa czy niepokój. Trzecia Wŗtti to pomieszanie pojęć, słów i zdarzeń, złe interpretacje i oceny o obrazie paranoi, obłędu czy pieniactwa. Czwarta Wŗtti podlegająca uwolnieniu i oczyszczeniu to lęk przed śmiercią, unicestwieniem, końcem świata, zagładą, lub pociąg do śmierci! Jeśli są nawet małe ślady tych zanieczyszczeń, to znaczy, że trzeba podjąć środki zaradcze, gdyż kwiat lotosu nie pracuje jako energetyczny organ Duszy, Jaźni, czyli Duchowego Ciała w sposób właściwy. Najlepiej eliminować Wŗttis w wymienionej kolejności, od pierwszej.

Lotus.png

Cztery płatki Kwiatu Lotosu Podstawy, to w kolejności od recytacji oczyszczających: WAM, ŚAM, SZAM, SAM, a patrząc z góry na lotos przy ziemi, jest to kierunek zegarowy. Kolejność ta oczyszcza z czterech Wŗttis, reguluje i równoważy cztery procesy życiowe, a także daje wzrost ogólnej, życiowej harmonii i rytm życia w biegu zdarzeń, także harmonię z kolejnymi porami roku. Pierwszy płatek, Wam, jest biały i światło białe, jasne, słoneczne, bywa używane jako pierwszy kolor czyszczący i wzmacniający Lotos. Drugi płatek, Śam jest żółtawy, a to w związku z pracą nad istotnym elementem ziemi. Trzeci płatek, Szam, jest czerwony, a związana z tym głębsza praca dotyczy potężnej, ogniowej sfery Kuńdalini! Czwarty płatek, Sam jest błękitnawy i związany z barwą zbiornika Lińga Śarira oraz widmowej powłoki energetycznej.

Lotus.png

Każdy z płatków wyznacza nam jeden z czterech typów osobowości przeciętnego człowieka i jest w związku z żywiołem elementalnym. Obraz, symbol do pracy z Kuńdalini to Ogniowy Trójkąt wewnątrz ziemnego kwadratu i sylaba KLIM (Kling), bardzo wibrującą, z długim „i”, która pomaga kontrolować wszelkie pozaświadome pragnienia, uwalnia od chorobliwych pożądań i wzmaga witalność! Spirala Kuńda – Mocy Wiary i Ufności liczy 3 i 0.5 zwoju pokazując, że istnieją 3 i 0.5 cykle pracy z rozwojem Mocy Ducha Człowieczego. W środku Trójkąta Ognia Kuńdalini ma początek centralny kanał energii, Suszumńa (Oś Tao), który biegnie od dołu tułowia, aż po szczyt głowy i do Lotosu Potrójnej Korony ponad ludzką głową. W związku z Mulādharą, pracuje się nad rozwojem i wzmocnieniem tego zasadniczego, centralnego kanału oraz systemu Wadźra, czyli czterech towarzyszących strumieni energii, które kontrolują między innymi Serce, Jelito Cienkie, Układ Łonowo-Krążeniowy i System Potrójnego Ogrzewacza (Tridośa).

Lotus.png

Każdy płatek lotosu Mulā symbolizuje jeden z czterech rodzajów Szczęścia, Ānandam, jakie przeżywać głębiej może oczyszczony na tym pierwszym stopniu, czy kręgu świadomości, człowiek. Słoń w symbolice ukazuje wielki potencjał dla rozwoju nieprawdopodobnej siły i mocy, a symbol Pioruna (Vajra) w ręku Anioła Indra zdolność do oddziaływania energią wewnętrzną poprzez skupienie i energizowanie się na wzór pioruna czy błyskawicy. Należy ćwiczyć dolnobrzuszne oddychanie i skupienie na sylabie Lam oraz pracować z odpowiednimi kolorami na różnych etapach pracy nad ośrodkiem, a są cztery fazy pracy i rozwoju niczym cztery pory roku lub cykl czterolecia!

Lotus.png

Kuńdalini śpi jak się symbolicznie powiada w zbiorniku u dołu tułowia, a jest to potencjał wielu zdolności i twórczych możliwości, jakie się pojawiają, gdy człowiek czerpie z pozaświadomych sfer! Kuńda to naczynie na ofiarny ogień, gdzie czysta ofiara pokarmowa jest rytualnie spalana, a to oznacza, że do budzenia Mocy Ducha potrzebna jest odpowiednia dieta ożywiająca i karmiąca wewnętrzny ogień. KUŃ to Wiara, Ufność, Zaufanie, Wiara pojęta jako Moc Ufności, a nie jako czcze wierzenie czy naiwność. Kuńda to naczynie poświęcenia dla Wiary, a Kuńdala to Zwój Mocy, Krąg Wiary i Ufności. Pokazuje to sposób podążania Ścieżką Ducha, z Ufnością, Wiarą, poprzez kolejne coraz bardziej duchowe Kręgi Spirali Wtajemniczenia.

Lotus.png

Brahman w postaci z czterema twarzami w cztery strony świata to symbol Twórczego Wszechducha, który wszystko przenika, a którego istotą jest Miłosierdzie. Gāyatri jako Bogini, Matka Ziemia, otwiera dla harmonii i kontaktu z całym Życiem Przyrody, z planetą jako całością! U dołu ośrodka Mulādhara jest węzeł Kańda, w którym spotyka się 12 Meridianów w obiegu wewnątrz ciała, a są one powiązane ze zbiornikiem Swajambhu Linga, który otwiera człowiekowi bramy subtelnego świata energii i podróżowania w czterech eterycznych podprzestrzeniach czy równoległych światach, subtelnych planach Ziemi. Lotos podstawy odpowiada i za doświadczenie eterycznej eksterioryzacji i za leczenie stałych, twardych struktur organizmu, jak kości, zęby, paznokcie, rogówki, mięśnie, a także za fizyczną stronę funkcjonowania organów płci!

Błogosławieni, którzy pracują nad rozwojem lotosu o czterech płatkach i zbiornikiem jego energii! Błogosławieni mocą Anioła Ziemi!

OM LAM NAMAH!

Autor: Himalaya Ryszi


Linki zewnętrzne

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego