Gurugita

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gurugita - w dewanagari गुरु गीता , trl. gurugītā, Pieśń Guru, Chwała Guru - dharmiczny hymn hinduistyczny, stanowiący część Sanatkumarasanhitam w drugiej sekcji traktatu Skandapurana. Zawiera 352 strof w sanskrycie, obejmujących dialog Śiwa Maheśwara i Parwati Dewi. Treść objaśnia zasadę Guru, jako stan najwyższego bóstwa i formę łaski, z czego wynika iż Guru zawsze musi manifestować się uczniowi w ludzkiej postaci, jako żyjący Mistrz Nauczyciel, Przewodnik Boży.

Guru Gita, która jest trochę podobna do Bhagawad Gity, zawiera zapis rozmowy między Parwati i Śiwa Bogiem. Śiwa (Shiva) wyjaśnia Parwati (Parwati), swojej małżonce wielkość Guru oraz Osiem stopni realizacji Gurutwy czyli zasady Guruh. Żaden inny tekst nie jest bardziej autentyczny niż Guru Gita, jeśli chodzi o wyjaśnienie mocy Guru i Sadguru (Mistrza Prawdy). Ludzie powołujący się na mistrzów takich jak Sanatkumara czy Karttikeya (Murugan, Skanda) powinni zapoznać się gruntownie z treścią księgi Śri Gurugita i przestać rozpowszechniać fałszywe nauki satanistyczne o rzekomym posiadaniu guru wewnątrz siebie, co samo w sobie jest znakiem demonicznego opętania i umysłowego pomylenia.

Gurugita jest podstawowym traktatem tantrycznym od którego uczniowie na Wschodzie rozpoczynają praktyki tantrycznej jogi. Gurugita jest jedną z podstawowych praktyk duchowych w siddhajodze Swami Muktananda oraz wszystkich innych autentycznych szkołach jogi oraz tantry. W aśramach tradycji siddhów hymn Gurugita śpiewany jest codziennie o wschodzie Słońca. Gurugita zawiera wiele instrukcji o tym jak zachowywać się w obecności guru, jak rozpoznać guru, a szczególnie o tym jak praktykować ze Śri Guruh, z żywym mistrzem duchowym, przewodnikiem drogi!

Guru to zawsze żyjący współczesnie mistrz duchowy, który naucza metodą z ust mistrza do ucha ucznia, czyli trzeba bezpośrednio uczestniczyć w nauczaniu i praktykach organizowanych przez mistrza duchowego i jego aćarjów (wysłanników). Inaczej nikt nie nauczył się jogi, inaczej niż poprzez żywy, bezposredni przekaz od inkarnowanego w ciele na planie fizycznym mistrza, nikt nigdy nie osiągnął oświecenia ani wyzwolenia! Uczniowie muszą przejść wieloletni okres wstępnej służby i szczerze oddanej pracy duchowej, zanim zostaną uczniami prawdziwego mistrza duchowego, Śri Guruh!