Sanatkumara

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sanatkumara, Sanat Kumara - jest pierworodnym Synem Śiwa Boga i bratem Śri Ganeśa. W Indii najczęściej znany jest pod imieniem Kartikeja, Śri Muruga lub Murugana - głównego inspiratora i autora Jogasutr spisanych przez Ryszi Patańdżali. Bóstwo Sanatkumara jest uważane za najwyższe duchowe źródło inspiracji, mocy i energii z tych, które dostępne są dla ludzi żyjących na Ziemi. W Bibli wspominany jako Przedwieczny. Nazywany Królem Oświeconych, Mistrzem Illuminati, Władcą Królestwa Szamabali. Na Sri Lance znajduje się Świątynia Kataragama poświęcona imieniu Sanatkumara. W literaturze buddyjskiej i teozoficznej wspomina się Sanatkumara jako Rudraćakrina lub Raudraćakrina - Króla Szambali. Sanatkumara znany jest pod wieloma imionami duchowymi, zawsze jako Król i Mistrz Wojowników Światłości: Murugan, Skanda, Karttikeya czy Subrahmanya.

Sanat Kumara (Kumāra), znany też jako Murugan (Piękny), Skanda (Atakujący), Karttikeya (Syn Plejad, Kārttikeya), Subrahmanyan czyli Przedwieczny, Wieczny Młodzieniec, Syn Sześciu Matek (Plejad) jest Władcą Planety i Królestwa Szambali. Jest Hierarchą przybyłym z ośrodka duchowego planety Wenus, a wcześniej z Plejad i istotą duchową o wielkim świetle. Jest również jednym z Siedmiu Świętych Kumarów, Wiecznie Młodych Wojowników, wyglądających zawsze jak Szesnastoletni Młodzieńcy. Bronią Sanatkumara jest łuk i włócznia, świętym zwierzęciem i wierzchowcem - paw. Małżonkami bóstwa Sanatkumara są Walli i Dewayani acz według wersji północnoindyjskich bóg nigdy się nie ożenił, tylko wziął sobie dwie dziewczyny za duchowe przyjaciółki jako zdobycz wojenną. Małżonki czy kobiety-przyjaciółki Śri Muruga Sanatkumara to wielkie mistrzynie jogi i sztuk walki, biegłe w walce mieczem i włócznią oraz w kilkunastu innych broniach do pokonywania demonów: wilkołaków i wampirów.

Dla praktyków duchowości wedyjskiej i wyznawców hinduizmu to bóstwo jest jedną z niezliczonych, acz sześciu głównych form czy atrybutów Absolutu-Brahmana. Legenda Mistrza Sanat Kumary i historii Ziemi – według nauk Wniebowstąpionych Mistrzów Wschodu – mówi, jak dawno temu poświęcił się i przyszedł na Ziemię wraz grupą 144 tysięcy Oświeconych Istot, by utrzymywać równowagę w jej najczarniejszej godzinie ludzkości. Sanatkumara lepiej znany jako Murugan lub Karttikeya, starszy Syn Śiwa Boga i Bogini Parwati pokonał demona Taraka-Asura i jego armię złych demonów ćpających odurzające, halucynogenne wytwory piekieł zwane narkotykami.

Atharwa Weda opisuje to bóstwo jako syna boga ognia - Agni Dewa. Satapata Brahmana nazywa go synem Śri Rudra i dziewiątą inkarnacją Agni Dewa. Wspomniany w Czandogya Upaniszad jako "droga wiodąca do mądrości". Sathya Sai Baba czci Sanatkumara pod jego najlepiej w języku telugu znanym imieniem Subrahmanya. Sanatkumara na północy Indii, w Himalajach i Tybecie jest uważany za bóstwo bardzo ezoteryczne, tajemne, a kult Sanatkumara i innych Kumarów sprawowany jest często w głębokiej tajemnicy i konspiracji jako rodzaj duchowości wtajemniczającej. Łączy się bowiem nie tylko z opanowaniem tajemnic sztuk walki, kalaripayat ale i z magią wojowników oraz słoneczną mocą ogniowej Kundalini Śakti.

W starożytnej Persji Sanat Kumara był czczony jako Ahura Mazda, który pojawił się nauczać Zarathustrę w obecności sześciu innych istot światła (Kumarów). Mówi się, że z powodu ich wielkiego światła Zaratustra nie widział własnego cienia na ziemi, stając się świętym Mistrzem Mądrości. Ahura Mazda znaczy "Pan Mądrości". Zarathustra rozpoznał Ahurę Mazdę jako jedynego prawdziwego Boga, stwórcę wszechświata i zapoczątkował duchową tradycję opartą na strzeżeniu płomienia Świętego Ognia. Nawet dziś zwolennicy zoroastryzmu na te pamiątkę rozpalają ogień na ołtarzu, a w świątyniach podtrzymują Ogień nawet od tysięcy lat.

Istoty tej rangi co Sanatkumara czyli Karttikeya nie przekazują wieści osobistych ani nauk poprzez channeling, a raczej posyłają na Ziemię kogoś z Duchowej Hierarchii Mistrzów, aby prowadził realne nauczanie duchowe, trening duchowy w czasie swej ludzkiej inkarnacji. Takie posłane osoby nazywamy Awatarami, Awadhutami, Aćarjami, a także tytułujemy jako Swami lub Baba. Mistrzowie światłości nie stosują dla nauczania ludzi metod spirytystycznych takich jak czenneling, zatem wszystkie tak zwane "przekazy od mistrzów" w formie channelingów, na pewno nie pochodzą od mistrzów, tylko od demonów i innych astralnych złych duchów, a w najlepszym razie są wymysłami osób, które przekazy udają.

Mistrzów przysłanych na ziemię przez Szambalę, przez Sanatkumara, poznamy po tym, że należą do szkół duchowych z bardzo długimi tradycjami ezoteryczno-mistycznymi, nauczają tantrycznej jogi oraz sztuk walki, często są naturalnymi liderami społeczności. Na pewno nie zakładają jakiś nowych własnych szkół duchowych ani nie próbują nauczać poprzez channeling, gdyż metody demonów łatwo rozpoznają, a także ludzi ostrzegają przed wszelkim asurycznym dziełem złośliwych posłańców ciemności i mroku. Od dzieciństwa spontanicznie akceptują hierarchiczny system przekazu duchowego oparty na wedyjskich inicjacjach. Uczą się u kompetentnych żyjących Guru i w ich imieniu jako kontynuatorzy boskich linii przekazu duchowego na Ziemi prowadzą nauczanie i prowadzenie ludzi.

Osoby zainspirowane przez Sanatkumara będą wrażliwe na piękno, chętne do wyrażania się poprzez rytmiczną i rymowaną poezję, będą także pościć w piątki, gdyż w ten sposób okazuje się duchową więź z Mistrzem Królem Duchowej Hierarchii Światłości. Zainspirowani przez Sanatkumara będą poszukiwać żyjącego Guru - Mistrza Duchowego z dobrej linii przekazu, oddadzą się pod boskie przewodnictwo Guru i poświęcą duchowej Drodze Oświecenia. Wszyscy zainspirowani przez Sanatkumara wystrzegają się ćpania narkotycznych środków halucynogennych i spożywania substancji, które zaburzają świadomość jak alkohol, ayahuasca, LSD i inne wynalazki bardzo złych demonów. Zresztą adeptom wschodnich sztuk walki idących Ścieżką ku Oświeceniu za odurzanie się często obcinano głowę - aby więcej nie myśleli o piciu, paleniu ani ćpaniu.