Świadomość Bycia i Stawania się Boską Istotą

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

AHAM BRAHMA-ASMI jest działalnością Życia, pełnym działaniem Boskości przejawiającej się poprzez ludzką istotę, a z pomocą Aham Brahma-Asmi otwiera człowiek źródło Życia Wiecznego, źródło przedwiecznej duchowej Mocy i Energii Życia. Jam Boskim Jest albo Jam Boską Jest skrywa się w słowach niebiańskiego stwierdzenia Aham Brahma-Asmi, które otwiera człowieka dla Światła, Miłości, Pokoju i Prawdy, jakie można wydobyć z głębi wnętrza Boskiej, Duchowej Natury każdego jednego człowieka. Naturalną tendencją AHAM ASMI, Jam Jest, Jestem czy Ja Jestem jest Życie, Pokój, Piękno, Miłość, Harmonia, Obfitość, Bogactwo i każdy człowiek ma prawo do realizacji, do przejawiania wszelkich doskonałości Boskiej Natury wyrażanej afirmatywnie słowami Aham Brahma-Asmi. Jest to utwierdzanie się i uświadamianie oraz wzywanie swej Boskości, czyli własnej Duszy, Wyższej Jaźni czy Oświeconej Natury. Dobrze jak każdy Uczeń na wewnętrznej drodze będzie dokładnie studiować Aham Brahma-Asmi i wprowadzać w czyn wszystko, co płynie z tej sfery świadomości, która jest Stawaniem Się i Byciem. Boskość w Działaniu to Aham Brahma-Asmi, a prawdziwi uczniowie drogi duchowej zawsze głęboko rozumieją znaczenie i działanie tych słów, oczywiście w twórczy i aktywny sposób.


Kwiatuszek.png


Aham Brahma-Asmi to świadomość Istnienia jako Dusza czy Wyższa Jaźń, świadomość osoby pojednanej z całą ludzkością jako zbiorowym Duchem Człowieczeństwa, świadomość Ducha Całego Życia Planety, świadomość Energetycznego Zjednoczenia Wyższych Jaźni, Oświeconych Dusz. Uczeń, który próbuje zrozumieć te proste i potężne słowa, powinien zwrócić szczególną uwagę na swoje myślenie i mówienie, doskonalić jakość słów i myśli oraz wyrażać się tak, aby wspierać i rozwijać działanie wewnętrznej mocy i duchowej potęgi. „MOGĘ”, „POTRAFIĘ”, „MAM”, „CHCĘ”, „UMIEM”, „NAUCZĘ SIĘ” – to są słowa i pojęcia, które muszą mieć pierwsze miejsce w języku człowieka- ucznia i nie należy im zaprzeczać, a należą one do sztuki afirmatywnego, pozytywnego myślenia i mówienia. Aham Brahma-Asmi, ukryte też w słowie ABBA (Aham-Brahma plus Brahma-Asmi), w taki rozwinięty sposób jest wyrazem siebie każdej inteligentnej formy bytu, człowieczeństwa, półboskości i boskości Niebios. Upadewa, Półbogowie (Nadludzie), rozwijają potęgę Aham Brahma-Asmi do perfekcji, jako realizacyjną, działającą Żywą Moc Istnienia, Moc Bycia, Siłę Bytu. Samoświadomość Siebie i Stawanie Się Tym Kim Się Jest to doskonała aktywność stanu Aham Brahma-Asmi opisywanego przez Wedantę oraz Biblię, gdzie Anioł Boży opisuje siebie jako JESTEM KTÓRY JESTEM albo JAM JEST KTÓRY JEST. Pierwszym sposobem, w jaki każda inteligentna forma życia świadomego wyraża się, uświadamia samą siebie na poziomie Duszy, Wyższej Jaźni, jest właśnie Aham Brahma- Asmi, Jam Boskością Jest! Aham Brahma-Asmi to uznanie i wyrażenie własnej zindywidualizowanej Boskości czy Duchowości, podstawowy przejaw Duszy!


Kwiatuszek.png


Aham Brahma-Asmi to dla istot ludzkich i półboskich najpotężniejsza zasada aktywności, jaką łatwo mogą zrealizować, osiągnąć i użyć, a jest to odpowiedź na pytanie o to kim się jest, dokąd się zmierza, odpowiedź na pytanie o sens i cel życia. Codzienne uświadamianie Aham Brahma-Asmi oraz pogłębianie tego stanu bycia i działania jest zajęciem głeboko uduchowionych osób o wysokim stopniu samorealizacji. W istocie jest to kontemplacja i uświadamianie Boga na poziomie swej własnej Duszy, Wyższej Jaźni, otwieranie Źródła Życia i czerpanie Mocy z tego odwiecznego Źródła Życia. Aham to Ja, Wyższe Boskie JA, Aham Brahma to Jaźń Boża. Asmi to jest to, co JEST, BYCIE, ISTNIENIE, zaś AHAM ASMI to JAM JEST, JAŹŃ KTÓRA JEST, zawsze i wszędzie. Wdychanie Aham, zatrzymanie Brahma i wydychanie Asmi to dobra kontemplacja dla osób, które praktykują Jogę czy Tantrę i pracują głębiej nad rytmem i głębią oddechu życia. Brahman to Boskość, Duch Boży, Bóg Stwórca Życia, Boska Potęga Kreacji, Wola Tworzycielska. Aham Brahma-Asmi to Jaźń Twórcza i Boska Moc Tworzenia Życia i Zdarzeń, cała potęga afirmacji, stawanie się i bycie tym, do czego dążymy, to realizacyjna potęga ludzi i półbogów (nadludzi) urzeczywistnionych duchowo. Natomiast SAMITA, czyli Istność, Jestestwo to w Jodze określenie osoby przejawiającej rzeczywiście własną, indywidualną, szamańską BOSKOŚĆ.


Kwiatuszek.png


Aham Brahma-Asmi to Boskość, JESTEM, która jest zawsze Doskonała, pełna Życia, Zdrowia i Harmonii, i człowiek w myślach i słowach nie powinien tego wypaczać myśląc i mówiąc źle o sobie lub o innych ludziach, a już szczególnie o innych bliskich realizacji Duszy ludziach. Aham Brahma- Asmi jest całkowitym zdrowiem, obfitością i szczęściem, jest pokojem, prawdą i doskonałością, a człowiek może w głębi siebie wejść w ten stan Bycia i Istnienia w Bogu. Studiowanie ABBA to odkrywanie Magii Życia, sposobu użytkowania magicznych, duchowych mocy, charyzmatów. Magia jaką przynosi Uświadomienie swego Aham Brahma-Asmi oznacza, że człowiek będący duchowym Uczniem Guru całkowicie opiera się na Boskości, na Duchu Boskości w głębinach swego serca i żyje jako Boska Dusza w ludzkim ciele przejawiając zwyczaje, zrozumienie i możliwości aniołów oraz nadludzi!


Kwiatuszek.png


Brahma/n w osobowej postaci przedstawiany jest jako postać z czterema twarzami patrzącymi w cztery strony świata, co pokazuje iście szamańską zdolność panowania nad czterema żywiołami przyrody i działanie w świecie poprzez cztery żywioły, przez każdy z osobna lub z pomocą wszystkich jednoczenie. Brahman umiejscowiony jest w najniższym, podstawowym ośrodku świadomości znanym jako Muladhara Ćakra, Zbiornik Podstawy w dole tułowia, co przypomina, że świadomość Brahmana, Boskości, Wszechducha jest podstawową kwestią do osiągnięcia dla człowieka, który staje się człowiekiem będąc świadomy Boga i nie wcześniej! Cztery twarze Brahmana oznaczają też oprócz żywiołów przyrody Ziemi, Wody, Wiatru i Ognia, cztery doskonałości, duchowe cechy, działania Boskiej Duszy, czyli Ucznia Guru, a są to Maitri, Karuna, Mudita, Upeksza, czyli Przyjaźń, Współczucie, Radość i Pokój. Akceptacja Istnienia Boga, Boskości, Wszechducha jest realizacyjnym początkiem Duchowej Drogi Człowieczeństwa, a pogodzenie z Bogiem jest podstawowym procesem pozwalającym na świadomy rozwój wewnętrzny. Aham Brahma-Asmi oznacza, że ludzka istota, Jaźń, Dusza, będąc tworem Boga jest Dzieckiem Boga Doskonałego i Wiecznego. Wychodzimy z Boskości i powracamy w Bóstwo, jakim jest Stworzyciel - to podstawowa zasada Istnienia! Akceptowanie Boga i swej Boskiej Duszy to Człowieczeństwo.


Kwiatuszek.png


Aham Brahma-Asmi oznacza, że człowiek może stać się tak świadomym Obecności Boga, że w każdym momencie będzie wiedział i odczuwał spływające nań Boskie Promieniowanie, Ducha. Wyższa Jaźń, Boska Istota, Atman, zawsze jest i zawsze czuwa nad swoim zewnętrznym, materialnym i astralnym przejawieniem, z jakim mamy do czynienia. Utwierdzanie się w Boskim Bycie, w Boskim Istnieniu poprzez Aham Brahma-Asmi jest dobrą podstawą do praktykowania wszelkiego rodzaju właściwego, dobrego myślenia w każdej sztuce afirmowania czy w rozwoju potęgi myślenia! To czego Uczeń słucha, to nad czym rozmyśla czy bardziej fachowo medytuje z uwagą, jest tym, co Uczeń akceptuje, z czym się zgadza i z czym się identyfikuje dzięki poświęconej uwadze. Ważne jest, aby słuchać dobrej nauki z ust autoryzowanych nauczycieli i mistrzów duchowych, a przecież przekaz Oświecenia i Mądrości Bożej odbywa się z ust GURU do uszu i rozumu Ucznia oraz z Umysłu Mistrza do Umysłu Ucznia, bezpośrednio, stąd ważne jest i Słuchanie i Czucie GURU, jakim jest MISTRZ.


Kwiatuszek.png


Wzywamy was o ludzkie istoty, abyście nigdy nie mówili ani nie myśleli w sposób: „Jestem chory, biedny, opuszczony”, gdyż odgradzacie się w ten sposób od swej Wyższej Jaźni, od Boskiej Duszy, którą tak naprawdę jesteście i niszczycie cały potencjał swej wewnętrznej mocy i energii życia. Myślcie i mówcie raczej „Jestem zdrowy, bogaty, żywy” albo chociaż „Będę zdrowy, będę bogaty, będę żywy”. Tak sobie pomożecie o ludzie w Samorealizacji, w uświadomieniu sobie i przejawieniu Aham Brahma-Asmi, w uaktywnieniu swej czystej i zawsze dziewiczej, niepokalanej Boskości. W Imię Boga, zaprzestańcie stosowania błędnych i szkodliwych myśli oraz wyrażeń godzących w waszą Boskość, wyrażeń zamykających przed wami Bramę Duszy, Wyższej Jaźni, jaką naprawdę jesteście stając się przez to jaskinią wszelkiego złego ducha i demona niegodziwości. Bądźcie Miłującą Przyjaźnią, Współczuciem, Radością i Spokojem Boskiej Istoty Aham Brahma-Asmi. Myślcie i mówcie z zastanowieniem, a także w przemyślany sposób kontrolujcie i wypleniajcie wszelkie złe nawyki w mowie i myśli, które godzą w Pełnię, Obfitość i Mądrośc Duszy! Aham Brahma-Asmi to doskonała modlitwa, jak i medytacja, dla każdego jednego człowieka, wyrażona w Mowie Aniołów, Devów, o tak ogromnym znaczeniu! Bóg z Tobą!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów