Tajemnice Wiedzy Henochiańskiej

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Głęboko badaj tajemnicę starożytnej wiedzy, której język został zachowany aż po dzień dzisiejszy, a przecież PROROK HENOCH należał do największych, jacy kiedykolwiek pojawili się na tej Ziemi. Prorok Henoch pierwszy opisywał tajemnice duchowe dla ludzi w postaci przypowieści, które zawierają głębokie prawdy, a także użył jako symboli OWCE I BARANY oraz PASTERZY STAD, co jak wiadomo przeniknęło całą Bliskowschodnią kulturę duchową, która wydała zaratusztrianizm, islam, chrześcijaństwo i religię żydowską. Idee dane przez Proroka Henocha, siódmego Patriarchę tego cyklu świata żywe były i wśród wyznawców Proroka Zaratusztry i wśród wyznawców Abrahama czy Mojżesza, a później stały się podwalinami Drogi Jezusa z Nazaretu oraz Muhammada – założyciela Islamu, religii Pokoju!


Kwiatuszek.png


Prorok to posłaniec Niebios, wysłannik wyższego świata, osoba, która przeniknęła wszelkie tajemnice Niebios i Ziemi! A jest dla ludzi wiele sekretów o Królestwie Boga (ELOHI MAL’KHUT) oraz o świecie zła i cierpienia, jakim jest Piekło, Kraina Cienia, Mroczny Dół (SZEOL). Język starohebrajski z czasów Proroka Henocha zachował wiele głębokiej wiedzy, która obrazuje podstawowe duchowe tajemnice dla każdej religii, duchowej drogi, czy szkoły. ĒLOHÎM to podstawowe pojęcie oznaczające Boga, o czym wiedzą wszyscy chrześcijanie i Żydzi, a które arabski islam odczytuje jako ALLĀH z powodu odmiennych zasad odczytywania słów złożonych praktycznie z samych spółgłosek, jakie występowały w starożytności na Bliskim Wschodzie! ĒLOHÎM to słowo w liczbie podwójnej, dziś nieużywanej, słowo oznaczające doskonałą Boską Parę w stanie całkowitego zjednoczenia energetycznego, tak, że jedno żyje w drugim. ĒLOHÎM to Najwyższa Boskość, na którą składa się Bóstwo (JaHWaH) oraz Bogini (SzeKiNaH), gdzie pierwsze określane jest jako OJCIEC (AW), a drugie jako MATKA (EM) dla wszystkich stworzeń. Bóg, EL jest zatem, i Bóstwem i Boginią, a w zjednoczeniu stanowią wspaniałą Djadę, Dwójjedność w postaci ĒLOHÎM, z jednej strony OGNIA (ESZ), a z drugiej strony ŚWIATŁA (OR), bo tak często przedstawia się Całość Boga jako Ojca (AW) i Matki (EM).


Kwiatuszek.png


Człowiek (ADAM) stworzony na obraz i podobieństwo ĒLOHÎM, Boskiej Pary Rodzicielskiej, jest Człowiekiem Pełnym, którego jedna strona jest Mężczyzną (ISZ, Gewer), a druga kobietą (Isza). ADAM to nie jest mężczyzna, tylko Człowiek - mężczyzna i kobieta w doskonałej postaci, można powiedzieć Praczłowiek, Adam. Kadmon, Istota Pełna i Doskonała. Podział na płcie przyszedł później i Człowiek stworzony na Obraz i Podobieństwo Boga, ĒLOHÎM został podzielony na dwie połówki, które tęsknią do siebie wzajem i potrzebują naturalnie łączyć się ze sobą czując, że się wzajemnie dopełniają i uzupełniają w Jedną CAŁOŚĆ. ĒLOHÎM, czy jak wolisz ALLĀH to Ojciec (AW) i Matka (EM), doskonała i zjednoczona, oddana sobie wzajem Para Stworzycielska a jedno nie istnieje bez drugiego, tak jak nie ma Ognia (ESZ) bez Światła (OR) ani odwrotnie! Jest to wielka Tajemnica Prawdy dobrze znana ludziom Bliskiego Wschodu, że ĒLOHÎM to istota ani męska, ani żeńska, acz i męska i żeńska zarazem, bo BÓG WIEKUISTY to doskonale zjednoczona, stopiona, złączona PARA, która jest Istotą Rodzącą, Stwarzająca wszelkie formy bytu, wszystkie stworzenia, tak w postaci KADMON, niebiańskim, duchowej, jako wzory stworzeń, czyli dusze jak i w formie cielesnej, gdy rodzą się w stworzonych światach. Człowiek to Obraz Boga, ĒLOHÎM, a to jest ISZ (mężczyzna) i ISZA (kobieta). Prorok Henoch jako określenie mężczyzny używa też słowa GEWER, co daje i znaczenie męskości i znaczenie odwagi, dzielności, bohaterstwa. GEWERA to oczywiście dzielna kobieta, bohaterka, co oddaje dobrze obraz Człowieczeństwa. Tchórz, osoba tchórzliwa nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, daleko jej do człowieczeństwa, do humanitaryzmu, który oznacza pozytywne i pobożne BOHATERSTWO! Wiedza Henochiańska to prawdziwy hermetyzm i mistycyzm doskonale zbierany w odpowiednie ideały i pojęcia słów do studiowania i głębokiego rozważania.


Kwiatuszek.png


Ziemia to ADAMA, zaś człowiek to ADAM, zatem Ziemia to planeta ludzi i jednocześnie Ziemia to LUDZKOŚĆ, cała Ziemia to Ludzka, Duchowa Istota, Adam Kadmon, który przejawia się jako ISZ (mężczyzna) i ISZA (kobieta) we wszystkich żywych czy oddychających stworzeniach, bo wedle dawnych proroków takich jak HENOCH, wszystko co oddycha jest Stworzeniem Bożym, jest nie tylko ciałem ile DUSZĄ (NEFESZ) Oddychającą. Tak właśnie, NEFESZ to Dusza, Osoba, Istota Żywa, to coś, co powoduje, że Ciało (GUF) oddycha, czuje i myśli, je, śpi i rozmnaża się!


Kwiatuszek.png


Podobnie świat określany mianem SZEOL, Piekło, Kraina Cienia, Ciemny Dół to świat zamieszkały przez demony, złe duchy, przez pomroczne i złośliwe czorty, czyli SZĒD. Po prostu słowo SZĒOL to siedziba czy mieszkanie SZĒD, czortów, demonów czy diabłów. Słowo SZĒOL oznacza mrok oraz spód lub dolną część wszechświata, jednak nie jest to grób cmentarny jak sobie niektórzy tłumaczą, bo dół cmentarny to KEWER, po prostu grób, a SZĒOL to świat w którym się mieszka i przebywa, miejsce dla najgorszych i najniższych bytów jakimi są demony. W Piekle, w Krainie Cienia, Mroku panuje wieczna NOC (LAJLA), a Światło tam nie dociera, stąd SZĒOL zwany Ciemnicą, a demony (SZĒD) to byty nie znoszące Światła ani Ognia, to czorty gnieżdżące się w miejscach mrocznych, ciemnych i ponurych. Można zrozumieć SZĒOL jako mroczną Dolinę Złych Duchów, Diabłów. Imię SĀTĀN to imię jednego z upadłych Synów Bożych (BEN ELOHI), który stał się przywódcą demonów SZĒOLU i symbolizuje zawsze złego, demonicznego przywódcę, pełnego oszustwa, fałszu i korupcji polityka w rodzaju dyktatora, ciemięzcy, wyzyskiwacza i obłudnika.


Kwiatuszek.png


NIEBIOSA to w ogólności SZĀMAÎM (Szāmajim), świat wyższych, doskonałych, obmytych, oczyszczonych bytów. SZĀMAÎM to Niebo, Niebiosa, Siedziba Boga i Aniołów, a WODA to MAJIM (Maîm), to, co służy do OBMYCIA. Nie na darmo woda służy mistykom i religiom do rytualnych obmyć i ablucji, które uduchawiają. Naukowo nawet udowodniono, że czysta woda źródlana wiedzie do zdrowia, odmłodzenia i regeneracji organizmu, a to jest zawsze jakieś przybliżenie ku niebiańskiej doskonałości. Niebiosa SZĀMAÎM to wyższy świat duchowy, a nie obszar błękitu nieba rozumianego jako firmament pełen gwiazd, bo takie materialne Niebo to RĀKÎA (RĀKIJA) – siedziba planet i gwiazd. Niebianie, mieszkańcy Niebios SZĀMAÎM, to nie są kosmici ani ufoludki, bo nie pochodzą z obszaru RĀKIJA, które jest przestrzenią planet i gwiazd, także planet zamieszkałych przez inne niźli ziemska ludzkości.


Kwiatuszek.png


NESZĀMĀ(H) to Niebiańska, Boska Dusza, odpowiednia do tego, aby zamieszkiwać Niebiosa (SZĀMAJIM) to dosłownie „Przynależna Niebu” – Ne-Szāmā(h)! Jest to inny rodzaj duszy niźli ludzka Dusza, osoba zwana NEFESZ, to bardzo udoskonalona i uszlachetniona, można rzec ACIL NEFESZ, choć miano Szlachetna Dusza (Osoba) to jeszcze zbyt mało, aby dostać się do NIEBIOS, do SZĀMAJIM. W Niebiosach zawsze panuje SZĀLOM, a jest to ZGODA, POKÓJ pomiędzy wszystkimi mieszkańcami pierwszego już nawet z niebiańskich światów. Zgoda, Pokój jest oczywiście podstawowym przymiotem, cecha NESZĀMĀH, a przecież NESZĀ wywodząc się od ISZ(A) oznaczającego mężczyznę (kobietę) oznacza, że Niebiańska Dusza nie jest ani męska, ani żeńska, wznosi się ponad uwarunkowania samców i samic ludzkich, jest to przemienianie się Nefesz w istotę wyższego rodzaju. SZĀLOM to coś więcej i coś innego niźli Spokój w sensie Ciszy jak SZALEWĀ(H) czy SZEKET, choć oczywiście Cisza i Spokój są potrzebne jako podstawa SZALEWĀH do SZĀLOM! Mieszkańcy Niebios mają wiele wspólnego z ideałami takimi jak Zasłuchanie (SZEMIJĀH) oraz Czuwanie (SZEMIJRĀH), co pokazuje anielskie zajęcie jak SŁUCHANIE BOGA, Muzyki Niebios i siebie nawzajem czy Czuwanie, doglądanie i ochrona dzieł Boga, to jest stworzeń. Kraj zwany Niebiosami, SZĀMAJIM to kraj pilnie strzeżony, pilnowany i chroniony (SZĀM), co w oczywisty sposób pokazuje język Henocha! SZEMIM, czyli Semici, Słowianie, ci, którzy znają Imię, Słowo (SZEM) to niewątpliwie Niebianie i na Ziemi kandydaci do Niebios. Tyle wiedzy duchowej prosto i jasno wynika z henochiańskiego języka, jaki w naukach używa Prorok Henoch, dlatego poszukujący Boga powinni studiować oryginalne terminy i pojęcia, aby pojmować właściwie wszelkie Boskie (ELOHI) sprawy i ideały!


Kwiatuszek.png


NESZĀMĀ(H) – doskonała, boska Dusza nie jest ani mężczyzną ani kobietą, jest ponad cechami płci, cała przemieniona w Wielką Jasność, w Światło MĀOR, w Wielkie Światło i taka Dusza jest wielkim luminarzem, a MĀOR to też luminarz! Jest wielka różnica pomiędzy zwykłą Duszą – Osobą, a Niebiańską Duszą, przez którą jaśnieje Światło i która jest Luminarzem dla ludzkości, Osobą Doskonałą, Szlachetną (ACIL NEFESZ), a nawet czymś więcej! W Niebiosach, te spośród aniołów, które tam panują, mają władzę i są zwierzchnikami niebian zwane są MĀRUT, co Władzę, Zwierzchność i Panowanie oznacza, a są to ucieleśnienia Wielkiego Światła MĀOR, Wielkie Źródła Jasności dla całych Niebios, gdzie jest Wieczny Dzień (JOM).


Kwiatuszek.png


ASERET HAD’I BROT, potocznie Dekalog, Dziesięcioro Boskich Wskazań Kierujących Życiem to niewątpliwie Przewodnik i Alfabet Boskiej Duszy, w jej podróżowaniu w ziemskim wcieleniu na tej planecie. HADI oznacza prowadzenie i przewodnictwo, duchowe kierownictwo, a wskazania Dekalogu są niewątpliwie Kierownikiem Życia Duszy. ELOHI MAL”KHUT zamieszkują Anioły, MAL’AKH (MAL’ACH), co oznacza istoty poddane Władzy Króla, MELEKH ponad tym Królestwem Niebios, którym jest Królestwo Boże. Mal’akh to zwykły mieszkaniec Niebios Boga, w których MĀRUTAM są Władcami i Zwierzchnikami działającymi w imieniu Boga, Króla, a nie w swoim własnym. Jak w górze, tak i na dole, jak wewnątrz, tak na zewnątrz – powiada mądrość hermetyczna Proroka Henocha.


Kwiatuszek.png


Jeśli przyjdzie na Ziemię Wysłannik Boga, ELOHI SZĀLI’AKH, to będzie to istota Pokój (SZĀLOM) niosąca i bardzo Braterska, bo Brat, to ACH (AKH) i będzie to osoba tworząca Braterską Organizację, a BRATERSTWO to ACHAWĀ(H)! Wysłannik zawsze jest podobny Królowi Niebios i działa jako Król (Melekh) wewnętrznego, niebiańskiego Królestwa ucząc ludzi jak przeistoczyć się duchowo w Niebiańskie Dusze. Posłaniec przynosi Orędzie Boga, Posłanie i zbiór Nauk, które stanowią Pisma Święte, a wszystko to jest MESER (Posłanie, Orędzie) związane z realizacją Posłannictwa (MESIMA) i Boską Misją (ELOHI MESÎMA(H), jakie Król Niebios zlecił swemu Apostołowi Posłannikowi (SZĀLI’ACH) reprezentującemu Braterstwo Boga, ELOHI ACHAWĀ! Oczywiście, wokół królewskiego posłańca niebios, wytwarza się coś w rodzaju grupy duchowej władzy i zwierzchności, na podobieństwo MĀRUT, a są to Dusze Wielkiego Światła, które iluminują innych w Imię Boga i Posłańca!


Kwiatuszek.png


Wszystkie tajemnice Nieba i Ziemi, Ludzi i Aniołów ukryte są w mądrości Proroka Henocha i jego spadkobierców, którzy stworzyli religię noachiańską, zaratusztriańską, mojżeszową, chrześcijańską, a w końcu islam, jako największą reformację i odnowienie poprzednich, gdy podupadły i część odwiecznej Świętej Wiedzy zagubiły. A trzeba też pamiętać, że oprócz wyższego, wspaniałego świata Niebios, które ma SIEDEM sfer czy poziomów, a SZĀMAJIM to Niebiosa najłatwiej osiągalne, istnieją też sfery bardzo złe, sfery zniszczenia, zagłady i zatracenia jak GEJHINOM – Tartar, Piekło, Gehenna, Świat Zguby! Dosłownie jest to Dolina Zguby czy Zagłady tych, którzy są najgorsi spośród ZŁYCH (RA), bo Zło (ROA) jest przyczyną Piekła i Zguby. Podobnie DOBRO, czyli TUW jest przyczyna Niebios przyczyną istnienia Królestwa Boga, ale jest to Dobro mierzone wedle miary wyznaczonej przez ELOHIM i MĀRUT, przez Boga i Władze Niebios, a nie wedle ludzkich, egoistycznych umysłów czy wyobrażeń. Dobrze, jak ludzie spróbują Posłuchać Wysłannika Boga, Zrozumieć i nauczyć się czym wedle opinii Boga jest Dobro i Zło, aby potrafili prawidłowo rozróżniać i właściwie postępować w ludzkim życiu. Upadli ludzie, Nefilim nie idą do Niebios, lecz do SZĒOLU, w Mrok i Ciemność, a Światło Niebios jest udziałem nielicznych!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów