El

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

El - słowo oznaczające Boga w językach semickich, 2600 razy występuje w Biblii Hebrajskiej. El: prawdopodobnie od rdzenia "wl" - "być mocnym", "stać na czele". El był bogiem osobowym, ale od jego imienia wywodzi się w językach semickich ogólny rzeczownik "bóg" ( hebr. 'el, akad. 'ilu, arab. 'ilah, ugaryckie 'l, południowoarabskie 'ilumkuh "bóg"), a także termin biblijny Elohim. Uznawany za najwyższego Boga panteonu fenickiego, utożsamiany z greckim Kronosem, bogiem czasu i losu, przeznaczenia. El posiada tytuł Ojca Bogów oraz Ojca ludzi. Kultura fenicka obejmowała cały basen Morza Śródziemnego, stąd wielka popularność imienia El i jego form wśród wszystkich ras semickich. El przebywa na szczycie wysokiej góry w wielkim pałacu, u źródeł dwóch potężnych rzek. W mitologii fenickiej Góra Boga zwana jest Safon stąd jeden z przymiotów tytułów El Safon, Bóg z Góry Safon.

W mitologii ugaryckiej (rasa semitów) najwyższy bóg kananejski, który według tekstów z Ugarit (XV-XIV wiek p.n.e.) był stwórcą świata, ojcem i przywódcą bogów i ludzi - królem i sędzią, strażnikiem porządku kosmicznego i politycznego, wspierającym królów w sprawowaniu władzy. Występuje również jako mędrzec wyjaśniający sny. Był: wieczny, mądry, sprawiedliwy, dobry i miłosierny, życzliwy ludziom. Przedstawiano go jako siwobrodego mężczyznę, stojącego na szczytach gór lub na byku co miało symbolizować jego potęgę, albo pod postacią byka co miało oznaczać siłę seksualną w akcie tworzenia bogów. Jego żoną była Atirat (fen. Aszera). Na jednej z płaskorzeźb z Ugarit jest przedstawiony jako starzec z rogami na głowie siedzący na tronie. Miał wiele dzieci, ale do najważniejszych należeli: Hadad, Baal, Asztarte, Jam i Mot. Z czasem Boga El zdetronizował jego syn Baal i zajął jego miejsce razem z żoną Asztarte. Mit o przejęciu władzy przez Baala przypomina grecką opowieść o przejęciu władzy nad światem przez Zeusa.

Biblia używa cały szereg epitetów, tytułów Boga EL dając tym syntezę lokalnych form kultowych narodów semickich jak: El Eljon, El Szaddaj, El Chaj, El Olam, El Betel, El Jah, El Baruch, El Amijn (spolszcz. Amen), razem 33 lub więcej.

Wołacz Eli! Boże! Używany przez Chrystusa Jezusa na krzyżu przed śmiercią: Eli Eli Lama Sabachtani!