Przesłanie Jedności Źródła i Celu Drogi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W całej Euro-Azji istnieje jedno pierwotne Źródło religii, drogi do Boga, którego centrum jest obszar okolicy himalajskiej, czyli najwyższych gór świata. Starożytna kultura duchowo-religijna, wywodzi się z tego Źródła, a im bliżej gór Himālāya, tym bardziej prawdziwa i autentyczna jest w swej formie religia. Ustanawianie przez Posłańców z Niebios kolejnych religii zawsze było próbą dokonania odnowy życia duchowego i przywrócenia pierwotnej religii, drogi duchowego rozwoju człowieka. Pradawną religijną drogę duchowego życia zwiemy Wedayaną, czyli religią Prawedyjską, z której pochodzą wszystkie rodzaje kultów religijnych w Azji, Europie i Afryce! Droga do Boga zawsze jest zwróceniem się ku siedzibie i Źródłu religii w Himālāya, gdzie Strażnicy Drogi, Rycerze Światła przechowują wszelkie skarby autentycznej duchowej kultury ludzkości, wiedzę prawdziwej religii. Obszar Himalayów zwany jest Ojczyzną Ducha, Haimawat, ojczyzną mistrzów i proroków, objawicieli prawdziwej religii Boga, która gdziekolwiek głoszona ma zawsze takie same istotne zasady i nauki. Historycznie ze starożytnej religii wedyjskiej powstały takie tradycje jak braminizm, zaratusztrianizm, semityzm, buddyzm, chrześcijaństwo, islam i każda tradycja religijna w Euro-Azji, jaka jest.


Kwiatuszek.png


Religia oznacza lgnięcie, przybliżanie i dążenie człowieka do Boga, rozwijanie przez człowieka związku z Bogiem i poszukiwanie duchowego wzrostu w Bogu. Kultura prawedyjska jest istotą wszystkich religijnych szkól, a jej mądrość łączy dziś i jednoczy w harmonii prawdziwych wyznawców wszystkich rozlicznych wiar i kultur, które pochodzą od Boga, z Praźródła. Oczywiście systemy pseudoreligijnej czarnej magii oparte na stosach inkwizycyjnych i napastniczych wcale nie świętych wojnach nie zalicza się do religii, ale do jej wynaturzeń i wypaczeń. Człowiek musi mieć wiarę w Boga, cierpliwość, miłość i uwielbienie dla Boga, musi bezinteresownie służyć duchowej wspólnocie, pomagać biednym i cierpiącym, a wszystko to z radością czyniąc będzie mógł być uznanym za bhaktę - wyznawcę i wielbiciela Boga! Miłość, czyli bhakti, stanowi warunek wstępny przynależności do jakiejkolwiek autentycznej religijnej szkoły, a z miłowania Boga rodzą się dobre, święte czyny, myśli i ludzkie humanitarne działania! Sekty palące ludzi na stosach ani mordujące innowierców nie były, nie są i nie będą religiami, ani do Boga nie prowadzą, a jedynie służą złu i zatracie, do której wiodą nieuchronnie. Kto obcuje z Bogiem, pełen jest uwielbienia i oddania dla Boga, a także pełen miłości do bliźnich, w szczególności do innowierców, i nie wywyższa się ponad inne szkoły myśli religijnej, pamiętając o wspólnym źródle pochodzenia! Należy dobrze przestudiować historię systemów uchodzących za religijne, gdyż to, co jest zbrudzone krwią niewinnych czy ciemiężeniem innych ludzi, paleniem żywcem na stosach, morderczymi krucjatami zdecydowanie religią nie było, nie jest i nie będzie, a to z powodu skażenia zbrodnią! Miłość głosi pokój, a prawdziwi wyznawcy prawdziwych religii Boga, często byli i są ciemiężeni i prześladowani przez złe istoty inkarnujące się w ludzkich ciałach.


Kwiatuszek.png


Wielka India, Mahābhārta rozwijała się kiedyś od świętych gór Himalaya aż po Ural, obejmując ogromne tereny Azji od wyspy Bali w Indonecji, aż po Egipt, a ślady religii wedyjskiej znajdujemy w każdej religijnej kulturze indoeuropejskiej. Słowiaństwo należało i należy do indoeuropejskiej kultury religijnej, a wedle wielkich wieszczów takich jak Słowacki, prawdziwa duchowość i prawdziwa religia będzie się odradzać właśnie w Polsce, która zrzuci katorżniczy bat zaborców i ciemiężycieli, którzy na pewno nie byli ludźmi religii, ale rzymskimi imperialistami o złych skłonnościach. Bhakti, miłowanie i uwielbienie Boga oraz rozlicznych Boskich Wcieleń jest podstawą religijności, a Dobroć jest fundamentalną oznaką Miłości do Boga u każdego człowieka. Miłość Boża, Poświęcenie, Służba oraz prawość są filarami prawdziwej religii i w każdej rzeczywistej religii są obecne. Brak, choć jednego filaru dyskredytuje tak rzekomego wyznawcę jak i religijny system, a każdy z was, ludzi musi sam siebie zapytać, czy poświęca się Bogu i czy poświęca siebie dla dobra innych. Egoizm jest przeszkodą w życiu religijnym, duchowym, egoizm jest zakałą człowieczeństwa, a bezinteresowna służba i poświęcenie jest oznaką każdego odłamu prawidłowej religijnej drogi i postawą autentycznych wyznawców. Wielcy prorocy ludzkości dawali wielokrotnie przykłady ofiarnego poświęcenia, służby, miłości i troski, a zwykle też żyli skromnie i ascetycznie. Kapłani prawdziwej religii prowadzą życie skromne, bez luksusu, często rezydują w przyświątynnych pustelniach, często poszczą, a cokolwiek uzbierają jako datki przeznaczają na pomoc biednym i cierpiącym ludziom. Przepych pijaństwo i obżarstwo, chciwość posiadania nie ma związku z autentyczną religią, a jej oznaką są ubogie i skromne pustelnie, post i modlitwa, czytanie świętych pism, pomaganie potrzebującym, wspieranie innych, a nie siebie! Nie jest łatwo znaleźć religię Boga i jej Kapłanów, ale kto szuka ten na pewno znajdzie Miłość, Pokój, Odważne Poświęcenie i Braterstwo Ducha, który nie pozwala na żadne wywyższanie się ponad innych! Prawdziwa religia zawsze proklamuje, że Bóg jest jeden, gdyż ten, kto stworzył wszechświat i wszystko to, co istnieje musi być jeden i ten sam, choć w różnych językach i kulturach nazywany jest różnymi imionami. Najdawniejsze imiona Boga to Brahman, Tao, Theos, Allah, Elohim, El, Śiwa, Manitou, i w każdej kulturze religijnej znajduje się te święte imiona od pradawnych czasów.


Kwiatuszek.png


Religia uwydatnia w człowieku wzniosłe i duchowe uczucia oraz myśli skłaniając do służby bezinteresownej całemu społeczeństwu, a także przyrodzie - dla dobra całej planety. Religia wydobywa z człowieka wszystko, co wielkie, dobre i szlachetne, a także naucza postrzegania jedności całej ludzkości i jedności w swej istocie wszystkich religijnych wiar i kultur! Religia jest jakby nurtem czy falą niosącą całą ludzkość na oceanie życia, a człowiek nie może żyć bez religii i duchowej strony życia, gdyż każdy prędzej czy później budzi się do poszukiwania Boga! Trzymanie się zasadniczych nauk proroków - awatarów, czyli założycieli systemów religijnych uniemożliwia zbłądzenie i popadanie w fanatyzm czy dogmatyzm! Pan Buddha głosił, że Prawda i Niekrzywdzenie są podstawowymi warunkami uwolnienia z więzów iluzji i fałszu. Pan Jezus uczył, że wszyscy są dziećmi Boga, zatem powinni żywić braterskie uczucia i miłować się wzajemnie. Pan Muhammad głosił, że cała ludzkość stanowi jedną wielką duchową rodzinę, a modlitwa jest najlepszym środkiem zapewniającym pokój i bezpieczeństwo. Wszystkie te ideały pochodzą z pierwotnej, prawedyjskiej kultury duchowej, która ciągle się odradza dla wyzwolenia, zbawienia duchowo zaawansowanych osób w każdym ludzkim pokoleniu! Wielcy Święci, Posłańcy Boga, jak Śrî Rāma, Zaratusztra, Kryszna, Buddha, Mojżesz, Jezus, Muhammad głosili wzniosłe zasady i nauki, a wielu czerpało z ich nauczania inspiracje do życia w miłości, pokoju, prawdzie i uczciwości. Niestety tylko część, może ćwierć ludzkości jako tako stara się żyć w zgodzie z boskimi naukami na zasadach prawości, miłując bliźnich i współczująco pomagając cierpiącym!


Kwiatuszek.png


Nie można mówić o religii, jeśli nie postępujesz w zgodzie z zasadami głoszonymi przez proroków, mistrzów czy świętych założycieli religijnych szkół i tradycji. Ci, którzy w imię religii zaspokajają swoje egoistyczne interesy i żądze jedynie psują i degenerują religię, szkodząc szczerym poszukującym drogi do Boga. Misjonowanie mieczem czy stosem inkwizycji to zbrodnia przeciw ludzkości, a nie religia. Szukajcie o ludzie prawdziwej religii, a jest z nią zawsze żywy kult poświadczonym przykładami jej wyznawców, którzy chętnie pomagają innym i poświęcają siebie dla dobra wspólnoty, dla dobra społeczności. Szanuj każda religię ludzka istoto, o ile nie niszczy ona płomienia jedności i braterstwa ludzkości, a także pozwala swobodnie żyć i działać innym wyznaniom religijnym! Religia uczy, że człowiek powinien czuć i wielbić Boga z wdzięczności za rozliczne błogosławieństwa, religia uczy, że każdy człowiek powinien modlić się żarliwie o pokój, dobrobyt i okazywać miłosierdzie innym. Religia uczy, aby okazywać pomoc i litować się nad cierpiącymi oraz podporządkowywać swoją małą wolę ludzką, Woli Boga Najwyższego! Religia uczy samoopanowania i kontroli nad zmysłami oraz lekcji nieprzywiązania do rzeczy materialnych! Religia napomina człowieka, aby wyzbywał się złych skłonności i jaśniał w swym wnętrzu chwałą dobrych właściwości!


Kwiatuszek.png


Wypaczenia w religiach powstawały w ten sposób, że po śmierci założycieli i odnowicieli ich uczniowie wypaczali nauki i kłócili się z powodów własnych, egoistycznych interesów. Powstawanie schizmy jest kresem rozpadem religii i totalnym wypaczeniem spowodowanym egoizmem ludzi ciemnych i złych, którzy chcą wykorzystywać religię dla swojego zysku. Przyczyną konfliktów, przemocy, wojen i goryczy w świecie nie jest religia Boga, jak niektórzy uważają, ale egoizm złych ludzi, którzy dla zysków podszywają się pod religię czyniąc zło i wypaczenia! W ludzie, powinniście trzymać się swojej wiary w Boga i miłości Bożej a jest to uniwersalne przesłanie pochodzące ze źródła każdej religii! Modlitwy muszą być powtarzane z miłością i współczuciem i wtedy będą miały wartość. Modlitwy i medytacje praktykowane w grupie są o wiele potężniejsze i skuteczniejsze, niżli te w samotności, a droga duchowa jest drogą jednoczenia się indywidualności we Wspólnocie wokół tych, którzy jako Filary Religii pokazują Boską Drogę. Kochaj Boga ludzka istoto, miłuj innych ludzi, pomagaj potrzebującym, chroń życie przyrody, nie krzywdź dobrych ludzi. Oto nasze przesłanie!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów