Podstawy Praktyki Modlitewnej Mantra Jogi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mantra to sylaba, pojedynczy dźwięk albo złożenie kilku sylab dla osiągnięcia specjalnego wibracyjnego działania i wpływu podczas zwyczajnych modlitw, religijnych śpiewów czy magicznych terapii. Typowa Mantra czy mantryczne, udźwiękowione słowo zakończone jest nosową, wibrującą samogłoską, brzmiącą podobnie do „M”. Mantra to tajemne, magiczne słowa służące do połączenia z siłami i mocami natury, wyższymi bytami, aniołami czy świętymi osobami. Mantra to także głęboko przeżywana wibrująca modlitwa otrzymana od świętej osoby, duchowego mistrza czy w objawieniu od dobrego, boskiego anioła lub archanioła! Mantra posiada zawsze głębokie znaczenie, które nie jest łatwe do pojęcia dla przeciętnego umysłu, ale zostaje objawione praktykującym w długotrwały i rzetelny sposób z całkowitym oddaniem! Podstawowe działanie każdej Mantry zawsze jest głęboko terapeutyczne i oczyszczające w zakresie usuwania przeszkód związanych z realizacją celów, jakie dana Mantra wskazuje. Mantra jest drogowskazem i pokarmem każdej ludzkiej duszy, każdego uduchowionego i oświeconego człowieka, a przykładem praktyki Mantry jest zarówno Modlitwa Słowa w mistyce hezychasmu, jak i chorały gregoriańskie z Góry Atas! Muzycznie, Mantra to wibrująca Alikwota używana w śpiewie, nuceniu czy melorecytacji, a głębokie i wzniosłe wibracje głosu często pomagają w uzdrawianiu! Mantra służy wielbieniu Boga i połączeniu z aniołami Władcami Niebios, Stwórcami Życia czy Panami Sfer!


Kwiatuszek.png


Sanskryt jako święty, anielski alfabet liczący w zasadzie 50 wyraźnych dźwięków, głosek, jest podstawą do tworzenia i praktykowania Mantra Jogi, podstawowej, elementarnej metody wewnętrznego rozwoju i samodoskonalenia w bieżącej epoce Kālī Yuga, czyli Epoce Bogini Czasu. Mantra to w zasadzie jedyna droga do osiągania spełnienia życzeń i pragnień, gdyż jest to naukowo i głęboko praktykowana ścieżka Modlitwy, podstawa każdej religii czy drogi uduchowiania i rozwoju. Mantra pozwala pokonać wszelkie przeciwności, wrogów, trudności, rozpuszcza wszelkie problemy, ale musi być praktykowana szczerze z wiarą i zaangażowaniem, dokładnie według zaleceń konkretnego mistrza duchowego czy nauczyciela, a także z poszanowaniem ogólnych praw i zasad praktyki.


Kwiatuszek.png


Jeśli jesteś, o ludzka istoto, stała i wytrwała, stanowcza w swym usiłowaniu, to szybko osiągniesz sukces i powodzenie, gdyż każda wytrwała Modlitwa zostaje nagrodzona! Osoby, które są sceptyczne i złośliwie powątpiewające, muszą najpierw zmienić swój charakter, wzmocnić i utrwalić ufność, zaufanie i wiarę, gdyż do Boskości podchodzi się z wiarą, bez nieufności i oporów, a Dewy, Anioły nie cierpią nieufnych i nieuczciwych w swym podejściu ludzi. Mantra musi być praktykowana pod przewodnictwem kompetentnego Guru, Mistrza - Przewodnika Duchowego o dużym doświadczeniu, a osoba praktykująca musi być wytrwała w swej praktyce.


Kwiatuszek.png


Mantra Joga wymaga trzech rzeczy: pragnienia wyzwolenia czy zbawienia, towarzystwa uduchowionej grupy, a także bezegoistycznej służby pomagania bliźnim, a wtedy rezultaty są maksymalnie szybko osiągalne. Osoba musi szanować swego Guru-Hierofanta i mieć pełną wiarę w swego ziemskiego przewodnika – nie powinna silić się na dostrzeganie wad, błędów czy grzechów w Guru ani nie może źle mówić o swoim Guru, inaczej będzie odrzucona, a nawet pokarana surowo przez Niebiosa. Podstawą dla rozpoczęcia praktykowania Mantra Jogi jest znalezienie sobie odpowiedniego Guru, przyjęcie Błogosławieństwa Inicjacji i wytrwałe podążanie za wskazówkami Przewodnika, który udziela człowiekowi Łaski, jaką jest INICJACJA i wtajemniczanie w moc i potęgę Mantr! Szczerość, uczciwość, otwartość, zaangażowanie to także klucze postępu i powodzenia w tej najłatwiejszej, podstawowej metodzie duchowego rozwoju, opartej na inwokowaniu, modleniu i przywoływaniu mocą dźwięku. Zasadą jest, że ludzie muszą utrzymywać swoją duchową praktykę, Sādhanę, Mantrę w ścisłej tajemnicy i nie powinna ona być znana nikomu oprócz Guru oraz osób, z którymi jest wspólnie praktykowana, co jest ustanowioną przez Niebiosa zasadą hermetyzmu praktyki duchowej.


Kwiatuszek.png


W czasie praktyki Mantr czy Medytacji nie wolno myśleć o problemach czy kłopotach ani przeżywać złości czy zazdrości, gdyż mogą z tego powstać niedobre problemy i zaburzenia. Siadając do praktyki Mantry czy Medytacji należy się wcześniej uspokoić i rozluźnić, a o wszelkich problemach zapomnieć, skupiając się jedynie na celu, do którego się dąży. W szczególności, Mantra nie powinna być słyszalna dla osób postronnych, niepraktykujących duchowo członków rodziny czy sąsiadów, a to, co człowiek otrzymał w czasie duchowych Inicjacji nie powinno być nikomu obcemu ujawnione bez pozwolenia Guru, gdyż transmisja Mantr i Medytacji należy do odpowiednio wykształconych nauczycieli. Tak jak nauka transplantacji serca musi być dokonana przez osoby bardzo kompetentne, tak praktyki duchowej trzeba się uczyć od Guru lub kompetentnych Aćarjów. To, co jest dobre dla ciebie, może być niedobre dla innych ludzi i o tym trzeba zawsze pamiętać. Nie należy się zapoznawać z Mantrą dla ciekawości co ktoś robi, bo otrzymanie Mantr wiąże się z obowiązkiem ich praktykowania w określony sposób, a siły wyższe, anielskie potrafią karać ludzi, którzy lekceważą obowiązki nałożone przez Władców Niebios i nie należy sobie z praktyki żartować ani kpić, ani szydzić z cudzej praktyki, czy wymawiać Mantramów bez odpowiedniego zaangażowania, szacunku, nabożności!


Kwiatuszek.png


Praktykujący Mantramy, recytacje, śpiewy, inwokacje, czy mentalne wizualizacje i powtarzania w rytm oddechu powinien odżywiać się zdrową, jarską dietą dobrą dla każdego człowieka, bo człowiek jest generalnie przeżuwającym roślinożercą, a roślinny pokarm sprzyja oczyszczeniu i uzdrowieniu tak ciała jak i umysłu. Pokarmów mięsnych należy unikać, a zboża i ich przetwory, owoce, warzywa, rośliny strączkowe lub niewielką ilość pokarmów mlecznych przyjąć za podstawę codziennego odżywiania. Czyste, roślinne odżywianie bardzo pomaga w oczyszczeniu ludzkich umysłów i ułatwia życie duchowo-religijne oraz osiąganie Boga.


Kwiatuszek.png


Mantra Sādhana w klasyczny, indoeuropejskim stylu wskazywanym przez wedyjską duchowość obecną w całej Eurazji i we wszystkich religiach Superkontynentu obejmuje pięć aspektów. Podstawą jest Āsana, Siedzenie w medytacyjnej postawie takiej jak siad klęczny (Wadźra) czy Lotos (Padma), a najczęściej używana jest postawa owocu, spełnienia, znana jako Siddhāsana, gdzie siedząc skrzyżnie trzyma się piętę jednej nogi przy kroczu, a drugą na niej, zaś ręce spoczywają na kolanach. Siedź tak przez ćwierć lub pół Muhurty (12-24 minuty) myśląc intensywnie o Bogu, Bóstwie czy Bogini, jakimś Aniele (Dewie) czy Świętej Osobie, a praktyka ta zniszczy twe grzechy i pozwoli osiągnąć Mokszę, Wyzwolenie.


Kwiatuszek.png


Drugim aspektem jest głębokie, równoważące przeciwieństwa oddychanie zwane naprzemiennym, co zwie się generalnie Prāńajamą. Siedząc w Lotosie lub Siddhāsanie (Pozycji Doskonałej) zatkaj prawym kciukiem prawe nozdrze i wdychaj lewym nozdrzem. Potem zatkaj palcem serdecznym prawej ręki lewe nozdrze i wydychaj przez prawe, po czym wdech zrób prawym nozdrzem, zatkaj je prawym kciukiem i wydychaj lewym nozdrzem. Zacznij od 10-20 cyklów takiego oddychania z rana przed wschodem Słońca i wieczorem, stopniowo zwiększając ilość cykli oddechu, który oczyszcza mocno energetyczne kanały organizmu. Trataka to trzeci rodzaj praktyki, a jest to skupienie przez określony czas na jednym przedmiocie jak płomień ognia, kryształ, punkt, sylaba Om czy postać Anioła, skupienie z pomocą wzroku, poprzez wpatrywanie. Kolejną, czwartą częścią Mantra Sādhany jest Dźapa Pudźa, czyli regularne recytowanie Świętej Frazy takiej jak Gāyatri Mantra czy Chwałą Bogu - Om Namaśśiwāja! Recytacja ma trzy podstawowe formy, czyli głośne lub śpiewne intonowanie, szeptanie lub mruczenie oraz myślowe powtarzanie w rytm oddechu, a każdy sposób musi być dobrze nauczony, oczywiście od Guru czy Aćarji (Nauczyciela)! Jeśli Mantram przekazany jest przez Guru, często zawiera zestaw rytualnych gestów (Mudr) lub czynności, które zwane są Njasa i są bardzo wielką pomocą w recytacji! Rytuał taki jak Agnihotra, Homa, jest wykonywany na końcu praktyki jako Ofiara Ogniowa, co jest istotną częścią wedyjskiej, eurazjatyckiej kultury duchowej. Agnihotra, Homa, to ostatnia, piąta, ceremonialna część Mantra Jogi i generalnie nie jest wykonywana z pominięciem wszystkich poprzedzających elementów, co profani mają w zwyczaju czynić. Początkujący nie powinni przekraczać jednej Muhurty (48 minut) w jednorazowej sesji takiej poważnej, wedyjskiej praktyki duchowej i oczywiście nie praktykuje się bez szczegółowego, ustnego wprowadzenia przez Oświeconą Istotę, jaką jest Guru lub przez upoważnionego Āćārję (Nauczyciela Duchowego). Ci, którzy dużo rozmyślają o Bogu, Allāh, Elohim, Jahwe, Śiwa, muszą się koncentrować wewnątrz głowy na poziomie linii brwi, w punkcie koncentracji obrazu z oczu wewnątrz mózgu, a z czasem będą mogli ujrzeć Boskie Światło.

OM TAT SAT! OM! OM! OM!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów