Horoskop

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Horoskop (kosmogram) - opis nieba w danej godzinie znanej jako hora - godzina planetarna; mapa opisująca położenie ciał niebieskich względem Ziemi i konkretnego miejsca urodzenia w danym momencie; obecnie stosowana konwencja dwuwymiarowa jest uproszczonym przedstawieniem tego stanu. Wnioski wysnuwane na tej podstawie dotyczące charakteru danego wydarzenia (np. urodzonego w tym czasie i miejscu człowieka) lub jego dalszego rozwoju określa się mianem interpretacji horoskopu.

Horoskop to z gr. hora – godzina, dokładny czas oraz skopein – badać, dociekać. Rysunek (najczęściej w kształcie koła lub kwadratu) przedstawiający obraz Układu Słonecznego w danym momencie w odniesieniu do danego punktu na Ziemi; do sporządzenia horoskopu niezbędna jest znajomość dokładnego czasu (data, godzina i minuta) oraz miejsca danego zdarzenia; horoskopem nazywamy również astrologiczną interpretację kosmogramu.

Błędem jest nazywanie horoskopem ogólnej charakterystyki osób urodzonych ze Słońcem w danym znaku zodiaku czy przepowiedni zamieszczanych w kącikach astrologicznych czasopism; postawić horoskop to obliczyć i wykreślić wspomnianą wyżej mapę (lub jej uproszczone przedstawienie), gdzie podstawą są Gwiazdy Stałe, Ascendent, Księżyc, Słońce oraz widzialne planety.

Wiara w informacje z dobrze zrobionych horoskopów jest świętą boską wiedzą, ponieważ zdarzenia mające się przytrafić człowiekowi generalnie zna tylko Bóg, a ich odgadnięcie przez istotę cielesną wymaga interwencji Ducha Świętego, Ducha Bożego, osoby na wysokim stopniu rozwoju duchowego, jasnowidzącą. Horoskop pokazuje że los ludzi zapisany jest bardzo indywidualistycznie w ciałach niebieskich i z ich obserwacji można bardzo wiele informacji odczytać, jednak niektóre z wiadomości wymagają specjalnego przygotowania astrologa w dziedzinie duchowej i magicznej. Podstawą interpretacyjną horoskopu jest Triada trzech punktów: Ascendentu, Księżyca i Słońca rozpatrywanych wedle znaku, domu i gwiazdozbioru. Mamy 1728 kombinacji początkowych dla interpretacji horoskopu, a jest to Ascendent w 12-tu znakach, Księżyc w 12-tu znakach i Słońce w 12-tu znakach, gdzie z kombinatoryki mamy: 12 x 12 x 12 = 1728 kombinacji znaków i tych trzech obiektów. Bez dokładnej godziny urodzenia, mamy jedynie 144 kombinacje horoskopowe, tak zwane filary ogólne w postaci znaków Księżyca i Słońca czyli znaków Świateł...

W tradycjach wschodnich, odwedyjskich jak brahmanizm, hinduizm, dżainizm czy buddyzm astrologia wedyjska i tybetańska oraz także chińska jest nauką postrzegania wpływu wyższej siły czy istoty na istotę ludzką i Wszechświat. Według prawa karmana horoskop urodzeniowy jest interpretacją skutków naszych działań w obecnym i przeszłych życiach, pokazuje także stan człowieka na ścieżce rozwoju duchowego, lekcje do przerobienia.

nimitta-matram evasau srjyanam sarga-karmani pradhana-karani-bhuta yato vai srjya-śaktayah (vedanta sutra 2.1.34): W stworzeniu materialnym Bóg jest tylko najwyższą przyczyną. Bezpośrednią przyczyną jest natura materialna, dzięki której pojawiła się ta manifestacja kosmiczna. Jest wiele gatunków żywych istot, takich jak półbogowie, istoty ludzkie i niższe zwierzęta, i wszystkie z nich podlegają skutkom swoich przeszłych dobrych i złych czynów. Bóg tylko odpowiednio ułatwia im spełnianie takich czynów i reguluje je trzema siłami natury materialnej – gunami. Nigdy jednak nie jest odpowiedzialny za ich przeszłe i obecne czyny.

Astrologia, a zabawa gazetowa w horoskopy znaków Słońca

Tak zwane horoskopy gazetowe dla znaków Słońca nie mają większego znaczenia w astrologii, są bardziej rodzajem gazetowej zabawy, która ludzi wprowadza w błąd na temat astrologii. Większość publikowanych dziś horoskopów w prasie kolorowej jest jedynie formą zabawy, ma charakter ogólny i dotyczy znacznych grup populacji uszeregowanych według daty urodzenia (zwykle w powiązaniu ze znakiem Zodiaku dla Słońca, to jest odcinkiem ekliptyki gdzie znajduje się Słońce). Ich autorami bywają osoby całkowicie nieznające się na astrologii, a często przepisywane są teksty z innych czasopism z przed kilku lat. Jeśli ktoś chce realnie poznać horoskop o tranzyty, powinien zamawiać indywidualnie dla siebie usługi u profesjonalnych astrologów ezoterycznych, takich, którzy nie zajmują się "niemądrymi zabawami" kolorowych czasopism", także tych pseudoezoterycznych.