Domy

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Domy - w horoskopie, inaczej: pola, sektory. Pojęcie domów horoskopowych w literaturze, jaka dotrwała do naszych czasów pojawia się chociażby w IV wieku e.ch. u Firmicusa. Ptolemeusz rozróżniał strefy wpływów. Podobnie, jak Zodiak odzwierciedla wędrówkę pozornego Słońca po niebie w cyklu rocznym, tak podział na domy horoskopowe jest odwzorowaniem dziennego ruchu pozornego Słońca.

W interpretacji horoskopu domy określają dziedzinę życia, w której manifestuje się energia planety, zmodyfikowana przez Znak Zodiaku, w którym przebywa i Aspekty, jakie tworzy ona z innymi planetami.

W opiniach astrologów współczesnych nie ma jednoznaczności, co do tego, jak należy dokonywać podziału horoskopu na domy. Powstało wiele różnych systemów domifikacyjnych opartych na różnych zasadach podziału i każdy z nich ma zarówno grupę zwolenników, jak i przeciwników. W Europie najpopularniejszy jest stosunkowo młody podział domów według systemu Placidusa (który w rzeczywistości nie spełnia kryterium dla pojęcia Domu w profesjonalnej astrologii). Wobec takiej różnorodności w każdej analizie astrologicznej wymaga się podawania, w oparciu o jaki system domów ona powstała.

Tradycja astrologii wedyjskiej, perskiej, chaldejskiej i hermetycznej (orficko-pitagorejskiej oraz mitraickiej) stosuje domy równe i pełne, zamknięte, jako najlepsze do dokonywania predykcji. Domy równe i pełne, o długości znaku zodiaku można nazwać domami predykcyjnymi.

Domy równe (już II wiek ne Vettius Valens, a także astrologia orficko-pitagorejska, hermetyczna) - najstarszy (często niesłusznie przypisywany Ptolemeuszowi) i najprostszy system domifikacyjny, używany obecnie głównie przez największych profesjonalistów astrologii. Wykorzystuje Ekliptykę jako podstawową płaszczyznę podziału. Poczynając od Ascendentu dzieli Ekliptykę na 30-stopniowe równe odcinki, tak jakby Punkt Ascendentu pokrywał się z Punktem Barana. W tym systemie wierzchołek dziesiątego domu wypada w innym miejscu niż Medium Coeli (odpowiednio również wierzchołek domu czwartego nie pokrywa się z IC).

Dom zamknięty, Dom pełny - całkowicie zawierający się w jednym znaku i nie zawierający żadnej planety.