Punkt Barana

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Punkt Barana - Punkt Barana (w sanskrycie Meśadhi) – jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim. Moment przejścia Słońca przez punkt Barana oznacza początek astronomicznej wiosny na półkuli północnej planety Ziemia. Dlatego nazywany jest także punktem równonocy wiosennej.

Wskutek precesji osi obrotu Ziemi punkt Barana cofa się po ekliptyce, dokonując pełnego obiegu w ciągu około 25 800 lat (tzw. Rok platoński). Ponad 2 tysiące lat temu, u początku tak zwanej ery chrześcijańskiej, punkt Barana znajdował się w zachodniej części konstelacji Barana, skąd wziął swą współczesną nazwę. Wskutek precesji przemieszcza się z każdym rokiem o ponad 50″ (minut kątowych) na zachód i obecnie położony jest już w zachodniej części konstelacji Ryb. W konstelacji Ryb znajduje się od 67 n.e. W 2597 roku punkt Barana licząc współrzędne ekliptyczne na dzień znajdzie się w gwiazdozbiorze Wodnika (o ile aktualen granice gwiazdozbiorów nie ulegną poważniejszej zmianie).

Precesję punktów równonocy znał w II wieku p.e.ch., astrolog i astronom Hipparchos z Nikei. Obliczona przez niego wartość rocznej precesji (46") niewiele odbiega od współcześnie wyliczanej 50,26". Precesja punktu równonocy znana była astrologom wedyjskim w czasach, gdy ów Punkt znajdował się w Plejadach, dość daleko mając do gwiazdozbioru Barana, jednak już wtedy nazwę posiadał z poprzedniej epoki platońskiej.

Punkt Barana (Meśadhi) jest początkiem układu współrzędnych zarówno równikowych, jak i ekliptycznych. Wzdłuż równika niebieskiego mierzy się wartość rektascensji, a wzdłuż ekliptyki – długości ekliptycznej. Gdy Słońce znajduje się w punkcie Barana, różnica między lokalnym czasem słonecznym a lokalnym czasem gwiazdowym wynosi 12 godzin.