Bhadźan

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bhadźan, bhadżan, bhadźana - w dewanagari भजन ang. bhajana, bhajan - to rodzaj indyjskiej religijnej pieśni uwielbienia. Bhadźan nie ma stałej formy - może być nim zarówno mantra jak i kirtan lub bardziej skomplikowany jak dhrupad lub kriti z muzyką opartą na klasycznych ragach i talach. Zazwyczaj jest lirykiem wyrażającym miłość do Boskości. Nazwa związana z bhakti oznacza religijne oddanie, uwielbienie, sugeruje jej ważność dla ruchów bhaktystycznych, które rozprzestrzeniły się z południowych Indii na cały subkontynent za czasów panowania Mogołów. Głównym motywem bhadźanów mogą być anegdoty i epizody z pism świętych, nauczanie świętych i opisy bogów czy oddanie dla Guru.

Bhadźan, popularnie to rodzaj lirycznej religijnej pieśni hinduskiej, bardzo popularnej w hinduizmie od XII wieku, zwłaszcza w ludowym nurcie bhakti. Utwory czasami są bardzo proste, czasami oparte na motywach klasycznej muzyki indyjskiej. Niektóre z nich zostały skomponowane przez największych mistycznych poetów-muzyków: Nanaka, Kabira, Mirabai, Narottama Dasa, Surdasa, Tulsidasa i wielu innych. W Indii powstało szereg regionalnych odmian bhadźanów takich jak nirguni, gorakhanathi, wallabhapanthi, asztaćhap, madhura-bhakti, związanych z poszczególnymi bóstwami i tradycjami. Muzyka i śpiew, a zwłaszcza śpiewanie dewocyjnych pieśni wielbiących bogów, również w dobie obecnej jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych praktyk religijnych w popularnym hinduizmie.