Agni Joga

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agni Joga, Agnijoga; ang. Agni Yogah - zwana także "Drogą Żywej Etyki"; to nauka filozoficzno-etyczna dana około 9 tysięcy lat temu (7 tysięcy p.e.ch.) przez Mahatma, Króla Himalajów (Himaćala Radźa), dziś najczęściej zwanego Mistrzem Morya Gupta, rozpowszechniona na początku XX wieku przez Helenę I. Roerich oraz malarza Mikołaja K. Roericha. Jest to nauka o ogniu duchowym (stąd nazwa, Agni - w sanskrycie Ogień), który jest postrzegany jako źródło wszystkich materialnych i duchowych form i zjawisk we wszechświecie, jako wyższa Energia Psychiczna, Daiwa Prana. Oczywiście jest to Energia Stworzenia lub Duch Święty, w ślad za Biblią określany jako "Ogień Oczyszczenia".

Agni Joga jest w przekazie Heleny i Mikołaja Roerich alternatywną nazwą dla Tantra Jogi oraz szczegółnie dla Kundalini Jogi czy tajemnej Krija Jogi, gdzie dokonywane są głębokie metamorfozy duchowe z pomocą uruchamiania Kosmicznych Ogni. Agni Joga skupia się na wszystkich aspektach pracy z Żywiołem Ognia i Ogniem jako Źródłem Światła oraz narzędziem elementalnym służącym oczyszczeniu czy wręcz wypaleniu skalań moralnych, zarówno behawioralnych, emocjonalnych jak i mentalnych. Agni Joga jest w zasadzie formą praktykowania Kundalini Jogi, która jest zaawansowaną formą czterostopniowej Hatha Jogi i Krija Jogi, stanowiąc tak zwany trzeci poziom wtajemniczenia.

Agni Joga zawiera wiele metod i praktyk, którymi mogą zainteresować się osoby próbujące rozwoju sił psychicznych i paranormalnych, należy jednak pamiętać, że praktyka wymaga znalezienia Guru (Żyjącego Mistrza Przewodnika) i podjęcia pracy metodami inicjacyjnymi, jak zresztą wszystkie bez wyjątku autentyczne metody autentycznej Jogi oraz Tantry. Dzieła Żywej Etyki, książki z naukami Agni Jogi są doskonałą lekturą dla środowisk zajmujących się rozwojem sił paranormalnych, psychotroników i badaczy zjawisk Psi. Zresztą wiele klubów radiestezyjnych, paranormalnych i psychotronicznych na świecie bazuje na naukach Agni Jogi. Książki z naukami Agni Jogi mogą być z powodzeniem używane jako podręczniki w nowoczesnych szkołach i studiach psychotroniki, filozofii wieczystej oraz medycyny naturalnej.

Wspólnota adeptów praktykujących nauki Agni Jogi w codziennym życiu nazywana jest Maitreya Sangha, co dosłownie oznacza "Wspólnotę Przyjaciół" lub także Wspólnotę "Dzieci Mitry", co pokazuje nawiązanie do starożytnych misteriów mitraickich z Indii i Persji (Iranu). Pojęcie to powszechnie odnoszone jest do imienia przyszłego Buddha Maitreja, jednak w tej nazwie powinno być rozumiane jako przymiotnik określający charakter Wspólnoty (Sat-Sangham). Helena Roerich przekazuje słowa linii przekazu Mahatma El Morya, że "WSPÓLNOTA" (Sangha) to grupa ludzi żyjących w Przyjaźni (Życzliwości, Sympatii, Lojalności i Wierności), zatem nie ma Wspólnoty Uczniów Duchowych, jeśli nie ma Przyjaźni. Słowo Maitreya to ludzie żyjący w głębokiej, życzliwej przyjaźni, a dopiero potem buddyjskie imię Kalkina, czyli nadchodzącego, przyszłego Zbawiciela, Awatara. W hindhuiźmie Kalki czy Kalkin, w buddyzmie Maitreya, w Zoroastryzmie Saoszjant, w judaizmie Mesjasz, w islamie Mahdi, a w chrześcijaństwie Chrystus Adwentu, czyli tak czy owak przyszły zbawiciel, awatar i prorok. Każda religia zawiera to imię, acz w Tybecie najczęściej używa się Maitreya.

Modlitwy i Praktyki Duchowe Agni Jogi

Boże mego Ducha, nie opuszczaj Wędrowca! Z Tobą nie lękam się mej niewiedzy, a zjawy nie pokazują swych twarzy. Przeprowadź ścieżką, o Błogosławiony. Dotknij mych oczu, abym ujrzał(a) Twą Bramę! (Z.11)

Ty, który dałeś mi głos i tarczę, ześlij Mistrza (Guru) na drogach moich, otwarte jest Serce moje! (Z.215)

Boże, daj siły memu Sercu i Moc ręce mojej, bo jestem Służebnikiem Twoim! W promieniach Twoich zrozumiem wiekuistą Prawdę Bytu. Boże, oddaję Ci moje Serce. Poświęć je w Imię Zbawienia świata! (Z.270)

O Ty, Stworzycielu Świata. Ty - Szczycie Niebieski. Chwało nad Chwały. Wysokości nie przejawiona na Początku - Przejawiona na Końcu. (Z.280)

Linki zewnętrzne