Stopnie Wtajemniczenia i Błogosławieństwa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przyjrzyjcie się o ludzie Dziesięciu Wtajemniczeniom Duchowym, w istocie Potężnym Błogosławieństwom, psychoenergetycznemu wsparciu, jakiego możecie doznawać i oczekiwać od Niebios, od wielkich Oświeconych i Uduchowionych ludzi, których przyłączono do Aniołów, Bogów Nieba i zabrano do Raju, Krainy Szczęśliwości. Dziesięć jest Wielkich Błogosławieństw, choć czasem mówi się jedynie o Ośmiu albo Dziewięciu z nich, gdyż ostatnie jest dla was zbyt przerażające, jeśli jesteście na początku waszej Wewnętrznej Drogi Rozwoju. O Wtajemniczeniach czy Błogosławieństwach uczyli wielcy Posłańcy i Prorocy jak Pan Kriszna, Pan Buddha, Pan Jezus czy Pan Zarathusztra! Człowiek przyłączany jest do Niebios, Raju i Boga Najwyższego poprzez kolejne, coraz potężniejsze Błogosławieństwa, jak mówi o nich Jezus Chrystus czy też Wtajemniczenia, jak to się określa na Wschodzie wśród religii i szkół duchowych pochodzących z Indii czy Himalajów!


Kwiatuszek.png


Pierwsze Błogosławieństwo przyłącza człowieka do energii duchowych pierwszych Niebios, a człowiek wypróżnia się i uwalnia ze wszelkiego zła, niegodziwości i wszystkiego co sprzeczne z Boską Wolą, Prawem i Zasadą. Proces ten jest procesem zubożenia i pozbawienia, odrzucenia wszelkiego zła i niegodziwości światowego charakteru, odrzucenia złych nałogów i nawyków, błędnego niegodziwego myślenia i bezbożnego funkcjonowania. Stąd Chrystus Jezus powiedział o tak wtajemniczonych że są „ubodzy Duchem”, bo Duch Boży powoduje uwolnienie, odrzucenie bądź pozbawienie tego, co w sposób zgrubny, ordynarny jest zupełnie niewłaściwe w oczach Bożych! Ludzie Błogosławieni stają się ubodzy Duchem, gdyż są swym duchem, uczuciami i myślami u Boga, a energetycznie podłączeni przez nałożenie Rąk Świętej lub Błogosławionej osoby zostają oczyszczeni i uwolnieni od wszelkiego złego, od złych i szkodliwych rzeczy, uwarunkowań, związków, złych myśli, nałogów i nawyków, od niegodziwych sposobów zarobkowania czy funkcjonowania. Dobry Boski Duch reformuje i nastawia człowieka na właściwe tory działania, czucia, myślenia, zarobkowania, a także na lepsze związki z bardziej odpowiednimi dla Uczniów Niebios ludźmi, co daje przearanżowanie całego życia. Im bardziej wadliwe, złe były fundamenty ludzkiego życia, tym bardziej pierwsze Błogosławieństwo, Wtajemniczenie oczyści i wypróżni ludzką istotę, aby stała się zdatna dla Królestwa Bożego, dla Pierwszej Sfery (Chóru) Niebios!


Kwiatuszek.png


Drugie Błogosławieństwo to potężne oczyszczenie emocjonalnej, psychicznej natury ludzkiego charakteru przejawiające się smutkiem, płaczem oraz śmiechem, spontaniczną acz kontrolowaną reakcją uczuć. Błogosławieni zasmuceni (płaczący) albowiem będą pocieszeni - powiada Jezus Chrystus krótko o drugim Błogosławieństwie czy Wtajemniczeniu. Druga Sfera Niebios skąd płynie Drugie Błogosławieństwo jako duchowa energia równoważy i harmonizuje emocjonalną naturę wyzwalając i uwalniając wszelki smutek, ból cierpienie i rozpacz, a także pokłady radości prowadząc ku pocieszeniu, bo ten drugi poziom duchowej Inicjacji jest poziomem Pocieszenia, usunięcia zgryzot i zmartwień oraz smutku i troski. Wśród zasmuceń i pocieszeń, wśród łez czasem smutku, a czasem radości płynie życie pod władzą Drugiego Błogosławieństwa, a mądry Nauczyciel, Duchowy Doradca nauczy i poradzi jak pracować nad emocjami i czuciem, jak przejść przez ten poziom i osiągnąć zrównoważenie oraz spontaniczną zdolność otrzymywania Pocieszenia, a także jego udzielania innym potrzebującym w Drodze Ducha! Oczywiście Moc z Drugich Niebios może pracować nad człowiekiem, o ile przyjął człek w siebie Błogosławieństwo Pierwsze i wykonało ono w istotnym stopniu swoją pracę, chociaż w Dobrym Człowieku niewiele ma do oczyszczenia.


Kwiatuszek.png


Trzecie Błogosławieństwo to Moc płynąca z Trzeciej Sfery (Chóru) Niebios od Aniołów, Dewów o książęcej naturze i jest to moc władzy poprzez ciszę i spokój, gdyż Jezus Chrystus rzekł, iż jest to Błogosławieństwo dla Cichych, którzy odziedziczą Ziemię! Pokój Boży, Cichość Serca, wyciszenie i uspokojenie myśli i emocji daje władzę nad samym sobą i warunkami życia i to w znaczącym stopniu, a ta władza nad sobą i własną psychiką pozwala kierować otoczeniem, panować nad ptakami, rybami i zwierzętami lądowymi, które stają się człowiekowi poddane i posłuszne. Siła spokoju ducha może znacząco uspokajać i rozbrajać zwierzęca agresję z naturalnej dzikości zwierząt, a kontrolowanie zwierząt zawsze wymaga spokoju umysłu, serca! Dobrze znani święci jak Św. Franciszek z Asyżu lub Św. Elizeusz czy też Św. Śankaradewa znani są z tego, że panowali nad zwierzętami, ptakami i rybami mogąc uspokajać dzikie bestie, oswajając je, a często pokazywali jak groźne i dzikie tygrysy, lwy, słonie czy węże stawały się przy nich, Mocą Władzy Spokoju, Cichości posłuszne i pokorne. W istocie Drugie Wtajemniczenie jest przygotowaniem do Trzeciego Błogosławieństwa, które gdy się ugruntuje prowadzi do kolejnej Niebiańskiej Mocy i Energii.


Kwiatuszek.png


Czwarte Błogosławieństwo to stopień wewnętrznej żarliwej ascezy i życiowych doświadczeń ascetycznych, albowiem Jezus Chrystus mówi, że „Błogosławieni, którzy głodują, gdyż oni będą nakarmieni”. Coraz dłuższe głodowanie, odmawianie sobie wszystkiego, co nie jest człowiekowi potrzebne, a z myślą o tym, aby użyczyć tego innym prowadzi ludzką istotę do wewnętrznego zaspokojenia i nakarmienia „ukrytą manną” z Nieba, która jest Światłem karmiącym. Ludzie żyjący w tym Błogosławieństwie poprzez wewnętrzną pracę i aktywność mogą zostać nasyceni i niczego nie będzie im brakować. Lekcją jest głodowanie aż do otworzenia dla duchowych, energetycznych sposobów nakarmienia, a wielu którzy otrzymali ten stopień Wtajemniczenia może swobodnie długo pościć albo w ogóle przestaje jeść lub pić, czym wprawia otoczenie w głębokie zdumienie lub szok. Cichość Serca musi być ugruntowana i mocna, aby to Czwarte Błogosławieństwo mogło się w pełni przejawić. Człowiek dzięki Mocy tej Inicjacji może ofiarą odmawiania sobie czegoś co lubi, wyjednać prawie wszystko czego zapragnie. Można pościć w intencji czyjegoś uzdrowienia, a to post jest jakby samospełniającą się w tym stopniu modlitwą.


Kwiatuszek.png


Piąte Błogosławieństwo to wyrównanie rachunków ze wszystkimi zwyczajnymi ludźmi, doczekujesz więc ludzka istoto Sprawiedliwych zwrotów od tych, którzy ci cokolwiek zawinili, a Prawda o twoich bliskich i znajomych sama zdaje się ukazywać, tak jakby nad każdym wisiał miecz sprawiedliwości dokonujący kary i nagrody na twoich oczach! Nawet drobne przewiny ludzi wobec ciebie spadają im na ich głowy na twoich oczach, aż nasycisz się widokiem dokonywania się Sprawiedliwości Bożej!


Kwiatuszek.png


Rozwinięte wyczucie, ogląd i zrozumienie Sprawiedliwości Bożej pozwala ci wejść na stopień Szósty, dopełniający, będący Stopniem Miłosierdzia! Kiedy odpuszczasz ludziom – i Boska Sprawiedliwość im odpuszcza, a kiedy zatrzymujesz ludziom ich przewiny – Boskie Prawo Zwrotu nie zna dla nich Miłosierdzia!


Kwiatuszek.png


Ludzie Siódmego Błogosławieństwa mają Czyste Serce (Umysł) i mogą oglądać, widzieć Boga, a każda Wizja Boga, Darśan z Bogiem jest dla nich wielką Nagrodą! Jest to stopień całkowitego oczyszczenia w najdrobniejszych szczegółach i kwestiach, a osoba taka widzi oczami Boga i myśli tak jak Bóg, pełna Siedmiu Duchów, Błogosławieństw Bożych! Siódme i wyżej Błogosławieństwa należą do tych, które pochodzą od Cherubin i Serafin Niebios, a ich pojawienie jest wśród ludzi arcyrzadkim zjawiskiem.


Kwiatuszek.png


Ósme Błogosławieństwo czyni Synem Bożym, ale też wystawia na niezawinione ataki Zła i złego, co jest doświadczeniem Hiobowym człowieka!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów