Samoskoordynowanie w Duchowej Wspólnocie

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakon Himalaya jest ruchem duchowym, organizacją uniwersalną, powszechną, której głównym celem jest obudzenie w człowieku świadomości jego wewnętrznej Boskości i połączenie z powrotem z odwiecznym Źródłem Życia. Wszelkie działania Braterstwa Himalaya są jedynie środkami duchowego rozwoju i realizacji człowieczeństwa. Członkowie Bractwa skupiają się na pewnych naukach, wykonują rozmaite ćwiczenia, także pewne rytuały o bardzo duchowym i mistycznym znaczeniu, które od tysiącleci pomagają w obudzeniu ludzkiej istoty i oświeceniu. Poszukiwanie i umacnianie wewnętrznego spokoju, rozwijanie duchowego oddania, nauka właściwego postępowania – wszystkie te aspekty wzmagane są przez praktyki i rytuały. Prareligia ludzkości to czysty kult Boga-Stwórcy i Praświatła oraz Proroków, którzy przychodzą nauczać i prowadzić ludzkość, ubrani są w szatę zwykłego człowieka, która skrywa Ocean Boskości! Duchowe rytuały jak przesyłanie światła czy rozwijanie mocy Słowa pozwalają uczestnikom Duchowego Braterstwa przejść wewnętrzną psychofizyczną transformację, duchową przemianę w Dobro. Każdy człowiek uczestniczący w rytuałach powinien starać się dogłębnie zrozumieć głębokie wewnętrzne znaczenie wszelkich mistycznych czy religijnych rytuałów, wszak czcze, próżne naśladownictwo nazwano grzechem.


Kwiatuszek.png


Bracia i Siostry duchowego Bractwa Zakonnego powinni wszystko czynić w duchu wzajemnej Miłości i w duchu wzajemnego Szacunku oraz Oddania. Wszelkie sprawy trudne i problematyczne, wszelkie konflikty czy nieporozumienia w grupie, kręgu czy ośrodku należy rozwiązywać w duchu Harmonii i Pojednania, gdyż zdolność przezwyciężania trudności i sprzeciwów jest bardzo potrzebna podróżnikom duchowej Drogi Rozwoju. Siostry i Bracia oddani Wspólnocie Himalaya zawsze skupieni są na służeniu i pomaganiu całej społeczności, grupy czy ośrodka, aby budować więzi porozumienia, współpracy i współdziałania w duchu Pokoju i Zgody. Braterstwo oznacza życie w przyjaźni, łagodzenie wszelkich kolców egotyzmu i wspólnotowe pojednanie. Ludzkość w tej materii, w każdej grupie czy kręgu i w każdej organizacji ma wiele do zrobienia i bardzo wiele do przepracowania. Uczestnictwo wszystkich członków organizacji duchowej w jej wspólnotowych spotkaniach, grupach wzajemnego wsparcia, terapii czy pomocy jest bardzo ważne i wskazane. Uczestnictwo we Wspólnocie grupy, ośrodka czy kręgu jest zasadniczo podstawą duchowego rozwoju, gdyż rozwój duszy ludzkiej zawsze zasadza się na relacjach z innymi ludźmi i przyrodą i nie jest możliwy w izolacji od społeczeństwa i Duchowego Braterstwa.


Kwiatuszek.png


Ruch duchowy propagujący Prareligię ludzkości oraz wszechstronną edukację metafizyczną, mistyczną nie jest zjawiskiem pospolitym i członkowie Bractwa muszą pamiętać i o tym, że noszą ciała zwykłych ludzi i o tym, że są jednak duchową awangardą planety! Działania podejmowane przez duchowe grupy wsparcia i terapii, przez inicjacyjne kręgi oraz ośrodki służą i muszą służyć głębokiej duchowej edukacji całej ludzkiej rodziny, która jeśli tylko zechce, może się szybko stać Boską Rodziną Miłości. Jednak usunięcie i przetworzenie zgubnych nawyków, wpływów i naleciałości, konwersja do stanu czystej świadomości to wielka orka i trud jednostki ludzkiej, który może trwać przez wiele lat, zanim człowiek osiągnie samorealizację, oświecenie, a w końcu wyzwolenie, zbawienie. Bractwo Duchowe jest zarazem ruchem, organizacją, zakonem, towarzystwem, wspólnotą i religijną kongregacją opartą na wolnym dostępie każdego, kto skłonny jest szczerze i uczciwie pracować nad sobą, a także służyć innym pomocą i współpracą w Drodze.


Kwiatuszek.png


Prareligia jest kultem Światła, Miłości i Mocy, stąd podstawowymi symbolami ośrodków i pomieszczeń, gdzie odbywają się spotkania, praktyki czy rytuały jest ogień, świeca, lampka oliwna, a czasem kamienny ołtarz Ognia i Światła. Kwiaty są zwykle symbolem Miłości czy Oddania, ale atmosfera przyjaźni i harmonii, wzajemnej życzliwości i wsparcia będzie zawsze najlepszym symbolem i znakiem Braterstwa Himalaya, Mistrzów Mądrości oraz wszystkich ich Uczniów. Moc zjednoczonych serc i umysłów całej grupy, kręgu czy ośrodka jest w stanie czynić cuda i przezwyciężać wszelkie trudności, problemy czy kłopoty, jakich może nastręczać życie i działanie w ludzkim świecie! W zjednoczeniu serc i umysłów ludzi we wspólnym działaniu i wysiłku, we wspólnym dążeniu jest Moc, która z czasem będzie i góry przenosić. Bracia i Siostry żyjący we Wspólnocie Braterskiej to zjednoczone i harmonijnie pojednane dusze, które z wielką Miłością niosą pomoc nowicjuszom, niczym dzieciom, które czasem grymaszą i kapryszą. Oznaką duchowego Ucznia Braterstwa Himalaya jest kultywowanie Miłości i Przyjaźni do wszystkich, którzy przybliżają się do Boskiego Zgromadzenia, oznaką Ucznia jest Jedność, Harmonia i Zgoda z całą Sanghą oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów w duchu Miłowania i Zrozumienia!


Kwiatuszek.png


Kadzidło to symbol ofiarowania Modlitwy, symbol Próśb i Błagań wznoszonych do Boskości, do Najwyższego Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi! El-Szaddai to Bóg Wszechmogący, którego znali, czcili i przywoływali wszyscy religijni ludzie na Wschodzie przez tysiące lat, imię znane prorokom tej miary, co Zarathusztra, Noe, Abraham czy Set.


Kwiatuszek.png


Wystrój ośrodka czy miejsca zajęć powinien być prosty i wymowny, a centrum stanowi zawsze Praświatło, Modlitwa i Miłość, bo Mistrzowie Mądrości to Lampy Boże rozjaśniające mroki Ziemi i mistrzowie modlitwy oraz medytacji, a także żywe przykłady Miłości. Główną zasadą Braterstwa Himalaya powinna być zawsze zasada piękna i prostoty w aranżacji przestrzeni do studiowania Nauki czy Praktyki. Szczególne rytuały, tak jak obmywanie Lińgamu, sprawowane jako starożytny kult Mocy Bożej, Stwórczej Potęgi, dzięki której powstał Wszechświat, wymagają specjalnych przygotowań i aranżacji. Niechaj w przestrzeni ośrodka jest tylko to, co potrzebne, szczególnie w związku z odpowiednimi zajęciami takimi, jak praktyki uzdrawiania ajurwedyjskiego znanego jako Bhaiszadźja czy też spotkania poświęcone jakiejś formie Guru Jogi wymagającej zajęć.


Kwiatuszek.png


Braterstwo Zakonne składa się z wielu ludzi różnych wyznań, mających korzenie w różnych religiach, bo wokół Boga, Stwórcy-Kreacji znajduje się zawsze rada 24 największych Proroków, założycieli wszystkich większych nurtów religii i duchowości, ale partykularne zwyczaje i wierzenia meczetów, synagog, kościołów czy innych ośrodków kultu nie muszą być uskuteczniane w ośrodkach ani świątyniach duchowego Braterstwa Himalaya, gdyż światowe, wielkie religie są jedynie przedszkolami duchowego rozwoju, a czasem i szkołami podstawowymi. Organizacja Bractwa jest wspólnotą duchową, uniwersalną i interreligijną, która pozwala człowiekowi w sposób rzeczywisty osiągnąć Boga, a oprzeć się na prawidłowych ideach i naukach każdego z wielkich systemów religijno-duchowych, jaki został objawiony całej ludzkości. Obowiązkiem i przyjemnością osób funkcyjnych, liderów i organizatorów oraz członków ośrodka czy grupy jest działanie w jedności i zgodzie, bycie przykładem oraz składanie wszystkich myśli, słów i czynów w ofierze Wszechobecnemu Bogu, którego Praduszą jest przenikające wszędzie Praświatło.


Kwiatuszek.png


Bóg, Prorok, Wspólnota, Święta Księga, Ogień i Światło to bodaj najbardziej we wszystkich religiach obecne aspekty i przedszkolny elementarz każdej duchowej Drogi. Braterstwo Himalaya skupia się na wyższej edukacji duchowej, przekazaniu głębszych nauk i bardzo zaawansowanych duchowych praktyk, acz Pokój, Miłość i Prawda jako rodzaj trójcy zawsze jest podstawą działania!


Kwiatuszek.png


Prawdziwa duchowość mieszka w każdej czystej duszy, a prawdziwe oddanie duchowe wyraża się w praktycznym kultywowaniu ducha pokoju i miłości w porozumiewaniu i w działaniu, w duchu współpracy i współdziałania. Członkowie muszą starać się twórczo uzgadniać i wspólnie aranżować wszystko, co wiąże się z aktywnościami każdej mistyczno-religijnej grupy czy ośrodka. Duchowe Braterstwo Himalaya jest centrum bezinteresowności, miłości, pokoju i prawdy powołanym u początku istnienia ludzkości, a służącym sprawom rozwoju duszy każdej ludzkiej istoty. Niechaj te wszystkie wskazówki posłużą wam o ludzie jako pomoc we wspólnym dążeniu do zrealizowania Boskości!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów