Rola Przewodnika a Praca Ucznia Drogi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podróż wewnętrzna składa się z trzech etapów podstawowych, a są nimi Nauka, Praktyka i Służba, Służenie, które jest Syntezą Nauki i Praktyki, jaką ludzcy uczniowie przechodzą u anielskich mistrzów duchowych, mistrzów życia wewnętrznego. Każdy zamknięty, pełny cykl rozwoju, jaki przechodzą ludzkie istoty składa się z fazy Nauki, uczenia się od poważnych duchowych Nauczycieli, a asymilacja i wcielenie wiedzy w praktykę jest bardzo istotne. Praktyka, Sadhana, jest skutkiem Nauki, zaś Służba, Sewa dla Wspólnoty czy Grupy jest owocem dojrzałej Praktyki – tak dopełnia się cykl wewnętrznego rozwoju każdego jednego człowieka. Nie ma możliwości wewnętrznego, duchowego wzrostu i rozkwitu bez wcześniejszej Nauki, potem Praktyki, a w końcu Służby Oddania. Prawdą jest, że wielu ludzi przechodzi przez ten proces dojrzewania i wzrostu w kolejnych wcieleniach i jeśli w tym życiu ktoś jest ciągle słuchaczem różnych kursów i wykładów, wiernym czytelnikiem dzieł duchowych, to przyjdzie czas, być może dopiero w kolejnym wcieleniu, że będzie gorliwym uczestnikiem wszelkich praktycznych ćwiczeń duchowych, o których się uczył, czytał i słuchał w fazie Nauki! Ci, którzy poświęcają się Duchowej Służbie Oddania, w poprzednich cyklach rozwoju niewątpliwie przeszli etapy Nauki, a także gorliwej Praktyki. Syntezą Uczenia się i Praktykowania jest Służba Oddania, Sewa spełniana żarliwie dla Wspólnoty i duchowego Mistrza.


Kwiatuszek.png


Owoce każdej z faz cyklu rozwojowego ludzkiej istoty stają się trwałe, kiedy Nauka czy Praktyka kontynuowane są przez okres przynajmniej 12 lat, a jest to cykl jowiszowy, zwany też na Wschodzie cyklem Guru. Planeta Jowisz zwana na Wschodzie Guru, Przewodnikiem czy Pasterzem wymierza cykle utrwalania owoców uczenia się, praktykowania i służenia, a przejście trzech etapów po kolei w sposób intensywny to 36 lat, gdyż są to trzy okresy jowiszowe! Człowiek musi nauczyć się i prawidłowej filozofii życia i musi nauczyć się wcielania wszelkiej Nauki w czyn poprzez jej Praktykowanie. W zależności od tego, w jakim etapie jest dany człowiek w cyklu swej przemiany, Nauczyciel kładzie indywidualnie nacisk na jedną z faz, doradzając albo intensywne studiowanie rozmaitych mistycznych, świętych ksiąg, albo intensywne praktykowanie indywidualne i grupowe, albo też intensywne poświęcenie i oddanie pracy w służbie Mistrza i jego Wspólnocie czy Świątyni. Każdy może sam zobaczyć, jakie tendencje w nim przeważają i jakiemu etapowi cyklu się najbardziej poświęca w aktywny sposób, aby wiedzieć, w jakim kierunku powinien rozwijać się dalej, aby życie wewnętrzne nie uległo erozji.


Kwiatuszek.png


Postanów szczerze wędrować po Ścieżce, szczerze zaakceptować Trzy Skarby Drogi, a są to Przewodnicy Ścieżki, Nauka i Praktyka oraz Wspólnota Uczniów, czyli Guru, Dharma i Sangha! Bądź osobą stanowczą i zdecydowaną w swych postanowieniach, ucz się, praktykuj i pełnij służbę oddania z wielką determinacją i zaangażowaniem! Pamiętaj, że w praktyce i nauce dzięki regularności i systematyczności przychodzą najlepsze rezultaty. Lepiej praktykować tylko troszeczkę, ale regularnie i systematycznie, a wtedy rezultaty, postępy, pojawią się bez problemów. Szczerość i regularność błogosławiona jest przez wyższe, kosmiczne siły, przez anioły, a wszelkie rezultaty osiąga się dzięki rozwinięciu czystej i mocnej Więzi Przynależności do Drogi, przynależności do Mistrza, Orędzia i Wspólnoty, które zwie się w ezoterycye Kluczami Mocy Ducha. Charyzmaty dziedziczy się poprzez bliski związek z Mistrzem Przewodnikiem, z Guru, który posiadł Mądrość Ducha i inne Charyzmaty, Siddhi. Im większe oddanie człowieka wobec Drogi Boskości, wyrażające się w oddaniu dla Trzech Klejnotów, tym większe postępy i większa moc przemiany, jakiej doświadcza człowiek. Kiedy człowiek jest należycie przygotowany do wzrostu i rozwoju na wyższy stopień świadomości, w jego życiu pojawia się Przewodnik Duszy, żyjący na Ziemi Guru, który będzie człowieka prowadzić w jego najważniejszej życiowej Podróży ku wyższym wymiarom bytu! Mistrz Duszy, Guru, pomaga tym, którzy praktykują i za praktykujących bierze odpowiedzialność, aby ich prowadzić i pomagać im mocą Błogosławieństwa.


Kwiatuszek.png


Rolą duchowego Nauczyciela, Mistrza, jest ofiarowanie człowiekowi systematycznych i praktycznych metod rozwoju, wszelkie wsparcie i błogosławieństwo na Ścieżce. Guru jest przygotowany do tego, aby człowieka uczyć i prowadzić, aby z człowiekiem podróżować i ofiarować swoją pomoc, ale Uczeń musi być lojalny i szczery, uczciwy w swych zamiarach podążania Ścieżką Ducha. Związek człowieka z Nauczycielem, z Guru, czyni osobę ludzką odpowiedzialną na otrzymaną naukę i za swoją praktykę. Osoby, które rzeczywiście kochają swego Nauczyciela, Mistrza, to słuchają Nauki i wypełniają swoją praktykę czy służbę duchowego oddania. Dusze ludzi są jak kwiaty, a Nauczyciel pomaga człowiekowi zarówno rozkwitać, jak i owocować! Ludzie muszą wypełniać, wykonywać to, co wskazuje ich Nauczyciel życia wewnętrznego, gdyż człowiek, który choć raz tylko spotka czy zobaczy Mistrza, Guru, jest przez anioły rozliczony za wypełnianie Nauk oraz praktykowanie, jakie poleca Nauczyciel posłany do ludzkości przez Wszechducha. Kto choć raz usłyszał imię Guru czy zobaczył twarz Mistrza, ten ma związek karmiczny z tym Świętym Guru i będzie rozliczony ze stosowania się do słów Nauki, rozliczony z zaleceń Praktyki, Sadzany, podobnie jak los, karma rozliczyła wszystkich Żydów ze słowa, które usłyszeli z ust Mistrza Jezusa, który był posłańcem Boga. Zagłada Jerozolimy, śmierć milionów Żydów była to niewątpliwie wielka kara, wielkie rozliczenie za zło lekceważenia Posłańca Niebios. Jest to wielkie prawo znane mędrcom wszystkich czasów, że im większą Wiedzę otrzymał człowiek, tym większa Odpowiedzialność spoczywa na tym człowieku za stosowanie i przekazywanie tej Wiedzy, szczególnie, jeśli jest to Wiedza Święta! Związek człowieka z Nauczycielem, z Guru, czyni człowieka odpowiedzialnym za naukę i praktykę, stosownie mocniej do fazy rozwoju, dlatego od służebników pełniących służbę oddania wymaga się najwięcej!


Kwiatuszek.png


Jeśli człowiek idzie do lekarza, ten odpowiada za przepisanie stosownej kuracji, ale pacjent jest odpowiedzialny za stosowanie zaleceń lekarza w praktyce, i tak samo jest z Guru, Lekarzem Duszy i Uczniem, Pacjentem w Drodze, który leczy skazy swej Duszy. Człowiek, który nie kocha swoich Nauczycieli – nie stosuje się do ich Nauk ani nie praktykuje zgodnie z zaleceniami, a ci, którzy rzeczywiście praktykują rozwój wewnętrzny, ci miłują Guru, Mistrza. Miłowanie jest falą nośną dla rozwoju wewnętrznego, dla rozwoju Duszy, a bez Miłowania Trzech Klejnotów Drogi nikt nigdy niczego dobrego nie osiągnął. Przekaz duchowy z Mistrza na Ucznia zawsze odbywa się na falach Miłowania, co jest obowiązkiem Posłańca Niebios, ale odbieranie, przyswajanie Świętej Wiedzy także odbywa się na falach Miłowania. Bez umiłowania Guru, Dharmy i Sandhi nie jest możliwym prawidłowe zrozumienie Świętej Wiedzy, nie jest możliwe prawidłowe ćwiczenie. Ludzkie istoty muszą się rozmiłować w Drodze, muszą mieć zamiłowanie tak do Nauki, jak i Praktyki, a to jest możliwe poprzez Umiłowanie Źródła Dharmy, jakim jest Guru.


Kwiatuszek.png


Powiadają Mędrcy, że prawdziwa Droga opiera się na Miłowaniu, stąd tak to wygląda i tak działa w praktyce, że kto kocha Trzy Klejnoty Drogi, ten wciela w życie Naukę i Praktykuje, by w końcu podjąć świętą Służbę Oddania, Pracę dla Drogi. My dajemy wam o ludzi Przesłanie, Orędzie prosto z Niebios, nie lekceważcie Słowa z powodu ciemnej ignorancji. Słuchajcie, zrozumcie i wypełniajcie to, co nazywano Wolą Bożą, a nie marnujcie okazji, gdyż kolejne Tysiąclecie u zarania rozkwita wzrostem liczby praktykujących Jogę, Tantrę, Mistykę, Ajurwedę, Jarstwo i każdy Duchowy Wzrost. Patrzcie jak wzrasta zainteresowanie Jogą Zdrowia od podstaw, jak wyrastają nowe kluby i ośrodki, jak wielkimi krokami przybliżają się Millenia Epoki Wodnika. Rozkwitaj i wzrastaj, o ludzka duszo, oczyszczaj się i dojrzewaj do pełni tego, czym jesteś, a bacz uważnie na etapy swej Drogi. Dojrzewaj kwiecie duszy, boskiej jaźni, dojrzewaj i owocuj, owocuj przejawiając cudowne charyzmaty, moce Siddhi, bo w nich jest kulminacja człowieczeństwa i rozwój Boskości, Daiwam, która jest substancją Niebios, świetlistą materią, z której stworzone są Anioły, Dewy Niebios!


Kwiatuszek.png


Bądź ludzka istoto odpowiedzialną i dojrzałą, aby nie zmarnować wiedzy ani praktyki, którą otrzymujesz, aby nie zmarnować szansy, jaką otrzymujesz, gdy na swej drodze spotykasz duchowych Nauczycieli, Proroków, Świętych, gdy spotykasz Guru, jego imię, oblicze i słowo, które jest boskim Przesłaniem Niebios. Związek między Nauczycielem, Śrî Guru, Przewodnikiem Drogi, a Uczniami, jest bardzo subtelny, delikatny, oparty na miłującym oddaniu i poświęceniu. Mistrz przychodząc na Ziemię zawsze bardzo sprawnie poświęca się dla Wyzwolenia swych Uczniów, jednak Uczniami są ci, którzy rozwiną rzeczywiste miłujące oddanie, poświęcenie się dla sprawy, dla misji Guru na Ziemi. Przekuwaj swoje zrozumienie w czyn, naukę w praktykę i zawsze pamiętaj, że postęp na Ścieżce opiera się na poświęceniu. Człowiek-Anioł zawsze jest zdolny do każdego poświęcenia dla każdej wielkiej, wzniosłej sprawy, jaką wskazują Przewodnicy Ludzkości, bo każdy Posłaniec przychodzi do całej ludzkości, do wszystkich ludzi zdolnych reagować na wibrację Światła i Miłowania, na wibrację duchowej, charyzmatycznej Mocy. Niechaj Joga z całą jej subtelną głębią i wzniosłą Mistyką rozprzestrzenia się na całej planecie stając się powszechną kulturą duchową i zdrowotną dla całej ludzkości planety Ziemia!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów