Rodzaje Cudownej Wiedzy i Mocy Siddhów

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Osiąganie cudownej, charyzmatycznej Mocy Duchowej czy Magicznej kojarzone jest z hermetyczną drogą osiągania Siddhi, a to właśnie Siddha jest osobą, którą nazywa się Cudotwórcą. Warto pamiętać, że właściwą podstawą do rozwoju Mocy jest rozwój Mocy Mądrości, władzy poznawania. Ludzie w ezoterycznych, duchowych kręgach często marzą o cudownych mocach i potęgach, powinni wiedzieć zatem jak i od czego Kurs Mocy Ducha, Kurs Rozwoju Siddhi rozpocząć należy i jakie są rodzaje Mocy Mądrości. Starożytna klasyczna Laya Yoga, a także Rāja (Rādźa) Yoga ukazują osiąganie Mocy Mądrości i Wszechwiedzy jako proces edukacji i osiągu składający się z jedenastu przedmiotów, które w istocie są rodzajem głębokiego treningu duchowego o magicznym charakterze. Poważni studenci wszelkich szkół duchowych, mistycznych czy ezoterycznych powinni poświęcić maksimum czasu i wysiłku na zaangażowanie się zgłębianie jedenastu Mocy Mądrości Bożej. Początkiem jest oczywiście posiadanie cudownego, magicznego Guru i osiągnięcie Świadomości Guru, a jest to dogłębna znajomość przekazywanych przez Mistrza Nauk i Praktyk, osiągnięta przez czytanie i słuchanie oraz przez czucie i uświadomienie płynącego z takiego Boskiego Źródła przekazu Wiedzy.


Kwiatuszek.png


Dźńana (Jñāna) to Poznanie, Wiedza, Znanie, to zdolność bycia kompetentnym w jakiejś dziedzinie poprzez Jasnowidzenie, Czystą Percepcję, Samouświadomienie czy dogłębne Czucie i Rozumienie. Można oddać Dźńanę jako właściwe Pojmowanie i Rozumienie, a to daje obraz sytuacji, w której widzimy, że bramy Wszechwiedzy otwierają się poprzez rozumność ludzi rozumnych i nie ma żadnego jasnowidzenia dla oszołomów. Jedenaście władz poznawczych to jedenaście mocnych i głębokich treningów o długotrwałym charakterze, jakie musi przejść człowiek, aby dołączyć do Szlachetnego Grona Mędrców-Siddhów. Pierwszym przedmiotem z dziedziny Boskiej Mądrości jest Wiedza o Przeszłości (Atīta) i Przyszłości (Anāgata) i dokładnie w takiej kolejności należy jej się uczyć i zdolność poznawczą rozwijać. Poprzez wyczuwanie faktów, zdarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości, faktów, które można łatwo i pewnie zweryfikować, uczy się każdy adept sięgania coraz głębiej w przeszłość i może badać Prawdę. Guru może pytać uczniów o fakty swego życia, co i kiedy miało miejsce, a uczniowie próbując wyczuwać i dociec prawdy o zdarzeniach, rozwijają w sobie ten bardzo podstawowy aspekt Mądrości, Boskiej Wiedzy.


Kwiatuszek.png


Uczeń winien się dogłębnie wczuwać i szukać symbolicznych obrazów albo znaków wskazujących odpowiedź przy takich eksperymentalnych naukach i musi być bardzo dobrze wyćwiczony, aby poznawać Prawdę, czyli Znać, Wiedzieć. Kiedy rozkładamy pięć obrazków, zasłaniamy je i mieszamy, uczeń bada bezpośrednią przeszłość po to, aby móc wyczuć, poznać gdzie jest poszukiwany obrazek. Jest to rodzaj bardzo prostych ćwiczeń, jednak łatwiej uczyć się na wyczuwaniu faktów z cudzego życia, faktów i zdarzeń z historii narodu czy kraju, odsłaniać historię miejsc, czuć, co działo się z innymi ludźmi i gdzie się aktualnie znajdują. Podobnie ma się rzecz z szukaniem ukrytych przedmiotów, co należy robić w głębokim wyciszeniu i skupieniu, w bardzo sprzyjających warunkach, aby opanować tę Boską Sztukę. Trudniejsze jest opanowanie Wiedzy o Przyszłości (Anāgata), gdyż wymaga znajomości biegu rzeczy, cyklów czasu i dogłębnego zaznajomienia z prawem przyczyny i skutku, czyli z prawem karmana! Trzeba też dobrze znać Boskie Przykazania, aby przewidywać przyszłe skutki, następstwa dzisiejszych czynów, słów i myśli. Kontemplowanie trzech rodzajów przemieniania rzeczy, zdarzeń i sytuacji, jakich uczy hermetyczna wiedza, jest kluczem do Atītānāgata Jñānam, co potocznie zwie się Jasnowidzeniem.


Kwiatuszek.png


Innym rodzajem Wiedzy jest zdolność Znania, Rozumienia Mowy Stworzeń, głosu ptaków, gadów, ssaków i wszystkich zwierząt, jakie żyją na Ziemi. Można też opanować rozumienie Mowy wiatru, strumienia, szumu lasu czy głosu duchów. Cudowna ta zdolność zwana jest przez Mistrzów Mocy Bhūtaruta Dźńānam, czyli Wiedzy Mowy (Ruta) Stworzeń (Bhūta). Każda istota ma swoją Mowę, a Czucie Znaczenia doprowadza do rozumienia niższego świata stworzonych istot oraz duchów!


Kwiatuszek.png


Trzeci rodzaj czy przedmiot Wiedzy ludzi, którzy osiągnęli magiczną Boską Doskonałość, Divya Siddham, jest zdolność Znania Uprzednich Żywotów, a jest to arcyrzadka zdolność i osoba musi mieć bardzo zdolnego Guru, aby otworzył człowiekowi wgląd w tę dziedzinę, normalnie dostępną Bogom, Aniołom. Pūrwādźati Dźńāna, Wiedza Poprzednich Wcieleń osiągana jest poprzez Unaocznienie przyczyn (Samskara) ludzkiego istnienia, poprzez zrozumienie skąd pochodzą jego zwyczaje, dążenia, skłonności i aktualny sposób, stan życia. Rozwijanie charyzmatycznej Mądrości, Boskiej Wiedzy to wielce dla ludzi ciekawy, głęboki i bardzo cudowny proces!


Kwiatuszek.png


Czwarte Siddhi Mądrości to zdolność Znania Cudzej Świadomości, czyli Znania jakim jest drugi człowiek! Jest to Boskie Siddhi, Dar Charyzmatyczny, o którym się mówi, że jest Znaniem Cudzych Serc i Umysłów, Uczuć, Zamiarów i Myśli. Paraćitta Dźńāna (Jñāna) oznacza zarówno Znanie zawartości Świadomości (Ćittam) myśli, uczuć i zamiarów innej osoby jak i Znanie Wyższej Świadomości, a to oznacza, że taka cudowna Moc Mądrości dostępna jest jedynie tym, którzy znają myśli Świadomości Boga! Znawstwo tego rodzaju rozwija się przede wszystkim poprzez trening wyczuwania i odbioru stanu innych osób, a odbieranie tego, co płynie ze Świadomości Guru, istoty wyższej, jest bardzo ważną i pomocną podstawą!


Kwiatuszek.png


Innym jeszcze rodzajem Poznania Dźńāny jest Znanie rzeczy Subtelnych (Sūkshma), Znanie rzeczy Ukrytych i Schowanych lub celowo Zatajonych (Vyavahita), a także Znanie tego, co jest odległe w przestrzeni lub czasie (Viprakrshta). Jest to jeden z wielkich przedmiotów duchowej Wiedzy osiąganej we właściwy, czyli w cudowny sposób, a znajomość i rozpoznawanie rzeczy Subtelnych potrzebne jest każdemu autentycznemu Guru, aby odróżniać Anioły od podszywających się Demonów, a także Subtelne stany negatywne udające Dobro od pozytywnego Dobra.


Kwiatuszek.png


Bhuvana Jñāna (Dźńāna) to Wiedza Wszechświata, czyli Znanie Kosmosu, tak fizycznego, jak i wyższych wymiarów, a osiąganie takiego rodzaju Poznania i Mądrości wiąże się ze specjalnymi praktykami kontemplacji Ducha Słońca.


Kwiatuszek.png


Tārāvyūha Dźńāna to poznanie Wiedzy o biegu, ruchach i oddziaływaniu gwiazd, poznanie kosmicznego, gwiezdnego porządku, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowo- magicznym. Jest Znanie całej astronomii, astrologii, kosmologii, fizyki czasoprzestrzeni i gwiezdnej magii. Opiera się na dogłębnych praktykach i kontemplacjach Jogi Księżycowej, co słusznie podejrzewa wielu zainteresowanych tym rodzajem cudownej Mądrości. Uzupełniająco, Poznanie ruchu i biegu gwiazd w Kosmosie stanowi Tadgati Dźńana oparty na praktykach z Gwiazdą Dhruwa, a jest to aktualna Gwiazda Polarna!


Kwiatuszek.png


Poprzez usilne i wytrwałe skupianie się w Ośrodku Pępkowym, a jest to Lotos Bindhu Visarga o ośmiu płatkach (łączący wewnętrzne, cudowne kanały energii) osiąga człowiek zdolność Znania Ładu i Porządku Ciała, Powłoki, a jest to Wiedza o Siedmiu Ciałach, ich subtelnej budowie i zachodzących w nich zjawiskach, taka energetyczna Wiedza o organizacji Ciał(a) czyli Kāyavyūha Dźńāna! Kontemplowanie Lotosu Okołopępkowego, Lotosu Nābhi, do którego Pępek jest wlotem, to osiąganie Wiedzy, która niezbędna jest magicznym szamanom, uzdrowicielom i znachorom, aby mogli uzdrawiać z pomocą cudów! Zrozumienie siebie to często początkowy temat pępkowych medytacji!


Kwiatuszek.png


Wiedza o Duszy czy Mądrość Duszy to kolejny rodzaj tak zwanej wyższej, cudownej Wiedzy, a bardzo długi jest trening duchowy, aby człowiek osiągnąć mógł Purusha Dźńānę. Purusha to Dusza Ludzkości, Dusza Życia, Duch Życia Wszechświata, to, dzięki czemu Bóg Zna Wszystko i Wszystkich, a czego cząstka w postaci Ātmana mieszka w każdym ludzkim Sercu, o ile nie jest zabita przez Niegodziwość. Człowiek Duchowy, Mistrz, Guru, Nauczyciel, powinien znać ten rodzaj Wiedzy, przede wszystkim z doświadczenia duchowego, z wglądu zweryfikowanego przez swego Przewodnika w sposób pozytywny, gdyż wielu jest fałszywych proroków!


Kwiatuszek.png


Wiwekadźam Dźńana, to Wiedza Rozpoznająca, Zdolność Rozróżniania w każdej sytuacji, zawsze i wszędzie, to Moc Porównawcza osiągnięta w najwyższym możliwym stopniu. Stopniowo Wiweka osiąga poziom Pratipattih, a jest to bezpośrednie, natychmiastowe Uświadamianie wszystkiego, co potrzeba, Prapostrzegania, jakie jest udziałem Aniołów, aż człowiek wzniesie się do stopnia Boskiej Wszechwiedzy, Sarwa-Wiśwa-Dźńanam!


Kwiatuszek.png


Prawdziwa Siddha Yoga, Joga Cudownej Mocy wymaga wytrwałej, cierpliwej i gorliwej pracy nad sobą we Wspólnocie Duchowej pod kierunkiem Guru, a jest to Wyższy Kurs Duchowy w tradycyjnie znanych systemach Rādźa Jogi, Laja Jogi czy Hatha Jogi.

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów