Pochodzenie Ludzi i Inne Byty Zielonej Planety

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gatunek ludzki istnieje na tej zielonej planecie Gāja od niezliczonych milionów lat, a w dużych cyklach czasu dokonuje się ewolucja rozmaitych grup ludzkich bytów, ewolucja dusz, które albo awansują z tej planety do lepszego, wyższego świata albo, jeśli nie chcą się rozwijać i doskonalić upadają w świat jeszcze gorszy a nawet bardzo zły! Ziemia, zielona planeta na skraju Galaktyki Mlecznej Drogi to planeta przejściowa dla jednostek świadomości, dla ludzkich bytów z rozmaitych innych planet w okolicy, na której dokonuje się oczyszczenie i samonaprawa jednostki ludzkiej, najpierw do postaci pełni człowieczeństwa, a potem do przetransformowanej postaci człowieka - anioła, Dewata! Prawdą jest, że ludzkie istoty przebywają na tej zielonej planecie głównie dlatego, że żyjąc w innych, często lepszych, rajskich światach, uległy degeneracji, wykolejeniu lub tylko opóźnieniu w rozwoju świadomości z powodu lenistwa czy zaniedbań! Ewolucja świadomości duszy przebiega w cyklach rozwojowych, które mają ściśle określoną liczbę inkarnacji, określony przedział czasowy i każdy człowiek ma w istocie mało czasu na swój rozwój i ewolucję, a opóźnieni i zaniedbani winni się szczególnie spieszyć i pilnować, aby uczyć się od duchowych nauczycieli i pracować nad sobą.


Kwiatuszek.png


Ewolucja ludzi w jednej grupie to zwykle podobny stopień zapóźnienia czy zaniedbania w rozwoju, o czym świadczy ledwie kilkuprocentowe wykorzystanie mózgu i w zasadzie duże możliwości na własny rozwój i postęp. Obraz człowieka rozwiniętego duchowo, to zawsze obraz ludzkiej jednostki dbającej o zdrowie i długowieczność, jednostki twórczej i kreatywnej, aranżującej odważnie wszystkie sprawy swojego życia, to obraz człowieka ciągle uczącego się i rozmiłowanego w wiedzy oraz wszelkiej mądrości, człowieka, znającego wyższą wiedzę duchową. Ci, którzy w twórczości, inteligencji, wiedzy i mądrości, w poznaniu prawdy wybijają się wyraźnie ponad przeciętność stając się przewodnikami ku dobremu dla innych, ci mają szansę w przyszłym życiu znaleźć się w lepszym, doskonalszym świecie, gdyż esencja ich bytu, dusza, zostanie przeniesiona na inną, wyższą planetę Drogi Mlecznej albo w wyższy wymiar egzystencji, zawsze do lepszego świata, do lepszej ludzkości na wyższym stopniu rozwoju, na wyższym stopniu ewolucji świadomości.


Kwiatuszek.png


W Galaktyce Drogi Mlecznej jest ponad 100 miliardów gwiazd, a jest to liczba szacunkowa i bardzo wiele z nich ma wokół siebie planety podobne do Ziemi, na których rozwijają się różne formy bytu, także podobne do ludzkości tej zielonej planety! Dusze ludzi na Ziemi są związane z tą planetą, są przywiązane do życia na Ziemi, a to oznacza, że są na tej planecie po prostu uwięzione, ciężarem swych błędów, opóźnień, niedoskonałości czy grzechów, a także stopniem ściemnienia, zamroczenia przez siły iluzji i mroku, przez moce ciemności, które uwodzą dusze, byty. Karman to ogólna nazwa całego zespołu związania duszy i przywiązania odradzającej się jednostki bytu do tej planety i jej uwarunkowań. Każdy ludzki czyn, słowo, a także każda ludzka myśl odbija się w pamięci duszy tworząc przywiązania, nawyki i wzorce, które trzymają ludzkość w szponach kreowanego zbiorowo losu, czy jak kto woli przeznaczenia. Jeśli ktoś jest godny i czyni samonaprawczy wysiłek, może doznać pewnej pomocy od wyższych duchowych sił, szczególnie od dobrych istot z wyższych, niebiańskich wymiarów bytu. Reszta gubi się w niezliczonych sidłach iluzji, ciemności, mroku i złudy, w istocie w skutkach własnych błędów, złych, niewłaściwych myśli, słów i uczynków, bo te trzy aspekty kreują ludzki los, oczywiście we wzajemnych interakcjach i oddziaływania poszczególnych jednostek bytu!


Kwiatuszek.png


Oczywiście świat ludzki nie jest ewolucyjną pochodną świata zwierzęcego, ale jest osobnym królestwem życia w przyrodzie na zielonej planecie Gāja! Istnieją cztery wielkie królestwa życia na ziemi, a jest to świat mineralny, świat roślinny, świat zwierzęcy oraz świat ludzki. Oprócz tego istnieje niewidzialne królestwo duchowe jako piąta sfera bytu na Ziemi, która zamyka cały podział ewolucyjny jednostek świadomości. Dusza zwierzęcia może trafić do królestwa ludzi i w kolejnej inkarnacji odrodzić się jako człowiek, jeśli zwierzę dużo przebywa z człowiekiem i wskutek nauki ulega uczłowieczeniu oraz uczy się dobra od ludzkich towarzyszy życia. Zjawisko to dotyczy głównie zwierząt oswojonych i domowych, żyjących blisko ludzi i nabierających ludzkich cech osobowości, ale jest to tylko jedna brama, przez którą nowe dusze przychodzą w ludzki stan istnienia! Normalną bramą jest wyrzucenie jednostek bytu z innych, bardziej rozwiniętych planet w Galaktyce, a także z wyższych sfer bytu, włącznie z planetami eterycznymi i astromentalnymi. Potocznie to zjawisko nazywamy upadkiem z Rāju, upadkiem z lepszego, niebiańskiego świata życia.


Kwiatuszek.png


Rozumienie swojego pochodzenia i związku z planem zwierząt lub z wyższym wymiarem bytu albo i z istotami z innych planet to bardzo ważny krok w materii ludzkiej ewolucji, samorozwoju mierzonego miarą odkrywania i pojmowania kim się tutaj naprawdę jest. Znana to historia, że wysłannicy innych cywilizacji w Galaktyce odwiedzają Ziemię i odwiedzają tych, którzy żyją tutaj jako banici i wygnańcy, skazani na życie na Ziemi, a jeśli już osiągają odpowiedni poziom rozwoju, aby powrócić, to bywają specjalnie znaczeni, aby strażnicy Planety mogli przenieść eteryczną duszę na lepszą planetę, do świata, z którego tutaj upadła, a zjawisko to rodzi wiele nieporozumień i trudności tym, którzy je badają. Odwiedzają Ziemię wysłannicy z ponad 70 różnych światów, badając stopień samonaprawy i przydatności do powrotu dusz, które pochodzą z innych światów, albo mają być do ich ewolucji w odpowiednim czasie dołączone. My jako Wiedzący nie możemy o tym zbyt dużo ludziom mówić, ale co bardziej inteligentni i rozwinięci z ludzi powinni o tym trochę wiedzieć. Czasem u ludzi budzą się fragmenty pamięci o świecie swego pochodzenia, ale normalnie taka pamięć, jak i pamięć swoich poprzednich wcieleń na Ziemi są wyłączone u ludzi przez Strażników Planety, którzy strzegą pobytu dusz ludzkich na Ziemi, a są to potężne istoty – Anioły, Dewy.


Kwiatuszek.png


Istotnie w przestrzeniach planety Ziemia istnieją jeszcze inne rasy i cywilizacje istot, o których należy pamiętać, a niektórzy ludzie miewają z nimi chwilowe kontakty i doświadczenia. Mamy tu na myśli i byty fizyczne przesunięte w czasie, ale żyjące w tym samym miejscu, jak i byty bezcielesne w sensie fizycznym, ale za to dostępne w stanach świadomego snu i wizji oraz percepcji ekstrasensorycznej, bo żyjące w czterech stanach eterycznych albo w przestrzeniach astromentalnych, czyli w wyższym wymiarze bytu tak, że mogą oddziaływać na ludzi, ale rzadko to robią. Upadewa to Półanioły czy Półbogowie, zaś Dewa to pełne Anioły, Bogi z wyższych wymiarów bytu, acz dla ludzi Upadewa to coś więcej niż człowiek, ale jeszcze nie anioł, czyli bóstwo nieba! Królestwo istot pośrednich między ludźmi i aniołami jest cywilizacyjnie bardzo bogate, a istnieją tam zarówno sfery i grupy cywilizacji bardzo dobrych, jak i bardzo złych oraz zdegenerowanych, co często jest przeoczane przez ludzkich myślicieli, filozofów i badaczy. Niektóre rasy Półbogów, Upadewa to także potomkowie krzyżówek Aniołów, Dewów i ludzi, jednak nie zawsze udane w swym końcowym rezultacie, są to podobnie jak ludzkość mieszanki dobrego i złego, czasem lepsze, a czasem gorsze niźli współczesna ludzkość, która w dawnych epokach miała swoje lepsze odpowiedniki niźli w trwającej aktualnie ponad 5100 lat Kāli Judze.


Kwiatuszek.png


Można wymienić dla celów poznawczych parę cywilizacji innych istot związanych z zieloną planetą Ziemią i jej subtelnymi sferami bytu, a są one doskonale znane i opracowane od tysięcy lat w indoeuropejskiej kulturze wedyjskiej! Jakszasi to mieszkańcy wnętrza Ziemi o dobrej naturze, rozwiniętej technice panowania nad materią, posiadający obie płcie i władzę poruszania pojazdami poprzez wnętrze Ziemi oraz Oceany. Jakszasi inspirują rozwój technologii panowania nad materią, a żyją w podziemnych miastach i grodach jako istoty półmaterialne, czyli częściowo fizyczne, a częściowo eteryczne, znane także jako władcy skarbów i podziemi. Pojazdy Jakszasów wydają charakterystyczny wibrujący i przeraźliwy dźwięk, który zmienia właściwości materii. Mają wielkie poczucie ponadludzkiej wyższości i personalnie niechętnie współpracują z ludźmi, chyba, że trafią na jakąś wybitną jednostkę o dużych zdolnościach i bardzo dobrym charakterze! Kinnāra to Nadludzie albo Superludzie, wyższa rasa ludzka bardziej technologicznie rozwinięta, a jej przedstawicieli trudno odróżnić od ogółu ludzkości, szczególnie rasy białej, a potrafią przekraczać bariery czasu i przestrzeni pojawiając się jako istoty z wyższych wymiarów i sfer bytu, choć żyją w rzeczywistości na Ziemi równoległej zasłoniętej barierą czasowej wyspy. Gandharwa to rodzaj istot podobnie ludzkich z wyglądu, mieszkających w kosmicznych miastach wokół Ziemi, które mają bardziej niebiańską naturę i są strażnikami czasu i przestrzeni pilnując ziemskiego globu. Zajmują się rozwojem sztuki, muzyki, tańca i śpiewu oraz malarstwa i w tym kierunku inspirują często ludzkie istoty, w kierunku rozwoju wysokiej kultury twórczej i duchowej! Rakszāsi to istoty demoniczne o zdegenerowanej naturze, także mieszkańcy wnętrza Ziemi, którzy porywają zwierzęta i ludzi, które wykorzystują na pokarm po przetworzeniu, a są to istoty opisywane jako dawni olbrzymi czy giganci, bo mają wielkie eteryczno-fizyczne rozmiary! Niech tych parę wskazówek przybliża Cię do zrozumienia tajemnic bytu!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów