Pingala

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pingala – aktywujemy oddychaniem prawą dziurka nosa – symbolizuje energię męską, słoneczną, rozgrzewającą. Jeśli oddech jest bardziej z prawej strony, lewa półkula i jej funkcje (emocjonalność, wrażliwość i czułość) zostają uaktywnione. Pingala jest uruchamiana przez prawe nozdrze; nazywana męską. Oddychanie poprzez prawe nozdrze budzi twórczy, dynamiczny nastrój, motywację do działania, pragnienia i determinację; pingala to energia Słońca, niosąca światło i ciepło; związana jest z ogrzewającą i radźasową energią pitta. Włada ona górną połową ciała, przodem i prawą stroną.

Pingala Nadi (kanał prawy, słoneczny), związany jest z przyszłością, planowaniem i działaniem. Powszechnymi przyczynami jego blokowania jest upór, nadmierne myślenie, egoizm, problemy ojcowskie, stres, bezwstydność, asceza lub dogmatyzm. Prawy kanał odpowiada za nasze działanie oraz fizyczną i umysłową aktywność. Na planie fizycznym odpowiada za prawy sympatyczny system nerwowy. Jego zakończeniem jest ego, które daje poczucie własnego "ja", poczucie oddzielenia się od świata. Jest to część naszej psychiki związanej z nadświadomością.

Pingala rozpoczyna się powyżej siedziby Kundalini Śakti w Muladhara i kończy w lewej półkuli mózgu. Prawy kanał, Pingala Nadi to odpowiednik naszego prawego współczulnego systemu nerwowego. Jego cechą jest męskość, aspekt słoneczny człowieka oraz przyszłość. Daje nam fizyczną możliwość analizowania i planowania. Jest źródłem twórczości artystycznej i rzemieślniczej. Na poziomie fizycznym kontroluje prawą stronę naszego ciała oraz lewą półkulę mózgu. Ludzie prawostronni są bardzo mentalni i zajmują się przyszłością. Ciągle planują i są bardzo aktywni. W skrajnym przypadku mogą stać się agresywni i dominujący. Produktem pracy prawego kanału jest balonik po lewej stronie głowy zwany ego. To w nim odkłada się nasza agresja, reagowanie. Prawy kanał jest połączony z aspektem Pingala (słońce, jasna strona) naszego "ja".