Orgon

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Orgon - jest nazwą dla podstawowej energii kosmicznej, której odkrycie postulował Wilhelm Reich w latach trzydziestych XX wieku. Nazwa pochodzi od hebrajskiego terminu "Or" oznaczającego mistyczne światło. Analogiczną koncepcję pramaterii/praenergii postulował w latach 20-tych XX wieku Franciszek Rychnowski. Koncepcja orgonu nie jest niczym nowym, występuje powszechnie w kulturze Orientu jako prana, a wśród ludów Polinezji jako mana. Nowatorstwem jest naukowe ujęcie tematu siły witalnej w formie teorii biofizycznej. Wilhelm Reich w książce Die Bione z 1938 używa pojęcia orgonu oraz tzw. bionów. Wilhelm Reich używa również innych koncepcji analogicznych do Rychnowskiego, takich jak: metoda obserwacji bionów, koncepcja elektro-mechanicznej transmisji sygnałów nerwowych w organizmach oraz koncepcja gromadzenia ładunku w organizmach.

Wilhelm Reich mocno rozwija w/w koncepcje wraz z kontrowersyjnymi wówczas badaniami nad orgazmem. Jego publikacje zdobywają popularność na Zachodzie przyczyniając się do zainteresowania uzdrawianiem orgonem. Kontrowersje wokół badań i osoby Wilhelma Reicha, oraz sytuacja polityczna na świecie zmuszały go wielokrotnie do emigracji. Jego współpracownicy twierdzili, iż było to wynikiem nieprzychylnego nastawienia rządzących do głoszonej przez niego koncepcji orgonu. Wilhelm Reich spotkał się ze strony środowiska lekarskiego z zarzutami podobnego typu co Rychnowski. W latach 50-tych XX wieku, po medialnej nagonce, jego dorobek naukowy został spalony przez agentów FDA, a Reich wtrącony do wiezienia, gdzie zmarł w 1957 roku, a raczej został dyskretnie zamordowany.

Spadkobiercy idei orgonu nadal propagują praktyki akumulowania i wdychania orgonu w tzw. "akumulatorach orgonu" jakie pozostawił po sobie Wilhelm Reich. Techniki te znajdują głównie zastosowanie wobec osób żywiących wiarę w skuteczność bioenergoterapii. Inną dziedziną, której wiarygodność również kwestionuje wielu naukowców, jest technika manipulacji pogodą. Pochodzi wprost od Wilhelma Reicha; stosuje tzw. działa orgonowe (ang. [cloudbuster]) do sprowadzania deszczu lub przeganiania chmur. Najbardziej znanymi propagatorami tej dziedziny są James DeMeo i Trevor James Constable. W pewnych społecznościach internetowych można spotkać się z przekonaniem o wzmacnianiu zdolności paranormalnych przez orgon.