Odpowiedzialność Grupowej Karmy Ludzi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zasada odpowiedzialności duchowej mówiąca, że odpowiedzialni są wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich pochodzi z hermetycznych nauk duchowych, a „wszyscy” to cała wspólnota, zaś „ jeden” to szczególnie lider grupy czy członek wspólnoty duchowej. Jeden lider odpowiedzialny jest za to, co dzieje się z całą grupą, z całą wspólnotą, nad którą stoi. Cała wspólnota odpowiedzialna jest za to, co dzieje się z liderami, z jej jednostkami wybitnymi i głównymi w szczególności. Jeśli dwie osoby będące w grupie czy wspólnocie kłócą się, wywierają wpływ na całe ciało wspólnoty, na ogół członków, a wytworzona zła karma spadnie na nich, bez względu na to, kto zaczął, dlatego Kryszna, Buddha czy Jezus, Zaratusztra czy Mojżesz, wszyscy oni zakazywali liderom i zaawansowanym członkom wspólnoty jakichkolwiek sporów, waśni i kłótni. Władczyni czasu i przeznaczenia, Bogini Kali będzie pilnować, aby właściwa zapłata za zło każdej waśni spadła na tych, którzy w niej uczestniczyli. Wspólnota z natury jest otwarta, a większość wspólnotowych spraw, takich jak omawianie cudzych błędów w szczególności, omawia się otwarcie i bez zbędnego szemrania za cudzymi plecami. Jeden członek grupy odpowiada za wszystkich członków grupy, a cała grupa zbiorowo jest odpowiedzialna za zło, jakie cierpi choć jedna osoba, człon tej grupy, jeśli w porę temu cierpieniu nie zapobiega. Tej potężnej duchowej zasady zbiorowej odpowiedzialności będą się ludzie musieli nauczyć w całej ponad 2100 lat trwającej epoce Wodnika, która ledwie jest miesiącem roku platońskiego.


Kwiatuszek.png


Karma indywidualna to tylko część całego karmana uwarunkowań, jakie spotykają człowieka. Druga połowa karmana to zbiorowa odpowiedzialność grupy, karma miasta, narodu, planety, karman religii i cywilizacji. Wszyscy cierpią choroby z powodu jednego rolnika- truciciela, który uprawia zatrutą żywność i rozprowadza ją, a ten jeden będzie cierpieć za to, co wycierpią wszyscy konsumenci jego produktów. Jest to oczywista zasada sprzężenia zwrotnego, jaką obserwuje się w działaniu prawa karmicznego na polu zdarzeń losów całej ludzkości. Uczcie się o ludzie zrozumienia i pojmowania praktycznie duchowych zasad w codziennym życiu, uczcie się stosować do duchowych, subtelnych praw i zasad. Jeśli sędzia ukarze kogoś niewinnego, bat losu prędzej czy później spadnie na taką osobę, a suma kary, jaką nałożył na wszystkich niewinnych będzie mu wymierzona łącznie z arytmetyczną dokładnością dodawania cierpień i czasu cierpienia, jaki był nałożył na innych ludzi. Trudno być Aniołem-Sędzią ludzkich czynów, tak jak czynił to Abel, prorok sprawiedliwy albo Henoch, ze znanych sędziów nad rodzajem ludzkim. Nie osądzajcie pochopnie, nie kierujcie się emocją chwili przy wypowiadaniu sądów o wartości innych ludzi, nie kierujcie się personalnymi sympatiami ani antypatiami, jeśli macie godność należeć do rodziny Lipika-Devów, aniołów sądu niebiańskiego nad duszami. Znajcie prawo Boże i kierujcie się wyłącznie zasadami objawionymi ludzkości przez Boga. Jeśli jest zabójstwo, to jest zbrodnia i jest winny tej zbrodni wykonawca, a jeśli nie ma śmierci, to nie ma zabójstwa i nie ma kary. Zabójstwo, fałszerstwo, okradanie to trzy zgubne naruszenia prawa Bożego i nie ma tutaj wiele do dodania, ponieważ ich klasyfikacja bardzo jest wyraźna. Mord, fałsz i złodziejstwo, oto czego Bóg wam o ludzie zabrania. Bądźcie czyści od tych spraw, ale pamiętajcie, że macie prawo obronić swoje życie i życie swych bliskich nawet kosztem cudzego życia, jeśli jest to obroną konieczną, pamiętajcie, że macie prawo odebrać wszystko to, co wam zagrabiono, jakkolwiek miałoby to nastąpić.


Kwiatuszek.png


Zasada Wzajemności to ogólna zasada karmicznego prawa Zwrotu i Odpłaty, a chrześcijańskie i żydowskie Pisma Święte nazywają ją zasadą "Oko za Oko", "Ząb za Ząb", "Krew za Krew". Obserwuj działanie prawa Zwrotu tak w życiu indywidualnym jak w zbiorowym życiu całego społeczeństwa czy wspólnoty. Medytacja obserwacji jest bardzo ważna, ale obserwuje się zasady, mechanizmy działania losu, sposób działania w ruch wpuszczonych myśli. Kiedy widzisz pożar, musisz zrobić wszystko, aby go ugasić, nie wolno widząc pożar pozostać bierną osobą i twierdzić, że się jest Obserwatorem. Ci, którzy są bierni wobec cierpień dotykających członków grupy czy wspólnoty są w oczach Boga plugawymi Złoczyńcami a nie żadnymi Obserwatorami. Kryszna, Buddha czy Jezus, wszyscy Mędrcy i Prorocy zawsze powiadali, aby członkowie grupy czy wspólnoty sobie wzajemnie pomagali, udzielali pomocy we wszelkich trudnościach. Kto nie pomaga innym ochoczo, ten będzie kiedyś wypluty w samotność i nikt mu ręki nie poda w czasie trudności. Uczcie się o ludzie zwyczajnej dobrosąsiedzkiej pomocy, pomagajcie potrzebującym w ich trudnościach, a zgromadzicie dobrą zasługę, dobroczynność konieczną dla rozwoju ducha.


Kwiatuszek.png


Maitri to przyjacielska życzliwość, sympatia, przyjaźń i dobroczynność, a przecież wiadomo, że dobre intencje poznać po dobrych uczynkach, jakie się dokonuje innym. Bóg na sądzie śmierci ustami swych aniołów nie pyta ludzi co zrobili dla siebie, ale pyta co zrobili dla innych dobrego i bada w tej materii dobroczynności zapis w eterycznej przestrzeni, w pamięci serca i nerek ludzi. I wedle dobroczynności dla innych anioły Lipika układają ludzkie losy, a anioły, Strażnicy Duszy, interweniują w życiu człowieka odpowiednio do mocy dobrych czynów dla dobra innych uczynionych przez człowieka w jego wcieleniach. Nie jest dobrym człowiekiem kto trwa w samozadowoleniu, dba o siebie, ale nie czyni dobra innym.


Kwiatuszek.png


Sattwa – Dobro, Czyny Dobra i Prawdy to podstawa dla osobistego oświecenia i wyzwolenia, a jest to wszystko co pomaga innym, wprowadza dobro, pokój, harmonię, prowadzi do zrozumienia, prawdy i piękna. Wszystko to jest Sattwa, nawet propagowanie zdrowego, jarskiego odżywiania, a wszyscy ludzie rzeczywiście uduchowieni i wtajemniczeni, prawdziwi ezoterycy, wielce się trudzą propagując jarstwo, przybliżając ludzi do jarstwa i budując świat wegetariański na całej planecie. Pokarm sattwiczny to pokarm jarski, wprowadzający harmonię w całym organizmie, słuszny i dobry dla każdego człowieka, pomocny w wyzwoleniu. Praktyka każdej Jogi rozpoczyna się zawsze także od nauczenia jogicznej diety zdrowia i długowieczności, jaką jest wegetarianizm, odżywianie roślinne oparte na warzywach, owocach i zbożach oraz roślinach strączkowych. Samo kolportowanie i rozpowszechnianie duchowej nauki też jest dobrym czynem należącym do prawdy, czyli Sattwa!. Ludzie, jeśli są rzeczywiście duchowo rozwinięci, gorliwie propagują oświatę w zakresie prawdziwej wiedzy duchowej w społeczeństwie, a szczególnie wśród nastoletniej młodzieży.


Kwiatuszek.png


Sąd śmierci nad każdą osobą, dobrze omawiany przez tych, którzy wrócili do życia w ciele ze stanu śmierci klinicznej pokazuje, że anioły Boga nie tylko patrzą na to, co człowiek zrobił w swoim życiu, ale i na to, co mógł zrobić, ale odrzucił i nie zrobił. Kto miał sposobność podjąć duchową drogę prosto do Nieba, ale odrzucił drogę i nie podjął nauki, ten będzie surowo osądzony i odpowiednio potraktowany, gdyż Bóg każdemu daje sposobność przyjścia do Mistrza, do Guru, który prowadzi Boską Drogą ludzi do Raju. A kto słyszał Guru, którym jest Świetlisty Mistrz na własne uszy albo oglądał Guru oblicze na własne oczy, kto zna Imię Guru, przewodnika Drogi, albo Uczniów Jego, ten nie może powiedzieć, że nie miał sposobności, a grzech zaniechania bywa ciężkim przewinieniem. Ludzkość i tak grzeszna, w złej kondycji, nie powinna sobie gromadzić złej karmy z powodu subtelnych grzechów zaniechania. My polecamy wam spowiadanie i uwalnianie od waszych błędów i złych nawyków wobec całej grupy w duchowej wspólnocie, a kilkunastoosobowe grupy się tu najlepiej nadają. Procesy przebaczania i uwalniania są tematem praktycznym każdej duchowej aktywności, jaką Duchowa Hierarchia planety promuje na tej Ziemi. Cała Ziemia musi być uwolniona od niewiedzy błędów, grzechów i oczyszczona z wszelkiego zła.


Kwiatuszek.png


Jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego – to zasada duchowej wspólnoty, każdej grupy rozwoju wewnętrznego, zasada, którą wiele grup powtarza głośno i rozważa w myśli od początku, aby dogłębnie zrozumieć to potężne prawo przyrody. Odpowiedzialność za siebie, grupę, historię ludzkości to część rozwiniętej świadomości ludzkiej istoty, a kogo nie cechuje wysoka zdolność do Odpowiedzialności, ten nie jest uduchowionym człowiekiem. Lider odpowiada za rozwój i budowanie wspólnoty, jednak każdy odpowiada za los, życie i zdrowie pozostałych członków całej wspólnoty i chociażby dlatego nakazano ludziom przez proroków, aby modlili się za siebie wzajemnie dla swej pomyślności i pomagali sobie wzajemnie w przezwyciężaniu trudności i problemów. Pomagaj innym, a Bóg pomoże tobie, o ile czynisz swą pomoc bezinteresownie. Sattwa to także Światło, a to znaczy, że Dobre Uczynki są tym, co świeci. Dobrze Czyńcie całej duchowej wspólnocie, Guru, który błogosławił was poprzez swe dłonie i słowa, Czyńcie Pokój i twórzcie Błogostan!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów