O Przezwyciężaniu Zła w Drodze Oświecenia

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest paru przyjaciół na świecie, a najważniejszym jest boski Duch, Praświatło przenikające cały wszechświat, Praświatło, które tworzy gwiazdy i planety, a także wszystko, co tylko żyje.


Kwiatuszek.png


Ludzie liczą na ziemskie, materialne przyjaźnie, ale Jogasutra powiada, że prawdziwą Przyjaźń osiąga się poprzez kontemplację, przez wywołanie cechy Przyjaźni, Maitri, w głębokim skupieniu, w silnej koncentracji i zadumie. Medytacja bez silnego skoncentrowania nie ma zbyt wielkiej wartości, staje się często czczą fantazją, skakaniem umysłu po różnych obrazach i tematach. Najpierw potrzebna jest silna koncentracja, zogniskowanie myśli i wyobrażeń na jednej rzeczy, a gdy skoncentrowany umysł jest silny i trzyma obiekt nie odpływając, wtedy zaczyna płynąć do istoty rzeczy, a proces ten można nazwać Stawaniem Się tego, do czego człowiek dąży.


Kwiatuszek.png


Skoncentruj się ludzka istoto w idei Przyjaźni, stawaj się Przyjaźnią, a w końcu bądź Przyjaźnią, a otworzy się przed Tobą świat tych, którzy są Przyjaciółmi. Myśl słowo „Maitri", ale samo myślenie to mało, bo ideał jest żywą niebiańską krainą, stanem umysłu i świadomości i trzeba płynąć do Maitri niczym podróżnik do wspaniałych krain, do pięknej wyspy.


Kwiatuszek.png


Wyobrażenia umysłu będą się zmieniać, kiedy mocno skupiony w ideale człowiek, a w końcu osiągniesz przebudzenie, czym Maitri-Przyjaźń jest w swej istocie naprawdę. A z czasem posiądziesz i świadomość istnienia Przyjaźni, świadomość przyjacielskiego świata, ponad ziemską nietrwałością wszystkich rzeczy!


Kwiatuszek.png


Pokładanie swych nadziei w astrologach, kiedy ku pomocy potrzebni są bohaterowie i wojownicy, przypomina podróż na wielką kamienną pustynię w poszukiwaniu pożywienia, gdy się jest bardzo głodnym. O ludzkie istoty, gdyście głodni idźcie na pole czy do ogrodu albo do lasu, bo tam znajdziecie pożywienie, a nie na kamiennej pustyni, gdzie nie ma nawet wody. Do walki potrzebni są dzielni wojownicy, do przepowiadania astrolodzy, a do uprawiania ziemi należycie-dobry rolnik czy ogrodnik i jeden nie zastąpi wam drugiego! Czyńcie to, co właściwe, słuszne i pomocne, a nie to, co jest pozorowaniem działań albo zbędnym wysiłkiem, który nie przynosi pożądanych rezultatów. Dobre działanie przynosi pożądane rezultaty i takie działanie zwiemy właściwym, efektywnym, słusznym czynem. Złe działanie poznać po braku efektów, takie działanie, które nie daje wspaniałych rezultatów jest stratą czasu, głupotą, błądzeniem. Jak możecie mieć nadzieję, jeśli wiadomo, że nadzieja jest wyższym stopniem wiary? Najpierw starajcie się o ludzie, aby pomnożyć waszą wiarę w Boga i Guru, a nawet w moc własnych czynów. Gdy wiara będzie siłą, mocą, wtedy naturalnie przeistoczy się w swój wyższy stopień, jakim jest nadzieja. Ponad sferą nadziei zbudowanej na mocy, jaką jest szczera wiara, dużo ponad, jest miłość jako o wiele większa potęga, która doskonali wszystkie charyzmatyczne dary i moce nazywane na Wschodzie pojęciem siddhis!


Kwiatuszek.png


Każdy wojownik przed bitwą modli się o swe zwycięstwo, a to oznacza automatycznie modlitwę o porażkę, czyli zniszczenie wroga, i nie ma w tym, ludzka istoto, absolutnie nic nadzwyczajnego. Kiedy konfrontacja sił światła i sił ciemności jest silna, wtedy modlitwa o zwycięstwo w starciu jest błaganiem o swe przeżycie, a unicestwienie sił wrogich. Psalmy i hymny dawnych i współczesnych bohaterów pełne są takich słusznych wołań, modłów czy błagań, a jeśli się ktoś dziwi, że tak trzeba to błądzi w chorobliwych imaginacjach. Błądzi, bo nie wie, czym jest walka.


Kwiatuszek.png


Gdziekolwiek pojawia się Awatara, a szczególnie Purńawatara pełne przejawienie Posłańca Niebios, tam pojawiają się wysłannicy Zła w przebraniu światłości, w lucyferyczny sposób przybliżając się do Awatara, aby w końcu spróbować zaszkodzić Boskiej Inkarnacji i zniszczyć Misję Światła Boskiego Guru. Oznacza to, że Hierarchia 144 tysięcy Świętych Mistrzów i Proroków oraz świty czy orszaki ich Uczniów toczą z konieczności, obronne bitwy przeciwko siłom ciemności, aby Dobro zwyciężało, a Zło zostało unicestwione.


Kwiatuszek.png


Każda Awatara i tylko Awatara oraz świta, orszak anielskich Uczniów Awatara bywa obiektem ataku przez siły zła dokonywanym, a piekielnicy, bezbożnicy i fałszywi wielbiciele jednoczą swe siły, aby osłabić działanie i wpływ Boskich Wyroczni, Wieszczów, Mędrców, którzy świadomie zstąpili na Ziemię lub świętość rzeczywiście osiągnęli. Nie jest to próba dana od Boga, jest to złośliwy i wyrafinowany atak szatańskich sił i każdy, kto jest przeciwko Boskiej Inkarnacji jest po stronie sił zła, jest bez wątpienia złą, demoniczną istotą. Miejcie tego świadomość, kiedy widzicie o ludzie niewybredne ataki na wspaniałych Duchowych Nauczycieli czy wręcz całe wspólnoty religijno-duchowe. Zawsze jest w nich charyzmatyczna postać, wielkie światło, w postaci wysoko rozwiniętej duchowo osoby, i to światło bandy złych demonicznych podludzi usiłują zagasić i zniszczyć - tak światło, jak i jego boski wpływ czy oddziaływanie. Widać to i w żywotach największych Awatar jak Pana Kryszna, Pana Buddha, Zaratusztra, Mojżesza, Jezusa, Mohammada, Sai Baba, jak i w najmniejszych spośród Awatarów losach anielskich ludzi spośród duchowej Hierarchii Boga.


Kwiatuszek.png


Pomagam każdemu, kto zwróci się do mnie o pomoc, bo taka jest i natura i rola Boskiej Inkarnacji, która zstępuje na Ziemię! My niesiemy ludziom pomoc w dwóch podstawowych sprawach życia. Pierwszą jest samorealizacja, indywidualne spełnienie się w życiu, a drugą jest należyte przybliżenie się do Boga. Jedno jest oświeceniem z własnej duszy czy Jaźni i wielu to osiąga, nawet dość łatwo i szybko. Drugie to oświecenie z Boga, a bez nas jest to całkiem niemożliwe, gdyż Boski Guru, Mistrz Duchowej Hierarchii jest po prostu bramą do Niebios.


Kwiatuszek.png


Nie tylko trzeba skupiać się i koncentrować z obrazem czy imieniem Awatara, ale trzeba też medytować należycie w mocnym skupieniu, a medytacja jest płynięciem, wchodzeniem w świadomość Guru na podobieństwo wody rzeki, która wpływa do oceanu.


Kwiatuszek.png


Mistrz Himalaya jest na Ziemi najzwyczajniejszą Bramą do Niebios, które zwane są Niebiosami Dewalaja, anielskim mieszkaniem Dusz, Jaźni, które osiągają zjednoczenie z Bogiem, roztapiają się w świadomości Boga. Kto nie chce skupiać się w duchu Mistrza Himalaya, ten w istocie nie chce wejść w świadomość Boga i z Drogą Oświecenia z Bogiem, z tym wyższym etapem Oświecenia nie ma zupełnie nic wspólnego. Może być oczywiście zrealizowany w ten sposób, że pierwiastek ego doświadcza głębi własnej duszy, jaźni, jednak ledwie jej dotyka, jeśli ciągle myśli w kategoriach „ja“ i „moje“.


Kwiatuszek.png


Głębsze doświadczenia oświecenia z Duszy, Jaźni, to przekroczenie poczucia „ja“ i „moje“, poznanie, że Wyższa Jaźń jest w istocie Jedną Duszą Całej Ludzkości, że jest Światło Ducha Człowieczego, który nie jest mój ani twój, ale nasz, a to jest pełnia doświadczenia Jaźni. Wtedy cokolwiek czynimy, czynimy dla innych bezinteresownie a czyniąc coś nawet dla siebie, nie ma się poczucia „siebie“.


Kwiatuszek.png


Sufi ten proces grubienia ego, ja, nazywają Ali Fana i oznacza on dopełnienie samorealizacji poprzez zgubienie ego, poprzez uświadomienie, że jest się Duchem Lasu, a nie pojedynczym drzewem, które jest tylko oczami i uszami do percepowania zjawisk świata.


Kwiatuszek.png


Ludzie poważnie oświeceni bardzo łatwo koordynują się ze sobą i bardzo łatwo współpracują ze sobą, bez tarć i niesnasek, a duch harmonii i zgody towarzyszy ich poczynaniom. Chore egotyzmy ciągle tworzą tarcie i konflikty z powodu swej szkodliwej złowrogości. Jednakże stapianie się ze świadomością Mistrza, Boskiego Guru, nie obywa się bez bólu oczyszczanego i ścieranego ego. Korzeniem siddhi, charyzmatu jest medytacja, w której wy, ludzkie istoty, otwieracie się i wchodzicie w świadomość Świętych, Mistrzów i Proroków, w świadomość Boskiego Guru. Dokładajcie starań, aby myśleć chociaż o Guru i odczuwać Śri Guru sercem, a wtedy możecie liczyć na prowadzenie boskiego światła i miłości. My błogosławimy tych, którzy praktykują i tych, którzy pracują w naszej boskiej służbie. Nie wspieramy ani zła, jakie czynicie, ani waszych błędnych i chorych pomysłów. Błogosławimy dla duchowego wzrostu człowieka, który chce się duchowo rozwijać! Czasem dajemy ludziom to czego potrzebują, by zaczęli w końcu brać to co mamy im do zaoferowania, a jest to wieczne szczęście zbawienia. Zbawienie to możliwość powrotu do boskiego świata, z którego ludzka dusza pochodzi, a niebiosa to nie są wytwory własnego umysłu jak opisują głupcy, którzy nie mają nawet trochę świadomości poza swoim fizycznym ciałem. To prawda że złe życie prowadzi do piekła, a nikt sam nie stwarza piekła, tylko swoimi jakościami dąży do pewnych ciemnych i przykrych miejsc istnienia, gdzie będzie wieźć swój indywidualny, paskudny żywot wspólnie z innymi, podobnymi. Piekła samotności czekają tych, którzy dokonują uwięzienia ludzi niewinnych, a piekła zagłady tych, którzy niszczyli boską Misję jakiegoś choćby najskromniejszego, świętobliwego człowieka, który został ludziom posłany, bądź za życia osiągnął Boga. Wiele błędnych koncepcji w ducho-chaosie trzeba wyprostować, aby przenikający mieli jako takie pojęcie o duchowej rzeczywistości.


Kwiatuszek.png


Uczniowie często piszą listy do swojego Śri Guru, Mistrza Szkoły Ducha, a jest to bardzo starożytny zwyczaj. Pieczołowicie gromadźcie wszelkie listy Dharmy, aby służyły przyszłym pokoleniom. Mistrz Himalaya czyta listy, albo tylko medytuje z listem i koryguje Ucznia, pomaga Uczniowi, czasem słowem, reprymendą, a czasem energią lub zabierając Ucznia w wyższą sferę istnienia dla jakiegoś doświadczenia w czasie snu lub eksterioryzacji. Wielu tak zabieram choć nie są w stanie jeszcze ani pamiętać, ani rozumieć tego, co się z nimi dzieje.


Kwiatuszek.png


Skupiajcie się w Świetle Duszy Guru, a wszystko będzie dobrze, wyciszajcie swe umysły, trzymajcie obraz, imię Śri Guru jak najdłużej, myślcie o blasku tęczowych świateł, a my zrobimy resztę, to, co należy do czynności Bogów (Dewów) w waszym oczyszczaniu i prowadzeniu.


Kwiatuszek.png


Duszo ludzka, bądź dzielna i odważna, a wiedz, że co czynisz innym siostrom i braciom w Drodze, najmocniej zapisuje się w Pamięci Ludzkości w Duszy Planety i dokładnie zostanie ci zwrócone, gdy okoliczności będą ku temu sprzyjające. Nie płaczcie z powodu nieszczęścia, uwalniajcie się od wewnątrz od wszystkiego, co je wytworzyło i mocno kreujcie sobie lepszy los. Jeżeli poprawiasz cudzy los, rzeczywiście pomagasz innym, wtedy twoje zapisy Dobra będą cię ciągle wspierać i pomagać. Walczcie w słusznej sprawie, inaczej w godzinie zapłaty nikt nie będzie walczył ani za was, ani dla was. Bądźcie błogosławieni zawsze gdy skupiacie się w świetle świadomości Mistrza.

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów