Nagalakshmi Deviyar Mataji

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Śri Mataji Nagalakshmi Deviyar

Mataji (Matadźi), Nagalakshmi Deviyar, Mena, Menaka - mityczna bogini, nieśmiertelna Jogini Hridaya, siostra Śri Nagaraja Mahavatar Babaji, znana z bardzo wielu metafizycznych źródeł jako pojawiająca się Boska Matka, Rodzicielka, Wielka Macierz. O Śri Mataji Nagalakshmi wspomina Yogananda, Govindan, Śivbaba, Teozofia, a szczególnie tradycja transhimalajskich siddhów. Mataji jest siostrą, a właściwie kuzynką ze strony ojca dla Mahavatar Babaji. Zarówno Paramahansa Yogananda jak i Helena Pietrowna Bławatska oraz inni teozofowie opisują Śri Mataji jako żyjącą nad brzegiem rzeki Ganges w pobliżu Benaresu piękną kobietę o urodzie nastolatki. Dobrze zachowane opisy pojawiają się przez całą drugą połowę XIX wieku, a także wiek dwudziesty. Najstarsze zachowane przekazy pochodzą z II/III wieku e.ch. Śri Nagalakshmi Deviyar manifestuje się na pięć sposobów, jako ucieleśnienie, jako dusza czy esencja (Sain) pięciorakiej ścieżki lajów, jako Śri Layamarga, Droga Zjednoczenia.

Śri Menaka Nagalakshmi Deviyar Mataji

Według Yogi Govindan, Śri Mataji, Boska Mateczka spędza większość swego czasu w sekretnym aśramie Śri Nagaraja Mahavatar Babaji zwanym Gauri Shankar Peetam w pobliżu Badrinath w Himalajach opiekując się himalajskimi liniami przekazu starożytnej jogi i tantry. Jej pełne nazwisko to Sri Mataji Nagalakshmi Deviyar, sięgające co najmniej III wieku e.ch., kiedy to żył i pojawiał się jej brat Mahavatar Babaji wraz z Ryszim Bhoganathar. Śri Mataji, podobnie jak jak sam Mahavatar Babaji osiągnęła trwały stan Soruba Samadhi, istnienie świetlistego ciała i przebywa w swoim nieśmiertelnym ciele wiecznej Jogini. Śri Mataji jest czczona przez zaawansowane duchowo osoby, które poznały przez doświadczenie jej istnienie jako Boskiej Matki.

Śri Mataji, w starożytności znana bardziej jako Mena czy Menaka Devi podobnie jak Śri Babaji Mahavatar żyje przez wieki i jest na podobnym stopniu duchowego zaawansowania jak jej bardziej znany brat. Często przebywała w duchowej ekstazie samadhi w tajemnej podziemnej jaskini w pobliżu Dasesamedh. Oboje, siostra i brat są nieśmiertelnymi Awatarami żyjącymi w ciele światła. Awatara oznacza boskie zstąpienie, a w hinduskich pismach duchowych awatara oznacza zstąpienie boskiej istoty pełnej światła, zstąpienie Boskości w cielesną, osobową formę bytu. Nieskończone Boskie Światło przyjmuje w ten sposób osobowe formy doskonałych mistrzów duchowych, boskich kobiet lub boskich mężczyzn, ludzi-Bogów.

Boską Misją Światła wypełnianą od wieków i tysiącleci przez Śri Nagalakshmi Deviyar Mataji jest transmitowanie żeńskich energii boskości dla przejawienia zdolności do transformowania i oświecania tysięcy dusz które pragną wyzwolenia z więzów karmy żyjąc na ziemi życiem aspirantów Drogi Bożej. Śri Mataji prowadzi inicjowanych prawidłowo przez Guru pielgrzymów duchowej Drogi ku osiągnięciu wyższych stanów świadomości i oświecenia, prowadzi poprzez stacje oczyszczania duszy z ziemskich, karmicznych naleciałości wcieleń. Śri Mataji jest Boskim Okiem dla ludzkich oczu, jak opisują mistycy stan widzenia z punktu z którego patrzy na ziemskie sprawy Bóg. Śri Mataji, Menaka oczyszcza sfery czy plany ziemskiej powłoki tak, aby mógł się ostatecznie przejawić promień żeńskiej Boskości w postaci czystej, bezwarunkowej Miłości, Preman. Jednym z ważnych celów Boskiej Mateczki w ciele światła jest Uzdrawianie Planety i Stworzeń, Uzdrawianie Ludzkości poprzez fuzję (laję) Mocy Miłości (Preman), Inicjacji (Dikshan) oraz Twórczej Śakti.

Osoby wysoko uduchowione pozostające rzeczywiście pod wpływem Boskiej Mateczki, nieśmiertelnej jogini, siostry Mahavatar Babaji, zajmują się żarliwie uzdrawianiem planety i przyrody, grupowym transmitowaniem transformującego i uzdrawiającego światła dla polepszenia życia wszystkich stworzeń. Śri Mataji podtrzymuje linię przekazu tajemnej laja jogi, podobnie jak jej brat Mahavatar Babaji Nagaraj podtrzymuje linię nauczania tajemnej krija jogi. Śri Mataji Deviyar jako duchowa mistrzyni laja jogi z pełną realizacją stanu Soruba Samadhi, wejścia do istnienia w ciele światła zwana jest Śri Layadevi lub po prostu Śridevi. Tradycje siddhów w Himalajach wiele uczą o osiąganiu Soruba Samadhi, stanu istnienia jako osobowe nieśmiertelne bóstwo, a wielu himalajskich siddhów pozostaje przez setki i tysiące lat w ciele nieśmiertelnego jogina jako mistrzowie nauczyciele duchowi ludzkości, jako tak zwani mistrzowie Duchowej Hierarchii Światła.


Nauki Śri Mataji Nagalakshmi Deviyar

"Dikszani (Inicjowani) są tak bardzo uduchowieni jak często spotykają się razem wspólnie przekazując Boskie Światło."

"Im wyższe uduchowienie, tym większa miłość do Wspólnoty Inicjowanych Dusz."

"Samotna praktyka jest zaledwie przygotowaniem do rozpoczęcia podróży po duchowej Drodze."

"Porzućcie kręte ścieżki własnego ego, nie twórzcie sobie własnych ścieżek, trwajcie w Wielkiej Drodze Niebios, która do nikogo nie należy."

"Im więcej egotyzmu, tym bardziej własna ścieżka, im więcej ja i moje, tym dalej od oświecenia."

"Laya jest fuzją, stopieniem z odwiecznym boskim światłem, miłością i prawdą."

"Kto nie praktykuje laja jogi, ten zaiste nie osiągnie nieśmiertelnego ciała światła."

"Uczniowie Ducha spotykają się w przyjaźni i życzliwości kultywując zanurzenie w Odwiecznym Świetle."

"Tam, gdzie człowiek ma swoją własną ścieżkę, nie ma ani światła ani ducha."

"Praktykujcie laję, po tym poznaję moje dzieci dążące do nieśmiertelności."

"Praktykujcie, pokonujcie przeszkody, zwyciężajcie wrogów, osiągajcie wieczne Światło."