Metatron

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Metatron

Metatron (hebr. מטטרון; inne spotykane formy: Metratton, Mittron, Metaraon, Merraton, Matatron, Perier) – serafin wymieniany w kabale i w innych pismach, nie tylko judaistycznych. Znany jako „Ten, który zajmuje tron obok Boga”, Król Aniołów, ulubieniec Boga. Według podań jego śpiew tworzy nowe Zastępy Anielskie.

W kabalistycznym Drzewie Życia zajmuje miejsce w koronie jako przyporządkowany obszarowi Keter, stoi na straży sefiry Keter (sefira - emanacja Boskiego światła, keter - korona). To właśnie z Keter spływa całe światło na drzewo życia, a samo Keter łaczy nasz świat z boskością, z Abolutem.

Często utożsamiany z biblijnym Henochem, który za życia został wzięty do nieba, tam został przemieniony w anioła i pełni funkcję boskiego pisarza, zapisującego ludzkie czyny. Istota z kręgu obcujących bezpośrednio ze Świętym Obliczem; był stworzony razem ze światem lub według innej tradycji nawet wcześniej. W Talmudzie babilońskim (Chagiga 15a) oraz 3 Księdze Henocha 16:1-5 znajduje się wzmianka, iż tannaita Elisza ben Awuja widział go w niebie w pozycji siedzącej, skąd wywiódł wniosek o jego boskim statusie i nazwał „drugą siłą”. Według niektórych tradycji jego inkarnacją ma być także Mesjasz.

Etymologia imienia Metatron

Etymologia imienia tego anioła jest niejasna, być może pochodzi od słowa matara – „pełniący straż”; lub metator – „przewodnik, posłaniec”.

Hugo Odberg uważał, że imię jest pochodzenia hebrajskiego i stanowi „metoninę” określenia Mały JHWH. Znaczenie jego imienia w zależności od języka z jakiego tłumaczymy to: „meta thronom” – co tłumaczy się jako "Stojący za (obok) tronem Boga, następny po władcy”. Eleazar stwierdza że pochodzi od łacińskiego „Metator” – co oznacza mierniczy, lub prekursor, dowódca armii, oficer, przywódca, ten co wskazuje drogę, a z perskiego Mitra - czyli mediator, życzliwy i współczujący, przyjaciel dobrych ludzi.

Według legendy Metatron zamieszkuje siódme niebo, które jest siedzibą Boga. Wezwany, Metatron zjawia się jako "słup ognia, a jego twarz promienieje blaskiem jaśniejszym niż słońce".

Archanioł Metatron

Metatron jest uznawany za najwyższego rangą archanioła. Jest królem aniołów, księciem Bożego Oblicza lub Bożej Obecności, kanclerzem niebios, aniołem przymierza, wodzem aniołów służebnych. Na ziemi troszczy się, by ludziom nie zabrakło jedzenia. Jest pośrednikiem między wymiarem boskim i ziemskim. jest najwyższym rangą aniołem śmierci, który przekazuje rozkazy Gabrielowi i Samaelowi. Jako reprezentant Sefer Keter jest Koroną Stwórcy. Nazywany również Wielkim Zegarmistrzem i Architektem.

Mówi się, że jest najmłodszym i najważniejszym archaniołem oraz jednym z dwóch archaniołów, którzy kiedyś stąpali po ziemi jako ludzie (był Prorokiem Enochem znanym też jako Moria lub Morya, Hermes Trismegistot czy Saurid). Metatron pracuje z Matką Ziemią i Wielką Boginią, by pomóc dzieciom - żyjącym i tym, które przeszły na drugą stronę. Wezwij Metatrona kiedy potrzebna jest ci jakakolwiek pomoc odnośnie własnych dzieci. Jego interwencje często pomagają najmłodszym w otwarciu ich duchowej świadomości i zrozumienia. Matatron pomaga także duszom Kryszatałowym i Indygo utrzymać ich naturalne duchowe talenty oraz radzić sobie w szkole, domu i wszystkich innych aspektach życia. Z natury rzeczy, wszystkie dusze Indygo i Kryształowe, w pełni swojej dorzałości, ściśle przynależą do Metatrona czyli do Zakonu Morya (Loży Morya). W mistyce, gnozie i duchowości, to Metatron najczęściej nazywany jest Wielkim Mistrzem, Najwyższym Mistrzem Duchowym lub Małym Jahwe (Jahwe Katan). Metatron jest archaniołem harmonii, zgody i jedności duchowej, a duchowa droga wyklucza wszelką diskordię (niezgodę), rozłamy, bunty i sprzeciwy.

Metatron przypomina ludziom o szanowaniu wszelkich dzieł Boga Stwórcy, pomaga w dokonaniu dobrych wyborów i powrocie na właściwą ścieżkę duchową, na niebaińską ścieżkę, na Drogę Bożą. Metatron nazywany jest wielkim zegarmistrzem i architektem, Aniołem Przymierza, Kanclerzem Nieba czy w końcu Królem Archaniołów i Aniołów. Metatron jako anioł przymierza patronuje każdemu z przymierzy jakie Bóg zawarł z ludźmi, od przymierza Adama, przez Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa, Mani, Muhhamada, po pewne małe przymierza lokalne. Metatron jest naczelnym wodzem dobrych duchów, nie tylko aniołów. Posiada własny tron i przewodniczy niebiańskiemu trybunałowi, który wdaje codziennie dla ludzkości wyroki i istot z innych światów. Można go sobie wyobrazić jako postać anielską ogromniej wielkości, otoczonej błyskawicami i grzmotami, jako największego z posiadających boskie moce magów (siddhów) czy aniołów stwórców. Jako że Metatron spogląda wprost w Źródło, jego oblicze promienieje oślepiającym blaskiem. Według "Kluczy Enocha" jest on twórcą i współtwórcą zewnętrznego świata (światów).

Atrybuty - to ogień, skrzydła, światło, klucze, pióro, księga. Kolorem jest oślepiająca biel, tzw. wyższe białe światło, niebiańska biel, gdyż Metatron jest aniołem oświecenia z Boga. W świecie mineralnym metalem Metatrona jest złoto oraz nieznane jeszcze, a ukryte skarby ziemi. Metatron zajmuje się głównie tymi ludźmi, którzy w chwili śmierci zostają przeniesieni do niebios z uwagi na swoje dobre życie, poziom duchowego wtajemnicznia i boskie Oświecenie (świadomość Boga).  

Henoch - Archanioł Metatron

Jak głosi żydowska legenda, kiedy Metatron z Henocha (człowieka) stał się aniołem, „”Bóg włożył swą własną koronę na głowę Henocha i dał mu 72 skrzydła. a do tego niezliczoną ilość oczu. Ciało jego przemieniło się w płomień, ścięgna w ogień, kości w żar, oczy w lampy, a włosy w promienie światła” – („Mity Hebrajskie” Graves, Patai, str. 106) otworzono nam bramy, do których dzierży klucze. Metatrona nazywają również klucznikiem Boga. Otwiera on bramy:

- inteligencji,roztropności,życia, pokoju, Shechiny, mocy i potęgi, siły, dobroci, miłości, bojaźni Tory, przetrwania, miłosierdzia,łagodności, bojaźni niebios.

Metatron jest kronikarzem Księgi Żywotów i zapisuje uczynki każdego. Jeśli ktoś łamie prawa boskie, anioł oskarżyciel pieczętuje jego przewinienia, ale jeśli człowiek zawróci z niewłaściwej drogi, żałując swoich czynów i poprosi anioły o prowadzenie, wtedy archanioł Metatron otwiera księgę i wymazuje wszystkie jego występki. Jeśli chcę zdjąć klątwę lub uzyskać właśnie do niego zwracam się o pomoc, ponieważ „Nad prawem karmy jest prawo łaski". On pomaga człowiekowi wypełnić misję z którą przyszedł na świat.

Czohan El-Morya – Metatron

Przyszły Manu - Prawodawca, Tajemny Mistrz Mistrzów, Mistrz i Duch Himalaya, Wielki Książę Radźputanu, Hierarcha Świątyni Śigatse Promienia Woli i Wszechmocy Bożej (El-Szaddaj), Kierownik Dewów Pokoju, Zwycięstwa i Panowania! Wyższy Mistrz i Wewnętrzny Kierownik duchowych przywódców, reformatorów, ruchów i organizacji duchowych, ezoterycznych oraz okultystycznych na całej planecie Ziemia! Duchowy Ojciec Wielkich Awatarów, Mistrzów, Świętych i Proroków Ludzkości, Niebiański Ojciec i Mistrz Rady Darjeeling, Metatron, El-Szaddaj, Jahwe Katan! Kierownik Siedmiu Najwyższych Mistrzów, Władców Planety, jak St. Germain, Kuthumi, Hilarion, Serapis! Duchowy Ojciec i Hierofant Zarathuszthry, Mojżesza, Buddhy, Jezusa, Muhammada, Moinuddina. Premier Rządu SZAMBALI, wykonawca Woli Sanat Kumara (JHWH). Mistrz Morya znany jest w historii jako Prorok Henoch (Idris Szach) kiedy dostąpił Wniebowzięcia, oraz z licznych emanacji jako Cesarz Morya Gupta czy Akbar Wielki. Władca Siódmej Sfery Niebios, Jahwah Katan – Mniejszy Bóg, Książę Szambali, Wadźrasattwa! Przez uduchowionych ludzi planety odczuwany jako Wewnętrzny Kierownik, Wielki i Uniwersalny, Niebiański Guru (Archanioł Jahuel)! Wszelkie Przekazy Mistrza Himalaya to Żywa Etyka, Nauka Czohan Morya podobnie jak Przekazy Agni Jogi Heleny Roerich, Teozofii Heleny Bławatskiej, Nauki Bo Yin Ra czy Przekazy Tybetańczyka Alicji Bailey.

Istota Metatrona w ujęciu świętych pism

Sześcian Metatrona
 • W piśmiennictwie niekanonicznym Metatron jest zapewne najwyższym rangą hierarchą niebiańskim, pierwszym (a także ostatnim) z dziesięciu archaniołów świata berija. Zwany jest królem aniołów, księciem Bożego oblicza lub Bożej obecności, kanclerzem niebios, aniołem przymierza, wodzem aniołów służebnych oraz mniejszym JHWH (tetragram). W niebe Metatron jest "przewodniczącym sądu niebios", na ziemi troszczy się, ab ludziom nie zabrakło pożywienia. W Talmudzie i Targumach anioł ten jest pośrednikiem między sferą ludzką i boską. W ziemskim wcieleniu Metatron był patriarchą Henochem, choć według Tanhuna Genesis pierwotnie był archaniołem Michałem.
 • W zagadkowej opowieści o zaślubinach Boga z Ziemią, Elohima z Edenem, Bóg domaga się od Ziemi "wypożyczenia" Adama na tysiąc lat. Kiedy Ziemia się zgadza, Bóg, w obecności archaniołów Michała i Gabriela, wystawia oficjalne pokwitowanie, które "po dziś dzień" przechowywane jest w archiwach niebiańskiego skryby, Metatrona.
 • Metatron bywał utożsamiany z aniołem, z którym Jakub walczył w Penuel, stróżem (Iz 21,11-12), a także z Logosem, Arielem (Urielem), a nawet Samaelem. Według niektórych źródeł, to właśnie o Metatronie mowa w Księdze Wyjścia (23,20-21): "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby Cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził do miejsca, które ci wyznaczyłem. (...) imię moje jest w nim."
 • Metatron bywa też utożsamiany z aniołem wybawicielem i Szechiną (którą niektóre źródła traktują jako żeński aspekt Metatrona).
 • Według Kabały, Metatron był aniołem, który prowadził dzieci Izraela przez pustynię
 • W literaturze okultystycznej jest bratem bliźniakiem (lub przyrodnim bratem) anioła Sandalfona.
 • Według hebrajskiej Księgi Henocha Metatron jest najwyższym (pod względem wzrostu) aniołem niebios (być może tylko Anafiel jest wyższy); jest także najpotężniejszym z aniołów, jeśli nie liczyć "ośmiu wielkich książąt, noszących imię swojego króla JHWH".
 • Metatron bywa też utożsamiany ze "Sługą Pańskim" z Księgi Izajasza 53,w którego cierpienia i śmierci teologia chrześcijańska upatruje zapowiedź męki Chrystusa.
 • Przekazywane przez tradycję 72 imiona Boga zdają się odpowiadać 72 imionom Metatrona: Suria, Tatriel, Sasnigiel, Lad, Jofiel - to tylko niektóre z nich.
 • Talmud Jewamot przypisuje Metatronowi autorstwo wersetu 16 w Księdze Izajasza 24. Zohar nazywa Metatrona laską Mojżesza, z której "z jednego końca wydobywa się życie, a z drugiego - śmierć".
 • W Traditions of the Jews (t.2,s.408) Eisenmengera, Metatron jest najwyższym rangą aniołem śmierci, któremu Bóg każdego ranka wydaje polecenia odnośnie do dusz, które mają być tego dnia "zabrane" do nieba. Polecenia te Metatron przekazuje następnie swoim podwładnym, Gabrielowi i Samaelowi. Pogląd, że Metatron był aniołem potężniejszym niż Gabriel czy Samael, rejestrują także Chronicles of Jerahmeel: kiedy egipscy magowie, Jannes i Jambres, wstąpili do nieba (jak się zdaje za pomocą czarów), dwaj biblijni aniołowie okazali się bezradni i dopiero Metatron zdołał zmusić nieproszonych gości do powrotu na ziemię.
 • O rozmiarach Metatrona Zohar powiada, że anioł ten jest "ogromny jak cały świat" (w tradycji rabinackiej również wielki był Adam, zanim zgrzeszył).
 • Jednym z sekretnych imino Metatrona jest Bizbul (Wizje Ezechiela).
 • King The Gnostic and Their Remains twierdzi, że Metatron to "perski Mitra". Odeberg 3 Enoch cytuje inne źródła wspierające ten pogląd.
 • W angelologii żydowskiej Metatron jest "aniołem, który przed potopem nakazał innemu aniołowi obwieścić, że Bóg zamierza zniszczyć świat".
 • Wśród licznych misji i czynów przypisanych Metatronowi wymienić należy powstrzymanie ręki Abrahama, kiedy ten sięgnął po nóż, aby złożyć ofiarę z syna (ocalenie Izaaka przypisywano także Michałowi, Zadkielowi, Tadielowi oraz "aniołowi Pańskiemu", o którym mówi Księga Rodzaju 22, 11-15).
 • Według Talmudu Awoda Zara, "Metatron pomaga Bogu w nauczaniu młodzieży. Podczas gdy Bóg poświęca tej pracy ostatnie trzy godziny dnia, Metatron pełni funkcję przez resztę doby".

Linki zewnętrzne

Morya

Portal nauk duchowych i społecznych tradycyjnych szkół i zakonów sufickich w Polsce

Portal z naukami duchowymi najstarszej indyjsko-perskiej szkoły sufickiej czisztijja z Ajmer w Polsce