Kundalini Joga

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kundalini Joga – dosłownie: zjednoczenie ogniowego naczynia ofiarnego lub zjednoczenie spiralnej mocy; jeden z najbardziej tajemnych i ezoterycznych systemów rozwoju i doskonalenia duchowego wywodzący się z obszaru kulturowego Indii. Kundalini Joga to tantryczna metoda jogi polegająca na umiejętnym pobudzaniu ognistej w swej naturze siły życia drzemiącej u podstawy kręgosłupa.

Powiada się, że moc Kundalini Śakti, gdy zostaje obudzona wstępuje spiralnie poprzez tak zwane ćakramy wzdłuż pionowej linii ciała po wewnętrznej stronie kręgosłupa ku górze, aż osiągnie swoją wyższą siedzibę w symbolicznym lotosie tysiąca płatków ponad głową. Cała symbolika ezoteryczna Kundalini Jogi wskazuje na siedmioetapowy proces rozwoju wewnętrznego i osiągania tak zwanego oświecenia. Śakti czy Kundalini to terminy w rodzaju żeńskim opisujące żeńską zasadę czy stronę boskości, natury Boga rozumianej jako para, Bóstwo i Bogini.

Dokładna translacja terminu Kundalini w tantryzmie łączy cząstkowe pojęcia "Kun" oznaczające "ufność", "wiarę" i "zaufanie", z "Kunda" oznaczającym "spiralę", "zwiniętego węża" oraz rodzajem żeńskim "-lini" mocno podkreślającym gramatycznie żeńskość terminu. Kundalini Joga zatem opiera się na głębokim zaufaniu i wierności do Guru – mistrza i przewodnika życia duchowego, pracy ze spiralną mocą czy energią, ruchem falowym, cyklicznością przyrody oraz żeńskim aspektem Boga – Absolutu.

Bhuta-Śuddhi to podstawowa metoda wstępnej praktyki Kundalini Joga oparta na metodach oczyszczania z użyciem pięciu żywiołów. Bez jej gruntownej realizacji nie należy przechodzić do bardziej zaawansowanych praktyk, gdyż wedle mistrzów i ekspertów tej jogi może to dać nieprzyjemne doznania psychiczne lub fizyczne.

Indrija-Śuddhi to drugi, zaawansowany etap polegający na oczyszczeniu czy uwolnieniu zmysłów, etap który zawiera też sporo ćwiczeń, które się tyczą zagadnień seksualności, ale mają one na ogół charakter jednorazowych procesów mających na celu katarsis i nie muszą być kultywowane w sposób stały. Tradycja indyjska przewiduje też wyrażenie na takowe praktyki zgody współmałżonka czy współmałżonki, jeśli osoba pozostaje w stałym związku.

Śakti-Śuddhi można uznać za właściwy etap kultywowania Kundalini Jogi polegający ideowo na oczyszczeniu źródła mocy i uwolnieniu Kundalini tak, aby mogła osiągnąć swoją właściwą, tak zwaną kosmiczną siedzibę ponad głową w lotosie korony o tysiącu płatkach. Metafizyka tego etapu dla kobiet to stawanie się małżonką Boga (Dewa), a dla mężczyzn jest to stawanie się małżonkiem Bogini i emanacją jakiegoś niebiańskiego czy boskiego aspektu rzeczywistości. Dopiero na tym etapie budzone są tak zwane cudowne, magiczne czy charyzmatyczne moce – siddhi.

W całym procesie rozwojowym moc ogniowa Kundalini spala wszelkie splamienia świadomości i co ważniejsze tak zwane nasiona oraz zalążki przyszłego karmana. Rezerwuje się na przebycie każdego etapu zwykle od 10-15 lat bardzo intensywnej praktyki i ćwiczeń włącznie z procesem inicjacyjnego przekazu łaski i mocy – śaktipat. Ukończenie każdego etapu rozeznawane jest po sporej ilości oznak fizycznych, psychicznych i charakterologicznych, tak zwanych pomyślnych znaków urzeczywistnienia, co można porównać z gruntownymi badaniami psychologicznymi mającymi na celu selekcję osób posiadających najlepsze predyspozycje do określonych zawodów czy stanowisk.

Kundalini-Joga jest trzecim klasycznie etapem praktyki w systemie Hatha-Jogi-Pradipika, a także jeśli o pracę z ćakramami (czakramami) chodzi pokrywa się z systemem Laja-Jogi. Mudry stanowią podstawę technik Kundalini Jogi w systemie tradycyjnej Hatha Jogi, jednak w systemie tantry technicznie Mudry (gesty i pozycje), Mantry (dźwięki i słowa mocy) i Jantry (znaki, symbole, diagramy) stanowią pewną uzupełniającą się całość

Kundalini Joga praktykowana była i jest przez tak zwanych "szalonych" mędrców i joginów Tybetu oraz Indii, czyli przez kontrowersyjnych zwykle w swoich czasach liderów duchowości.

Uważa się powszechnie, że praktykowanie Kundalini-Jogi kryje za sobą jakieś okultne niebezpieczeństwa, przy czym należy zaznaczyć, że sami nauczyciele Wschodu przestrzegają przed robieniem pojedynczych ćwiczeń wyrwanych z kontekstu całości procesu jaki jest podejmowany oraz przed ćwiczeniem na własną rękę bez dobrego mistrza przewodnika i stałego nadzoru Guru oraz superwizorów (starszych adeptów w Drodze). Mistrzowie Wschodu przestrzegają też przed nagłym porzucaniem rozpoczętych ćwiczeń, twierdząc, że może to być przyczyną pomieszania zmysłów. Chociażby dlatego nie uznaje się za autorytet w dziedzinie Kundalini Jogi, a co za tym idzie i tantry nikogo, kto uczy bez oparcia u uznanych już i doświadczonych Guru oraz ich nadzoru.