Kształtowanie Osobowości Geniusza

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Geniusz to przyczyna wszelkiego postępu i ewolucji ludzkiej rasy, nauki, myśli i technologii, dlatego każda epoka powinna cenić i szanować swych geniuszy, włącznie z ich ekscentrycznymi pomysłami, które są wskazówką ku przyszłości. Istnieje wielu ludzi utalentowanych, zdolnych i wybitnych, ale geniusz wyróżnia się kreatywnością i zdolnością tworzenia, wyższym i szerszym punktem widzenia, zdolnością do ogromnej pracy i ryzykownych poszukiwań. Trzeba dzieciom stwarzać warunki do twórczej pracy i rozwijania zdolności, a także uczyć działania z pasją, aż do uzyskania rezultatów. Geniusz to dawniej, w kulturze helleńskiej, opiekuńczy anioł stróż, bóstwo opiekujące się mężczyznami od ich urodzin aż do śmierci. Metafizyczne próby kontaktowania się z własnym Geniuszem są bardzo wskazane dla odkrywania wszelkiego rodzaju uzdolnień i talentów, dla wzrostu kreatywności. Junona to anielska, wyższo-wymiarowa opieka nad świadomością wszystkich kobiet. Anielica - służebniczka Junony patronuje zdolnościom kobiet, a anioł Geniusz - talentom i możliwościom mężczyzn. Deva oraz Devi to odpowiednie nazwy aniołków, które opiekują się ludzkimi istotami według nauk orientu, a El to ogólna nazwa takich genialnych Boskości w kulturze hebrajskiej. Przejawianie i manifestowanie geniuszu przez człowieka to wewnętrzna łączność ludzkiego umysłu z bardziej zaawansowanymi świadomościami i bytami, które wspierają rozwój ludzkości, chociażby inspirując zdolnego, wybranego człowieka do rewolucyjnych odkryć. Z powodu faktu tego oddziaływania przez siły wyższe, przez bardziej rozwinięte byty, wszelkie próby wykształcenia geniusza nie dają więcej niż przeciętnych rezultatów, chociaż pomagają w znajdowaniu i rozwoju ludzi uzdolnionych, o ponadprzeciętnej inteligencji.


Kwiatuszek.png


Geniusz dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszym i najwyższym jest Geniusz świadomy źródła inspiracji i świadomie, choć w tajemnicy współpracujący z opiekunami planety i ludzkości, realizując wzniosłe zadania skierowania nauki, filozofii, sztuki czy religii na nowe tory. Przypomina to pracę duchowego ambasadora honorowego innych światów i wyższych cywilizacji dla dobra i postępu ludzkości, podejmującego się swej trudnej roli apostoła rozwoju i postępu. Drugi rodzaj to Geniusz inspirowany nieświadomie, z powodu odpowiednich cech i zdolności, Geniusz mający inspirowane sny, wizje, pomysły twórcze, poczucie przymusu pracy i badań w określonym kierunku. Jednostki nieświadome poddane inspiracji Dewa – Geniusza, czasem nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością i oporów wszetecznictwa, co może prowadzić do izolacji czy obrazu lekkiego szaleństwa. Twórcza praca i konsekwentna realizacja odkryć czy wynalazków pozwala z czasem przełamać opory konserwatyzmu i ciemnoty wdrażając postęp, ale wybitnie zdolna jednostka musi być cierpliwa, konsekwentna i wierna naukowej prawdzie, jaką uczciwie prezentuje! Prosty trening relaksacji i intuicyjnego wyczuwania oparty o praktyczne testowanie postępów może wielce pomóc każdej wybitnej jednostce powędrować w kierunku manifestacji Geniuszu, bo jest to coś, czego się nie uczy, ale przejawia!


Kwiatuszek.png


Dobre zdrowie pozwalające na intensywną i wytężoną pracę twórczą czy badawczą jest warunkiem przejawienia twórczego czy wynalazczego geniuszu, choć są od tego wyjątki, a odporność psychiczna na krytykę, oszczerstwa i opór ciemnoty ma bodaj zasadnicze znaczenie dla zamanifestowania geniuszu obydwu rodzajów. W grecko-pochodnej konwencji mężczyźni proszą anioła Geniusza o wsparcie i przybycie, inspirację i prowadzenie, a kobiety oczywiście anieliczkę Junonę, która umie kierować i inspirować poprzez mózg kobiecy, trochę inaczej zbudowany niż mózg mężczyzny! Genialne zdolności nie ulegają dziedziczeniu ani nie są wprost zależne od dobrego wykształcenia, a jeśli już, to samokształcenie posiada istotny wpływ na ukształtowanie osoby genialnej, gdyż wyższe siły wybierają jednostki posiadające pęd do wzbogacenia wiedzy, innowacji, twórczości, jednostki otwarte na nowe idee i pragmatyczne, bez oporów dogmatycznych, co jest chorobą europejską. Mężczyzna zjednoczony z wyższą siłą poprzez swoje osobiste, anielskie, dobre Bóstwo i kobieta tak zjednoczona ze swą anielicą, z Bogini, będą genialnymi i twórczymi orędownikami postępu w nauce, sztuce, kulturze, technologii, muzyce, na każdym polu wymagającym przemiany, wzrostu i rozwoju!


Kwiatuszek.png


Kontakt, zafascynowanie cudzym geniuszem, akceptacja zdolności i przyjaźni z takim wielkim człowiekiem, może spowodować, że będziemy twórczo zainspirowani, aby rozwijać dzieła, które już zostały rozpoczęte, a przecież cywilizacja i kultura wymaga ciągłej przemiany i rozwoju. Życie płynie, a ludzkość rozwija się poprzez kolejne pokolenia, mając jak dotąd możność używania 8-12 procent swojego mózgu. Wielkie możliwości tkwią potencjalnie w każdym człowieku, ale wola do rozwoju, postępu, badania, studiowania, tworzenia i rozumienia jest potrzebna, aby uaktywniły się kolejne możliwości, które potencjalnie drzemią w ludzkich mózgach, połączonych polem morfogenetycznym z sumą doświadczenia całego życia planety, na której ludzkość istnieje. Kiedy wdychasz skupiaj w sobie światło świadomości, inteligencję całej cywilizacji na planecie Ziemi, całą świadomość, intuicyjną wiedzę życia, a gdy wydychasz, promieniuj tą wiedzą, inteligencją i mądrością na całą ludzkość, na całą planetę. To prosty sposób otwierania się jako dobry przewodnik do mądrości – wiedzy i inteligencji, która pochodząc z ducha subtelnych sfer będzie służyć całej ludzkości. To proste ćwiczenie otwierania się ku Geniuszowi czy Junonie (Deva lub Devi), jakie każdy może łatwo zrobić z pożytkiem dla siebie i planety. Większa świadomość wyróżnia każdego Geniusza, a jest to coś o wiele więcej niż wyuczona wiedza czy inteligencja mierzona wyuczoną zdolnością rozwiązywania testów na spostrzegawczość.


Kwiatuszek.png


Ćittam - Świadomość, to połączenie funkcji umysłu myślącego oraz intuicyjnego postrzegania, połączenie serca i głowy, jak się symbolicznie rzecz przedstawia, połączenie umysłowości i intuicyjności dające inspirowany, zdolny, twórczy i praktyczny, oświecony Rozum. A Rozum to rozumienie i przewidywanie, wyczuwanie kierunku poszukiwań i zdolność do naukowego opracowania faktów, zjawisk, czy odkryć badawczych. Ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, wizualizacji, pomaga poszerzać twórcze zdolności umysłu, a ćwiczenia wyczuwania z wyłączeniem kalkulacji zwiększają intuicyjność. Lecz nade wszystko Geniusz musi słuchać inspiracji wewnętrznego głosu, przeczucia, pociągu, aby móc pracować i osiągać bardzo pozytywne rezultaty swoich działań.


Kwiatuszek.png


My pomagamy rozwinąć się w nowych warunkach ludziom nowego stulecia i nowej, wodnikowej epoki istnienia świata, to korzystajcie, o ludzie, z naszych porad i wskazówek, przekładajcie ideały na konkretne dokonania, twórczo działajcie. Pomagajcie dzieciom rozwijać twórczą wyobraźnię, zdolną ogarnąć wiele procesów i uczcie interdyscyplinarnego myślenia oraz posługiwania się intuicją, aby przyszłym geniuszom było łatwiej żyć i działać. A także chrońcie geniuszy przed stosami szatańskiej inkwizycji, która ciągle bez skrupułów niszczy ludzi opowiadających się za rozwojem i postępem, często nie dopuszczając na salony wybitnych twórców, uczonych i wynalazców. Stwarzajcie geniuszom warunki do przejawienia, bo prąd elektryczny można ze słońca mieć za darmo, bez zatruwania powietrza ropno-węglowymi, smoliście-diabelskimi odchodami!


Kwiatuszek.png


Szukajcie geniuszy, wiedząc, że często obchodzą urodziny w lutowym znaku wodnikowym, często ich ojcowie mają powyżej 30 lat, a matki są znacznie młodsze od ojców, często wcześnie tracą jednego lub oboje rodziców i przez to wcześniej osiągają usamodzielnienie będąc bez wpływu trochę chorobliwej i nadopiekuńczej władzy rodzicielskiej. Geniusze często żyją w samotności wykonując ogromną i twórczą pracę, mało śpią i mało jedzą, a ich dzieciństwo na ogół bywa bardzo chorowite. Także zdarza się często u geniuszy dziecięcy pęd do twórczości i nauki, które nie są zwyczajne dla ich rówieśników. Geniusz oddaje się z wielką pasją i poświęceniem swojej pracy, osiągając wielkie skupienie i koncentrację w wybranym kierunku. Kto tworzy bez wytchnienia, jest dociekliwy i zdolny do realizacji wyznaczonych sobie celów, ma zadatki, aby być geniuszem, co wymaga i błyskotliwości, i cierpliwości! Zapuszczaj się w rejony nieeksplorowane przez myśl ludzką, nie bój się niepowodzeń ani ryzyka, wychylaj się wobec dogmatów i utartych schematów, nie dbaj o to, czy to, co myślisz spodoba się większości, a łatwo będziesz pionierską osobą o genialnej osobowości! Nie dawaj się zniewalać systemowi i nie bądź ograniczoną osobą poprzez odkrycia poprzedników, bądź osobą wierną sobie i miej niezależność w myśleniu, a zapewne wyższe siły zainteresują się Tobą i dostąpisz niewątpliwej łaski stania się Geniuszem - osobą wybraną dla kształtowania postępów ludzkości!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów