Kahuna

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kahuna – znawca Huny czyli szamańsko-magicznej religii polinezyjskiej z Hawajów. Kahuni na Hawajach pełnili i pełnią rolę szamanów, kapłanów i uzdrowicieli. Ich proces nauczania polega na tym, iż od dzieciństwa obserwują oni swego nauczyciela i mistrza; w ten sposób naturalnie ucząc się z jego umiejętności i sposobu myślenia. Samo słowo "Kahuna" w języku hawajskim oznacza także osoby posiadające znajomość jakiejś tajemnicy, mocy czy umiejętności niedostępnej innym. Do kahunów zaliczano również specjalistów innych grup zawodowych, byli to m.in. sędziowie, rzeźbiarze czy budowniczowie łodzi canoe. Istnieje ponad 40 rodzajów Kahunów, w tym ze 20 to specjaliści związani z leczeniem i uzdrawianiem, jak Kahuna la'au lapa'au czyli expert od leczenia ziołami czy Kahuna haha - ekspert w dziedzinie rozpoznawani i diagnozowania chorób oraz stanów śmiertelnych.

Kahuna jest jednocześnie kapłanem i szamanem, który osiągnął spokój i dostojeństwo w działaniu tak, że bogowie powierzają mu utrzymanie tajemnic natury chronionych podczas używania wiedzy w pomaganiu ludzkości. Kahuna jest postacią znaną wszystkim Polinezyjczykom, podobną do dzisiejszego lekarza i uzdrowiciela, szamana oraz cudotwórcy. W starożytnych Hawajach, Kahuna był podstawową częścią życia ludności i struktury społecznej. Kahuna jest kapłanem lub kapłanką, duchowym nauczycielem i przewodnikiem, mistrzem dla swoich uczniów. Kahuni działają jako ludzkie pomosty między duchowym światem i jego prawami a światem materialnym z jego nieszczęściami, smutkami i problemami. Kahuna może być sędzią, lekarzem, zielarzem, tancerzem, masażystą lub głową przedsiębiorstwa budowy łodzi i statków. Kahuna jest ekspertem w swojej dziedzinie wiedzy czy umiejętnosci. Kahuni musi być inteligentny i pobierać odpowiednio długą naukę oraz musi mieć za sobą specjalne praktyki.

Kahuna - to wedle słowników hawajskich kapłan, mag, szaman, czarodziej lub expert w danej dziedzinie, dosłownie "ten, który strzeże tajemnicy", musi dokładnie opanować słowa pieśni, w których zawarte są informacje dotyczące różnych dziedzin życia. W starej Hawajskiej tradycji, Kahuna był wszechstronnym kapłanem rodzimej, magicznej religii i szamańskiej duchowości. Istnieją Kahuni specjaliści od polowań, budowania łodzi, uzdrawiania, wywoływania deszczu, przepowiedni i różnych innych obrzędów oraz uroczystości. Kahuna Lapu'au znaczy po hawajsku "specjalista od uzdrawiania", co najbardziej interesuje ludzi na Zachodzie.

Kahuni z Hawajów używali magii do widzenia na odległość, uzdrawiania, chodzenia po ogniu i lawie, wskrzeszania zmarłych, przewidywania i zmieniania przyszłości, jeżeli była zła, czytania w myślach, kontrolowania pogody i zwierząt, itp. Podobnymi praktykami zajmowali się i zajmują magiczni kapłani plemion Hunów czyli Huna z Indii. Hūṇa to zarówno kilkumilionowe plemię magów w Indii jak i określenie wiedzy tajemnej.

Aby być Kahuną na wzór pierwotnych kahunów plejadańskich żyjących na kontynencie Mu, czyli dzisiejszej Oceanii, warto przetworzyć swój organizm odżywiając się tak jak oni dziko rosnącymi bananami oraz innymi leśnymi owocami oraz mieszkając pośród lasów, wśród dzikiej przyrody, tak jak wszyscy Nawao. Warto także zająć się praktykami z Ke-ahi-aloa czyli paleniem świętego ognia, co jest podobne do zwyczajów zaratusztrian. Typowy Kahuna bardzo dobrze gra na flecie, bębnach i innych instrumentach, śpiewa i tańczy pieśni wielbiące plejadańskich aumakua, czyli wyższe jaźnie, bogów oraz wzniosłych przodków pełnych magicznej mocy.

Jeśli ktoś rozpoczyna naukę jako kandydat na Kahuna, zapoznaje się dokładnie z kalendarzem duchowych świąt wedle położenia Plejad na niebie w stosunku do Słońca, a także całej astronomii i astrologii opartej na Plejadach i wpływie Plejad. Ludzie, którzy nie znają tego szamańskiego kalendarza kahunów, podobnie jak osoby nie znające oczyszczenia poprzez dłuższe okresy odżywiania się owocami, w tym głównie dzikimi bananami na wzór Kahunów nie mają o Hunie pojęcia, a co najwyżej naczytali się kilku książek tandetnych pisarzy z nurtu New Age.

Kandydaci na Kahunów musieli być doskonale wysportowani, gdyż dobra znajomość sztuk walki i ekstremalnych sportów takich jak nurkowanie czy surfowanie na wysokich falach jest od dawnych czasów jednym z podstawowych wymogów dla kandydatów na uczniów Kahunów. Kandydaci na uczniów u Kahunów musieli między innymi, oprócz ekstremalnego surfowania na grzbietach wysokich fal, wielokrotnie obiegać wyspy na których mieszkali, a dystans około 150 km nieustannego biegu należał do wymogów początkowych. Przypomina to rodzaj treningu jaki przechodzą uczniowie jogi w Himalajach zwanego na zachodzie biegiem transowym.

Osoba dobrze przygotowana do uczniostwa, adept Huny zwany Ho'omaka (inicjowany) zapoznany jest praktycznie ze sposobami gromadzenia energii życiowej, many. Inicjacje na uczniów u Kahunów odbywają się tradycyjnie na skalnych półkach w otoczeniu gorącej lawy na zboczach aktywnych wulkanów. Test przydatności kandydata na ucznia szamańskiego Kahunów to surfowanie na wysokiej fali, długi plejadański wiosenny post na samych owocach lub sokach owocowych dla oczyszczenia organizmu, kilkudniowe rytualne tańce Hula non-stop bez spania czy intensywne biegi na długim dystansie, nawet więcej niż 150 kilometrów dziennie - może ukazać osoby nadające się do wtajemniczenia jako uczniów Kahunów.