Dwapara juga

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dwapara juga (Dvapara Yuga) - w kosmologii hinduistycznej trzecia część maha jugi trwająca 864 000 lat. Dwapara jugę poprzedzają satja i treta juga, a po niej następuje kali juga. Dwapara juga jest określana jako wiek brązowy.

Ludzie żyjący w tym okresie żyli 1.000 lat. W stosunku do satja i dwapara jugi, pogorszyła się jakość takich cech ludzkich jak pamięć, zdrowie czy prawdomówność, ale pogorszyły się też np. warunki klimatyczne. W tym wieku następuje dalszy upadek moralności i religii, wzrasta przestępczość. Według Wisznuitów, w każdej z jug pojawia się określona forma Wisznu i tak, dla dwapara jugi jest to awatara w kolorze czarnym. W obecnie trwającej maha judze był to Kryszna - pastuszek z Wrindawany, ukochany gopi (pasterek), a późniejszym okresie życia władca Mathury i doradca Pandawów. Polecaną formą samorealizacji w tym okresie było wielbienie Boga w formie bóstwa (arćana).


Zobacz też: Manwantara