Channeling

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Channeling - (ang. channel – kanał), w spolszczeniu "kanałowanie" lub "kanalizm" – popierany przez sekty lucyferian i satanistów, także przez mroczną i sekciarską stronę New Age fenomen parapsychologiczny, polegający na wierze w to, iż transcendentny ośrodek emisyjny (np. duchy zmarłych, przodkowie, demony z Atlantydy czy Lemurii, upadłe anioły, Nefilim) wysyła przesłanie za pomocą astralnego "kanału" (jak w kanałach radiowych lub telewizyjnych), czyli przez osobę znajdującą się w transie lub w stanie zaburzonej świadomości.

Kontakt ten, zdaniem lucyferycznych (lightworkersi) i satanistycznych (darkworkersi) zwolenników mrocznej strony New Age, następuje drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym, na ogół bez użycia języka werbalnego. Kanałowanie czyli channneling wywodzi się pierwotnie z Kościoła spirytystycznego oraz kilku sekt lucyferycznych, gdzie służył głównie do kontaktów z duchami osób zmarłych oraz zwierząt. Na przełomie XX i XXI wieku channeling jest masowo używany do odbierania przekazów od demonów (asurów) i innych mrocznych sił, także takich, które sprytnie udają postacie świętych Bożych lub tzw. mistrzów duchowych, w tym Jezusa, Buddę, Sanatkumara czy Elmoryah.

Według relacji osób twierdzących, że doświadczyły channelingu otrzymane przekazy często są trudne do zrozumienia, a moralność i styl życia wielu channelerów (kanałowców) pozostawia, delikatnie mówiąc wiele do życzenia. Podświadomość przekłada je na bardziej zrozumiałe myśli, słowa mówione bądź też pisane (tzw. pismo automatyczne). Podczas channelingu ciało człowieka może znajdować się w psychodelicznym transie, co wskazuje na połączenie się kontaktowca z istotami demonicznymi o mrocznym charakterze.

Zdaniem teoretyków New Age przekazy channelingowe uzyskiwane przez większość osób najczęściej są dość ogólne, nie wiele wnoszą do znanej już wiedzy duchowej, mistycznej i ezoterycznej. Istnieje ich zdaniem wiele przekazów dotyczących końca świata, przejścia w wyższy wymiar czy w wyższą gęstość i innych zmian mogących zachodzić na Ziemi do roku 2012, dotyczących życia teraźniejszego. Wieszczenie końca świata czy zbiorowego przechodzenia w wyższą gęstość zawsze pochodzi od demonów z astralnego planu. Wiele kanałowców czy może lepiej kanalarzy channelingowych to osoby o chorych osobowościach mitomanów lub mitomanek, które w ramach autoegzaltacji lub narcyzmu chcą wzbudzić wokół siebie szum wyjątkowości czy uznania oraz podziwu. Kwalifikują się jednak do długotrwałego leczenia psychiatrycznego lub w lżejszych przypadkach do długookresowej, intensywnej psychoterapii, a nie do sprawowania funkcji autorytetu w dziedzinach metafizyki czy rozwoju duchowego.

Istoty demoniczne (asurowie), które przekazując te wszystkie informacje poprzez channeling mają podawać się najczęściej za rzekomych wysłanników światła, anioły, przewodników duchowych, obce cywilizacje (np. Plejadianie, Kasjopejanie, Ra, Wingmakers, Wniebowstąpieni Mistrzowie). Wyznawcy New Age uważają, że jest to związane z indywidualnym poziomem wibracji osoby poddającej się channelingowi – im wyższy rozwój duchowy człowieka tym możliwy kontakt z istotami będącymi bliżej Boga/ Światła/ Uniwersum, jednak wedle starożytnej wiedzy duchowej znanej z wielu dzieł mistycznych, duchowych i pism świętych Wschodu oraz Zachodu, channeling to metoda kontaktu z planem astralnym (Kamamanas), na którym pełno jest duchów zmarłych ludzi i zwierząt oraz demonów (asurów) o bardzo mrocznym charakterze. Opisy wielu bytów podających się za istoty z innych planet czy galaktyczne rady oraz federacje doskonale pasuje do starożytnych opisów różnego rodzaju demonów, asurów, jakie niszczyły i opętywały rodzaj ludzki oraz zwalczały prawdziwą duchowość i bogów nieba (dewów).

Channeling jest bardzo specyficznym sposobem kontaktu diabolicznych i demonicznych bytów niematerialnych z człowiekiem. To demony (asury) wybierają właściwą, z ich punktu widzenia osobę, porozumiewają się z jej umysłem, a podświadomość przekłada to na słowa mówione bądź pisane w transie o różnych stopniach nasilenia. Demoniczne byty rzadko używają języka werbalnego, zaś komunikacja z nimi odbywa się w transie czyli z częściowym lub całkowitym wyłączeniem świadomości. Zdaniem demonów czyli nadawców przekazów, największa "trudność" polega na tym, że fizyczne byty, czyli ludzie, nie wyrażają zgody na przejęcie pełnej kontroli nad nimi w czasie mrocznej transmisji. Tymczasem tylko chwilowe zrzeczenie się swej osobowości pozwala na prawdziwą komunikację czyli na chwilowe opętanie człowieka i użycie go przez demona.

W wielu wypadkach mają miejsce sesje channelingowe, w których uczestniczy grupa ludzi, najczęściej przyjaciół osoby kontaktującej się channelingiem. Uczestnicy zadają różne pytania i otrzymują na nie odpowiedzi, niestety, często mało precyzyjne, opatrzone niekiedy komentarzem, że jeszcze nie czas na odkrycie tych spraw lub że człowiek nie jest jeszcze gotowy na ten typ wiedzy. Tego rodzaju odpowiedzi są bardzo charakterystyczne dla demonicznych źródeł channelingowych przekazów.

Na amerykańskim rynku wydawniczym spotyka się obszerną literaturę, wyrosłą z tych demonicznych źródeł channelingowych i popularną tam od szeregu lat, co pokazuje na inwazję demonicznych bytów i opętań w USA, gdzie generalnie bardzo trudno znaleźć chętnych na prawdziwy duchowy trening. W USA siedziby ma kilkanaście ruchów, zakonów i kościołów lucyferycznych, satanistycznych i w inny sposób demonicznych. Kwitną w USA diaboliczne kulty, w tym takie, które składają ofiary z ludzi, z dzieci czy dziewic czyli dokonujące rytualnych mordów satanistycznych. Stąd do wszelkiej duchowości newage'owej czy lightworkerskiej rodem z USA trzeba mieć ogromny dystans i trzeźwy umysł.

Channeling stanowi formę spirytyzmu opartą na zdolności typu mediumicznego czy transowego, chociaż podczas odbierania informacji niektóre „kanały” zachowują zawężoną świadomość, większość to osoby określane przez spirytystów i lucyferian mianem „mediów transowych”, które tracą świadomość w momencie, gdy duchy zmarłych czy demony (diabły) przejmują kontrolę nad ich ciałem i za jego pośrednictwem przekazują komunikaty. Demony twierdzą zazwyczaj, iż są bytami wysoce rozwiniętymi, przekazującymi mądrość czy wiedzę osiągniętą w czasie ewolucji i z tej racji nie określają siebie jako duchy, ale jako byty mentalne czy duchowe.

Informacje uzyskane w doświadczeniach czannelingowych są spisywane (pismo automatyczne) lub nagrywane na taśmę magnetofonową. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego spirytyzmu nie istnieje żaden ostateczny sposób na zidentyfikowanie komunikującej się istoty ani na stwierdzenie jej prawdomówności. Różnica w porównaniu ze starym mediumizmem spirytystycznym polega na tym, że kanałowanie newage'owe dotyczy kontaktów z rzekomymi mieszkańcami świata ponadzmysłowego czy pozaziemskiego, którzy mają do przekazania jakieś wieści czy nauki dotyczące całej ludzkości, podczas gdy klasyczny mediumizm spirytystyczny dotyczy przede wszystkim kontaktów z duszami zmarłych, mając ponadto charakter bardziej „kameralny”, dokonywany na prośbę rodziny czy przyjaciół osoby zmarłej. Generalna zasada jest taka, że im bardziej transowy charakter ma przekaz czannelingowy, tym bardziej diaboliczne, mroczne i złe jest źródło, które jest nadawcą komunikowanych treści.

Medialna propaganda lucyferycznego nurtu spirytyzmu (channeling - kanałowanie) wprowadziła miliony ludzi w świat satanizmu i jego lżejszej z wyglądu postaci zwanej lucyferyzmem. Ilość księgarń rozprowadzających książki satanistyczne i lucyferyczne na koniec XX wieku w USA oblicza się na około 2500. Większość popularnych amerykańskich aktorów i pisarzy amerykańskich jest czynnymi wyznawcami filozofii lucyferyzmu ubranego w szaty New Age, oddziaływując tym samym na masy. W samych tylko Stanach Zjednoczonych i Kanadzie około 10 tysięcy organizacji, w tym także takie stowarzyszenia, jak Opus Dei, Czaszki i Piszczele, P-2, Zakon Maltański, Lightworkers, Phosphoros, WingMakers, Dzieci Boga, Monsanto, a nawet Amnesty International czy Ruch na rzecz zerowego wzrostu populacji. Wiele ruchów, organizacji czy inicjatyw demonizmu lucyferycznego istnieje także w Polsce (np. regresing, Bractwo Czarnego Smoka, Xorceria, Odnowa w Duchu Świętym, KANA, CTUD, Stowarzyszenie Empatia, Cudowny Portal, Ezoter, DuchowaPolska, Forum Przebudzenie, Portal Oświecenie, Suficki Port Duchowy z Torunia, Fronda, Deon, Astromaria, Logonia, Studio Astropsychologii, Psychomanipulacja.Pl i wiele innych). Organizacje te czy inicjatywy poznać po lucyferycznych treściach w ich przekazach, nienawiści do ideałów dharmicznej kultury duchowej rodem ze Wschodu, tolerancji wprost dla satanizmu, lucyferyzmu, narkomanii (peyotl, ayahuasca, psylocyby etc.), pijaństwa, dewiacji zboczeń, co samo w sobie jest kanałem, ale umysłowym.

Jednym z obiektywnych mistyczno-ezoterycznych narzędzi do weryfikowania źródeł przekazów channelingowych jest klasyczna gematria czyli ezoteryczna numerologia z jej portretami osobonazwy (imion, nazwisk). Narzędzie to jest dobrze znane od kilku tysięcy lat, sprawdzone poprzez doświadczenie, zatem w rękach specjalistów gematrii jest bardzo wiarygodne, chociaż media channelingowe nie chętnie poddają się jakiejkolwiek weryfikacji oprócz swoich demonicznych duchów czy demonów, które je okresowo lub stale opętują.