Numerologia

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Numerologia to prognozowanie z sum liczbowych, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi jak data urodzenia, zakodowane pod postacią liczby imię, itp. ma związek z jego losem. Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby takie jak daty, lecz również nazwy własne, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Numerologom nie przeszkadza to, że przyporządkowanie liczb literom jest całkowicie arbitralne. Co więcej ten sam wyraz zapisany w różnych językach lub alfabetach może dawać inny magiczny numer. Numerologia zależy od sfery kulturowo-językowej w jakiej człowiek żyje. Specyficzną numerologią jest hebrajska gematria.

Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził się w jakimś kraju, ani, że posiada takie a nie inne imiona i nazwiska, datę urodzenia itp. Według numerologii dusza człowieka wstępuje w ciało po to, aby się doskonalić. W ziemskim życiu każdy z nas przeżywa jakieś lekcje (czasem nawet dosyć drastyczne doświadczenia), z których płynie nauka. Numerologia pozwala właśnie poznać to - jakie lekcje nas czekają, a jakie mamy już za sobą. Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby czy imienia. Np. aby ocenić, co przyniesie dany rok - sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania jednej cyfry, będącej "liczbą urodzenia" danej osoby: - np. osoba urodzona 21-08-1979 r.: 2+1 + 8 + 1+9+7+9 = 37 = 3+7 = 10 = 1+0 = 1, gdzie taka osoba jest numerologiczną jedynką. Następnie sumuje się cyfry zawarte w danym roku - np. 2006 = 2+0+0+6 = 8. Zatem rok 2006 dla numerologicznej jedynki ma wibrację: 1 + 8 (wibracja daty urodzenia plus wibracja roku) = 9. Czyli rokowi temu odpowiada liczba 9. Nie podlegają dalszemu sumowaniu cyfry podwójne i potrójne, takie jak 11, 22, 33, ... 111, 777, etc., lecz są rozpatrywane osobno jako szczególne wibracje końcowej sumy cyfr. Jeśli wynik daje 17, 15 lub 23 także takie sumy końcowe nie są upraszczane, gdyż pokazują pewne negatywne skłonności lub nieprzychylne aspekty losu.

Innym sposobem jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska. Więksi znawcy jeszcze oddzielają imię od nazwiska, albo samogłoski od spółgłosek.

 • Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.
 • Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.
 • Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.
 • Literom D, M, V jest przypisana cyfra 4.
 • Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.
 • Literom F, O, ó, X jest przypisana cyfra 6.
 • Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.
 • Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.
 • Literom I , R jest przypisana cyfra 9.

Według numerologii "liczba urodzenia" determinuje cechy osoby, i tak:

 • 1 - to człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, indywidualista, człowiek o silnej "wibracji", mocno zaznaczający swoją obecność, eksponujący swoje ego,
 • 2 - to "dyplomata" mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany drugim człowiekiem, wrażliwy, kierujący się w życiu uczuciami,
 • 3 - to człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o dużych talentach i możliwościach w każdej dziedzinie, we wszystkim co robi widać wolę działania, siłę, przedsiębiorczość oraz kreatywność. Ponieważ jednak jest zwykle osobą świecącą "światłem odbitym", to kiedy jest słabo ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć,
 • 4 - to logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, bardzo odporny na stres związany z pracą,
 • 5 - to osoba chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca dużą łatwość w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek,
 • 6 - to osoba rodzinna, uważająca rodzinę za fundament swojego życia i mocno z nią związana. Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie lubi stawiać sobie ograniczeń, jest bardzo uczuciowa,
 • 7 - to osoba wrażliwa i introwertyczna, łatwo robiąca kariere zawodową, bardzo zainteresowana sprawami duchowymi. Zbyt silna siódemka powoduje nadmierne przywiązanie do materii,
 • 8 - to twórca na dużą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca i działająca poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu,
 • 9 - to osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca "wibrację" spełnienia, skazana na powodzenie, które często objawia się po 36, a na pewno po 45 roku życia.