Zmierzch Instytucjonalnych Religii Starego Świata

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czas początku stulecia to okres spadku zaufania do zinstytucjonalizowanych, tradycyjnych religii, które ukazują wysoki stopień zdegenerowania. Spotanicznie wyrastają nowe ruchy duchowe, aby wypełnić próżnię i pustkę po upadających, starych systemach religijnych, które skostniały wewnętrznie i nie są adekwatne ani dla współczesnego człowieka i jego wewnętrznych potrzeb, ani nie przekazują już głębokiej wiedzy i mocy Ducha tak, jak w początku swojego istnienia. Dzisiaj niezależni Mędrcy i Myśliciele widzący jasno zasadniczą jedność celu każdej tradycyjnej religii wskazują prawdziwą Naukę Życia Wewnętrznego, odkrywania własnej Jaźni, Duszy w sposób zupełnie nowy dostosowany do możliwości pojmowania, mentalności i uczuciowości współczesnego człowieka.


Kwiatuszek.png


Poprzez cały świat przetacza się fala ujawniania korupcji, niegodziwości i spaczeń dotyczących systemów religijnych, które straciły swoją dawną duchową głębię, zadowalając się władzą polityczną i gromadzeniem bogactw materialnych. Miliony ludzi potrzebują odkryć sens swojego życia, doświadczyć życia pozagrobowego, potrzebują zrozumieć swoje miejsce w świecie i uwolnić się od mnóstwa kompleksów wytworzonych przez spaczoną moralność, dulszczyznę starych i upadłych religii. Dziś miliony ludzi porzucają skostniały i skorumpowany pseudobuddyzm, szyizm, prawosławie, katolicyzm, protestantyzm, wisznuizm i inne zdegenerowane sekty, które nie dają już ludziom duchowej pomocy, pociechy, wsparcia, nauki, a raczej dokonują seksualnej represji, przemocy politycznej i narzucają cokolwiek chorą pseudomoralność. Pazerność mułłów, popów, klechów, ajatollachów, biskupów wzrosła do granic, które nie są możliwe do zniesienia, a ich terrorystyczna pycha, fanatyzm, pazerność odstręcza ludzi od poszukiwań duchowych.


Kwiatuszek.png


Dziś jest czas ujawniania zbrodniczej działalności faszystowskiej, sekciarskiej inkwizycji, a przecież szatańska, rzymska inkwizycja pochłonęła przynajmniej 200 milionów ofiar. Zarówno katolicy, protestanci, buddyści, szyici w większości brzydzą się zbrodnią, udziałem w wojnach, rzeziach i krucjatach przeciwko braciom i siostrom w tej samej przecież wierze! Liczba ludzi uczestniczących regularnie w tradycyjnych nabożeństwach skostniałych sekt nieustannie spada i jest to upadek Wielkiego Religijnego Babilonu sprzymierzonego z grabieżczą władzą polityczną. Wzrasta liczba ludzi, którzy poszukują Wiedzy i Praktyki w spychanych do podziemia przez wielkie molochy Boskich Mędrców, Duchowych Mistrzów, Cudotwórców, Proroków, Świętych, jakich nigdy na Ziemi nie brakowało, chociaż nie zawsze inkwizycja dawała swobodę działania Przewodnikom Duchowym, jakich Bóg – Stwórca Wszechświata ciągle z wyższych wymiarów posyła do ludzi!


Kwiatuszek.png


Istnieją niezmienne, odwieczne duchowe nauki i prawa, ale w każdej epoce trzeba wyjaśniać je ludziom głodnym poznania Prawdy językiem tej epoki, jej nauki, poezji, mistyki! Dziś prawdziwa Droga Ducha istnieje zawsze poza oficjalnymi, politycznymi sektami religijnymi, których wielkość iluzoryczna polega na liczeniu noworodków, zamiast podawania prawdziwej liczby wierzących i praktykujących! Droga Ducha jest awangardą w świecie powierzchownej pseudoreligijności szyitów, buddystów, chrześcijan, katolików i ich politycznych organizacji, a szukać jej należy pośród tak zwanych nowych ruchów religijnych, synkretyzmów, aktualnych prorockich objawień, reformacji i odnawiania pradawnych kultur w nowej formie. Bieg czasu przez stulecia co pewien czas doprowadza do upadku zinstytucjonaliwanych religii, które stają się bezduszne i puste w środku, pozbawione Ducha, Miłości i Światła. Można powiedzieć, że pod wpływem czasu instytucje pożera rozkład i zjadają robaki zła. Stare kościoły ostatniego tysiąclecia po prostu robaczywieją i to zarówno w islamie, jak i buddyźmie czy chrześcijaństwie. Człowiek, aby podnieść się duchowo może jedynie szukać prawdziwych Mistyków, pojedynczych Mistrzów Ducha i ich niewielkich Oaz Światła i Miłości, a są to Osoby Duchowe i grupy lekceważone i spychane na społeczny margines lub wręcz represjonowane przez polityczny establiszment dominujących, politycznych sekt, jak to się szczególnie dzieje teraz w USA, państwach katolickich czy muzułmańskich!


Kwiatuszek.png


Wedle prognostyków, zmierzch chrześcijaństwa i katolictwa oraz szyizmu to kwestia kilkunastu lat, ale miejsce po upadających, tak zwanych wielkich sektach musi być wypełnione przez nowe ruchy duchowe, szamańskie, mistyczne i religijne. Widzimy powrót milionów ludzi do natury i życia w harmonii z przyrodą planety Ziemi. Widzimy poszukiwanie kosmicznych braci i sióstr na planetach innych niż nasze Słońce gwiazd w dalekim kosmosie. Widzimy orędowników poszukiwań, aniołów jako istot przybywających z wyższych wymiarów w nowej matematycznej oprawie odpowiedniej dla współczesnych umysłów. Widzimy badania psychotroniczne, powrót do rajskiego naturyzmu z Ogrodu Eden, powrót kultu Soboty i Nowiu Księżyca, widzimy nawrót do zdrowego wegetariańskiego sposobu życia, a także odczytywanie na nowo i odkłamywanie Świętych Pism wszystkich religii, czy to Koranu, Biblii, czy Wedy, czy też Tripitaki lub Adi Grand.


Kwiatuszek.png


Człowiek potrzebuje filozofii życia, sensu życia stosownie do swej edukacji, techniki i współczesnych warunków życia. I do tego muszą się dostosować duchowni niosący pomoc, wsparcie i opiekę, albowiem ludzie posłani przez Boga odpowiadają na wołanie tysięcy i milionów ludzkich dusz, jakie aktualnie wchodzą w inkarnacje, aby z początkiem wieku żyć na tym świecie!


Kwiatuszek.png


Sztywne, sztuczne i płytkie dogmaty bez pokrycia w Nauce i Prawdzie nie mają dzisiaj żadnej racji bytu, a odwieczne prawa życia muszą być przez ludzi, odkryte i doświadczone niejako na nowo i ujęte współczesnym językiem. Ubywa popów, księży, biskupów czy imamów, a wzrasta liczba posłańców, proroków, mistrzów i guru. Oto Zwiastun czasu przemiany i odnowienia oblicza życia, albowiem wypełniają się cykle czasu i stare formy, także stare formy średniowiecznych systemów politycznych i religijnych nieodwołalnie przemijają. Już dziś człowiek może uwolnić świat od wielu bolączek, chociażby wybierając baterie słoneczne i paliwo wodorowe zamiast ropy i węgla!


Kwiatuszek.png


Powrót do medycyny naturalnej, szamańskich rytuałów, bioenergoterapii, psychochirurgii, ziół, wegetariańskiego odżywiania, naturyzmu, doświadczania Wszechducha to zwrot cywilizacji ku jej odnowie, ku religijno-duchowej rewolucji społecznej, która musi obalić stary i zły porządek świata z całą jego inkwizycyjną, średniowieczną machiną represji, przymusu i gwałtu. My wiemy, że zbliża się nieuchronnie czas dramatycznej przemiany i odnowienia oblicza Ziemi, a także czas odnalezienia na nowo swojego miejsca we Wszechświecie dla całej ludzkości. Współpracować muszą ze sobą zarówno ci, którzy promują duchowy, zdrowy sposób życia, jarstwo, jak i ci, którzy poszukują życia w kosmosie i ci, którzy udostępniają światu nowe, rewolucyjne wynalazki służące Dobru Ludzi.


Kwiatuszek.png


Niech się sprzymierzą wszyscy zwolennicy Miłości, Pokoju, Braterstwa, wszystkie Siły Światła i Prawdy, Dobra i Postępu dla wspomożenia rozbiórki starego porządku i ustanowienia nowej cywilizacji Powszechnego Braterstwa! Niech się sprzymierzą wszyscy ludzie Nowej Epoki, którzy nie chcą pozwolić na powrót inkwizycji, stosów, religijnych represji ani więżenia artystów czy uczonych za Prawdę i Postęp!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów