Zasady Duchowego Życia Ludu Bożego

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Posiadacie o ludzkie istoty wspaniałe, zawsze aktualne Orędzia i przekazy Wiedzy Bożej, Duchowej, a nie są to wymysły chorych teologów ani czcze filozofie uczonych w piśmie, acz przeklętych przez Boga z powodu omijania tego, co istotne! Czytajcie i badajcie o ludzie wasze Święte Pisma, Biblię, Koran, Wedę samodzielnie, czytajcie i próbujcie zrozumieć, uchwycić ważkie fakty i przyjąć Boską, Duchowa naukę od dawnych waszych Mędrców, Proroków i Świętych! Czy ktoś przeczytawszy sam początek Biblii, pierwsze dwa rozdziały Księgi Genesis będzie mieć wątpliwości, że prawidłowy Rozwój Duchowy człowieka rozpoczyna się od Przyjęcia Błogosławieństwa z Niebios od Boga i że człowiek uduchowiony zaczyna odżywiać się tak, jak Pan i Bóg, Stwórca Życia nakazał, owocami drzew i nasionami wszelkich roślin(zbożami) albowiem Adam i Ewa w Raju, w Ogrodzie Eden na Wschodzie byli ścisłymi Wegetarianami, Jaroszami odżywiającymi się wyłącznie owocami, zbożem, warzywami, słowem pokarmem roślinnym, bo taki pokarm jedynie Stwórca pierwotnie zalecił ludziom, którzy od początku są stworzeni jako istoty wegetariańskie!?


Kwiatuszek.png


Czyż czytając Biblię od początku, człowiek nie przyjmie do wiadomości, że jest panem i władcą nad innymi stworzeniami Ziemi jak ryby, ptaki i wszystkim, co porusza się po lądzie, ale nie ma żadnego pozwolenia, aby te żywe, oddychające stworzenia zabijać czy mordować, albowiem sam otrzymuje do spożywania jedynie owoce drzew i nasiona roślin będąc Jaroszem, Ebionitą? Jest to pierwsze przesłanie dla człowieka, pierwszy nakaz Boga dla ludzkości dany Prarodzicom w Ogrodzie Eden i po tym poznać ludzi Błogosławionych przez Boga, Stwórcę-Kreację Nieba i Ziemi, że spontanicznie trzymają się odżywiania wegetariańskiego, a nawet witariańskiego i odmawiają udziału w zabijaniu i spożywaniu zwierząt! Władza i panowanie nad zwierzętami leży bowiem w ich oswajaniu i kierowaniu nimi, a Bóg nie pozwolił prawemu człowiekowi na żadne zabijanie zwierząt. Jest to oczywiste przesłanie dla każdego człowieka, że kto narodził się z Boga, pobłogosławiony jest przez Boga, ten panuje i króluje nad zwierzętami, ale jako przyjaciel i miłośnik zwierząt, a nie jako ich wróg i zabójca! Jeśli Bóg, Stwórca ludzkości przemówił do jakiegoś człowieka to niewątpliwie nakazał mu bycie wegetarianinem, dlatego czytajcie ludzie o odżywianiu wegetarian, o pokarmie roślinnym, gdzie podstawą wszelkie jest ziele, roślina, która ma w sobie nasienie i wszelki owoc drzewa, który ma w sobie nasienie, albowiem to jest Boży pokarm nakazany człowiekowi przez Elohim, Stwórców Życia!


Kwiatuszek.png


Czyż nie możecie o ludzie stosować się do prostych rad i wskazań, nakazów Bożych, czyż trudnym jest dla was pobożne, duchowe życie? Organizm niegodziwego i skalanego zabijaniem zwierząt człowieka musi zostać całkowicie oczyszczony poprzez powrót do pierwotnego, naturalnego dla ciebie człowiecze pokarmu roślinnego, albowiem wystarczą ci owoce drzew, rośliny zielone i ich nasiona, zboża. Przypomnijcie sobie o ludzie, jest to zapisane w Tabernakulum waszych Serc, iż Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, stworzył ludzi parami i stworzył człowieka na swój wzór i podobieństwo, dając tym samym wiedzę, iż sam jest Parą Rodzicielską, Bóstwem i Boginią. Musi to przyswoić każdy człowiek, że Elohim to Boska Para Rodzicielska, Stwórca i Kreacja, Bóstwo i Bogini i ONO to na swój obraz i podobieństwo stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę, jako ludzką parę Adama i Ewę!


Kwiatuszek.png


W każdym Sercu ludzkim jest prawo pary zapisane i nakaz panowania nad niższymi od człowieka zwierzętami lądowymi, rybami i ptakami, i nakaz roślinnego, jarskiego odżywiania dla każdego Dobrego i Prawego człowieka spośród ludzkości tej Ziemi! A czyż trudno to odkryć dalej, a jest to na samym początku Biblii napisane, w jej drugim rozdziale, że Sobota to Dzień Święty albowiem Elohim, Stwórca-Kreacja pierwszych ludzi i wszelkiego życia Pobłogosławił Dzień Soboty i Uświęcił Dzień Soboty odpoczywając od wszelkiej pracy stwarzania i wytwarzania! Święty Dzień Soboty wpisany jest w pamięci wszystkich ludzi na Ziemi jako Dzień Odpocznienia od wszelkiej pracy i jako Dzień przyjmowania Błogosławieństw oraz Uświęcenia! Pracuj człowiecze od niedzieli aż do piątku, a w Soboty odpoczywaj, przyjmuj Błogosławieństwo od Boga i Uświęcaj Się. Twój oddech, twoje życie pochodzi ludzka istoto od twego Stwórcy-Kreacji, Elohim, przyjmuj każdy oddech z uwagą i wdzięcznością jako dar ożywiający i Błogosławieństwo Boże!


Kwiatuszek.png


Powiedziano wam o ludzie, iż mężczyzna i kobieta Pobłogosławieni przez Boga nie wstydzą się gdy obcują ze sobą i przebywają razem, nie wstydzą się nagości ciała swego jedno przed drugim! Adam i Ewa przebywając w Raju, byli zwyczajnymi Naturystami, Digambarami odzianymi jedynie w powietrze albowiem czyści i uświęceni nie czują i nie znają żadnego wstydu, a ludzkiej Parze Świętych Bóg nakazał rozmnażać się i napełniać Ziemię, aby była pełna ludzi Dobrych, Prawych i Świętych. Mężczyzna ma znaleźć sobie Kobietę opuszczając swych rodziców i podobnie Kobieta, a oznacza to o ludzie, że kiedy łączycie się w pary to opuszczacie rodziców, którzy nie mają już nad wami żadnej władzy rodzicielskiej, a wy tworząc Parę Człowieczą nie musicie i nie powinniście wstydzić się nagości swej przed sobą, albowiem jesteście dla siebie swoimi połówkami danymi i stworzonymi przez Boga, stronami Człowieczeństwa. Bóg Błogosławi parę obcującą ze sobą i rozmnażającą się w uświęceniu, a są to ci, którzy otrzymali Błogosławieństwo Boga i podejmują je i odnawiają święcąc Dzień Soboty, panując nad zwierzętami lądowymi, rybami i ptakami, ale spożywającymi wyłącznie Pokarm Jarski, pokarm wegetariański, jedyny naturalny i normalny pokarm dla każdej ludzkiej istoty. A wszystko to o ludzie napisane jest w waszej Biblii, Koranie, Wedach. Czemuż nie czytacie i nie żyjecie jak należy, jak wam Bóg przekazał, nakazał i polecił u samego początku waszego istnienia? Wróćcie do swej Pierwotnej Natury, bez wstydu przed drugą płcią, do radości rozmnażania i panowania nad zwierzęcymi naturami, wróćcie do pierwotnego Pokarmu Roślinnego i nie zdradzajcie więcej ani Boga, ani samych siebie i swej natury!


Kwiatuszek.png


I nie pozwalajcie się skusić żadnemu Wężownikowi, demonowi wężowemu, abyście nie zdradzali tych, których wybraliście jako swoje połówki, nawet jak żyjecie w poligamii, nigdy nie dokonujcie zdrady, zawsze bądźcie wierni i żyjcie bez wstydu przed nagością i nie ulegajcie pokusie Złego, aby zabijać zwierzęta i spożywać jako pokarm, bo nie jest to jedzenie dla Ludu Bożego, dla Błogosławionych przez Boga i uświęconych przez Elohim, Allah, Brahmana jak pisze w waszych Świętych Pismach! Odpoczywajcie w Bogu i uświęcajcie się każdej Soboty, albowiem to najpierwszy Dzień Święty i czuje to sama z siebie każda pobożna istota, każdy człowiek Rozwinięty Duchowo! Czytujcie swoje Pisma Święte i uczcie się poprawnie!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów