Wirat

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wirat - (sanksr. virât; przyroda, natura, żywioły) Duchowa Ekologia.

WIRÂT to słowo sanskryckiego pochodzenia oznaczające Naturę – MOST do Boga. W naukach starożytnych mistyków, w szczególności zaś ryszich, Natura rozważana była jako most łączący człowieka z Bogiem. Wirât służy rozwinięciu kontaktu z Boskością poprzez rozwój kontaktu ze wszelkimi przejawami życia przyrody.

"Prawdziwa religijność jawi się w ochranianiu i pielęgnacji skarbów Natury, piękna przyrody, w szacunku dla Matki Ziemi. Chroniąc piękno Natury chronisz boską iskrę mieszkającą w twym sercu. Mędrca poznajemy przez jego życie w jedności i harmonii z Naturą, z Matką Ziemią. Czystość wnętrza, ciała, umysłu i uczuć promieniuje na zewnątrz jako czystość wód, powietrza, gleby. Ludzie prawdziwie religijni wiedzą, że Bóg mieszka tak w niebie, jak i na ziemi. Dlatego szanują i ochraniają wszystko, co Bóg stworzył, w tym Matkę Ziemię." (Ananda Śiw)

Wirât, to inaczej mówiąc świadomość planetarna, świadomość planety Ziemi jako jedynego żywego organizmu, żywej i świadomej istoty. To świadomość całego życia jako jednego życia w skali planetarnej. Ludzie mają świadomość siebie, swojej rodziny, znajomych, sąsiedztwa, wsi lub miasta, czasem kraju lub kontynentu. Tutaj rozwijamy się w kierunku zdawania sobie sprawy, że cała ziemia to jedno życie i że to życie jest boskie (anielskie).

Wirât to duchowa ekologia, droga wewnętrznej przemiany bazująca na mistycznych elementach czy żywiołach: ziemi, wodzie, ogniu, powietrzu i eterze. Most łączy żywioły wewnątrz ludzkiego ciała z żywiołami planetarnymi, a także żywioły psychiki z żywiołami psychiki planetarnej. W ten sposób może człowiek doświadczyć żywej obecności planety, jako duszy czy psyche.

Wirât to wiele drobnych aktywności jakie każdy człowiek może podjąć dla dobra naszej planety, jakby nie było dla naszego rodzinnego domu. Pośród aktywności Wirât można więc znaleźć mistyczne ćwiczenia i ceremonie stanowiące duchową ekologię, działalność dla ochrony środowiska, naturalne ogrodnictwo i rolnictwo, sposoby odżywiania dla dobra innych istot, ceremonie z różnych kultur i tradycji przypominające żywy kontakt człowieka z Naturą, preferencje dla wszystkich stylów życia w harmonii z żyjącą Przyrodą, z Duchem Natury...

Wirât to działania dla oczyszczenia i uzdrowienia aury planety pomyślane dla wszystkich tych, którzy chcą mieć czyste, wolne od skażeń powietrze, wody i gleby, a także własne ciało. Rozwój duchowy poprzez żywy, wewnętrzny i zewnętrzny kontakt z przyrodą, poprzez szeroko rozumiane medytacje natury.

Wirât to różnorakie środki dla takiej przemiany wewnętrznej człowieka, ażeby świat wokół stał się czystszy. Poprzez wieki możemy zobaczyć do jakiego stanu została doprowadzona ziemia przez człowieka. To co widzimy jest lustrem dla ludzkości i odbija jej wewnętrzny stan. Skażenie ziemi, to skażenie ludzkich serc i umysłów. Zobacz jak zatruta jest ludzkość i czyść siebie.

Wirât to narzędzie dla wzbudzenia miłosierdzia i współodczuwania wobec stworzeń Natury: roślin, zwierząt, skał i minerałów, wobec wszelkich przejawów życia. Tylko ty możesz podjąć decyzję i zrobić coś we własnym zakresie dla całej Ziemi, dla całego globu, który w starożytnych tradycjach nosił imiona pięknej bogini. Dziś tylko mrówcza praca milionów ludzi może przywrócić naturalne piękno na całym obszarze planety. Piękno wymaga czystości, a to oznacza wolność od skażeń.

Wirât jest grupą, której celem jest popieranie duchowego urzeczywistnienia każdej jednostki, jak również naszego zestrojenia i zharmonizowania z Matką Ziemią i wszystkimi istotami, które na niej żyją. Rozprzestrzeniamy Orędzie miłości, harmonii, piękna i duchowego życia opierające się na naukach Wschodu. Częścią tego Orędzia jest dbałość o sprawy naszej wspólnej Matki, planety Ziemi, w której ciele żyjemy.

Wirât wprowadza żywy związek ze światem dla tych z nas, którzy świadomi są tego, że wszyscy jesteśmy częścią jednej ludzkiej rodziny. Dedykowany jest tym, którzy podnoszą świadomość indywidualną i planetarną jednocząc się więzią miłości, harmonii i piękna, prawdy, prostoty, światła i mocy Wszechducha. Praca Wirât wypełniana jest poprzez łączenie się z Duchem Życia naszej planety, który w terminach starożytnych znany jest jako RUDRA, dosłownie dziki lub dziko żyjący, naturalny.